Okužbe, povezane z zdravstveno oskrbo

To so okužbe, ki lahko prizadenejo bolnika med zdravstveno oskrbo ali zdravljenjem v zdravstveni ustanovi (npr.: pri enodnevni oskrbi, bolnišnični oskrbi, dolgotrajni oskrbi). Poznamo jih tudi kot bolnišnične okužbe. V EU prizadenejo približno 4,1 milijona bolnikov na leto. Zaradi teh okužb se poveča število bolezni, smrtnost in stroški zdravljenja. Zdravljenje je pogosto težko, ker so mikroorganizmi, ki jih povzročajo, odporni na antibiotike.

Zaradi vedno večje mobilnosti znotraj zdravstvenih sistemov in med njimi ter pravice bolnikov, da se zdravijo zunaj države svojega prebivališča, se lahko odporni mikroorganizmi hitro razširijo med državami.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) stalno spremlja r

Ukrepi EU v zvezi z okužbami, povezanimi z zdravstveno oskrbo

Poziv državam članicam, da uvedejo ali okrepijo preventivne ukrepe, izvajajo nadzor, usposabljajo zdravstvene delavce ter informirajo bolnike in podprejo raziskave.

  • 2006 – Mnenja v zvezi s posvetovanjem o okužbah, povezanih z zdravstveno oskrbo, v EU Seznam prevodov predhodne povezave English (en)
  • 2005 – Javno posvetovanje EU – preprečevanje in obvladovanje okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo Seznam prevodov predhodne povezave English (en)
  • 2005 – Poročilo EU o previdni rabi protimikrobnih sredstev v medicini Seznam prevodov predhodne povezave English (en)

Poročilo poudarja, kako pomemben je ne samo pojav, ampak tudi širjenje odpornosti na protimikrobna sredstva.