Безопасност на пациентите

Endocrine disruptors

Biocides

Вътреболнични инфекции

Инфекциите, свързани със здравеопазването, са инфекции, с които пациентите могат да се заразят, когато получават здравни грижи и/или при престой в здравно заведение (напр. болница). В болниците тези инфекции са познати като „вътреболнични инфекции“. Те засягат близо 4,1 млн. пациента в ЕС годишно и причиняват значително нарастване на заболяванията, смъртните случаи и здравните разходи. Те често са много трудни за лекуване, защото микроорганизмите, които ги причиняват, са резистентни към антибиотици.

Освен това предвид все по-голямата мобилност на хората между различни здравни системи и свободата на европейските граждани да търсят медицинско лечение зад граница резистентните микроорганизми могат да се разпространяват бързо из различните страни.

Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC) постоянно следи развитието на инфекциите, свързани със здравеопазването, в Европа.

Действия на ЕС за борба с вътреболничните инфекции

В нея се настоява правителствата от ЕС да въведат или засилят профилактичните мерки, надзора, обучението на здравните работници и информацията за пациентите, както и да подпомагат изследванията.

В него се подчертава, че не само появата, но и разпространението е сериозен проблем по отношение на антимикробната резистентност.