Infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou

Infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou sú infekcie, ktoré môžu pacienta ohroziť počas liečby a/alebo pri hospitalizácii v zdravotníckom zariadení (napr. v centre dennej starostlivosti, pri nemocničnej hospitalizácii alebo v zariadení poskytujúcom dlhodobú starostlivosť). Tzv. nemocničné infekcie ročne v EÚ postihnú približne 4,1 milióna pacientov a majú za následok zvýšený nárast chorôb, úmrtnosti a nákladov. Ich liečba je často náročná, pretože mikroorganizmy, ktoré tieto infekcie spôsobujú, sú odolné voči antibiotikám Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Problém predstavuje aj mobilita ľudí v rámci systémov zdravotnej starostlivosti a medzi týmito systémami, ako aj právo na výber lekárskeho ošetrenia mimo krajiny trvalého pobytu pacienta, čo môže viesť k rýchlemu šíreniu týchto rezistentných mikroorganizmov medzi jednotlivými kraj

Opatrenia EÚ v oblasti infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou

EÚ vyzvala vlády členských štátov, aby zaviedli alebo posilnili preventívne opatrenia, dohľad a systémy odbornej prípravy pre zdravotnícky personál, informovali pacientov a podporili výskum v danej oblasti.

  • 2006 – Pripomienky ku konzultácii o infekciách spojených so zdravotnou starostlivosťou v EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
  • 2005 – Verejná konzultácia EÚ o prevencii/kontrole infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
  • 2005 – Správa EÚ o opatrnom používaní antimikrobiálnych látok v medicíne Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

V správe sa zdôraznilo, že pri riešení problému odolnosti mikroorganizmov voči antibiotikám sa pozornosť nemá venovať len výskytu mikroorganizmov, ale aj ich šíreniu.