Patientsäkerhet

Andra avvikelser

Det finns många andra orsaker till avvikelser än sjukhusinfektioner, bland annat

  • osäker sjukvårdsutrustning
  • felmedicinering
  • smittat blod.

Kommissionen tillhandahåller information om avvikelser i vården som underlag till EU:s folkhälsopolitik.

Felbehandling

Eurobarometer om människors rädsla för felbehandling (2005) 

E-hälsa

E-hälsa  kan bidra till en allmänt bättre vård och framförallt ökad patientsäkerhet genom att man

  • lättare kan se, följa och kontrollera informationsflödena
  • bättre kan förstå och kartlägga processer.

E-hälsa kan minska avvikelser och misstag i vården genom

  • tillgång till aktuella elektroniska patientjournaler
  • e-recept
  • varningar för interaktion mellan läkemedel.

Mäta och rapportera misstag och avvikelser