Varnost bolnikov

Zdravstvene napake

Poleg bolnišničnih okužb se pri zdravljenju lahko zgodijo tudi drugi neželeni dogodki zaradi:

  • nezanesljivih naprav
  • napačno predpisanih zdravil
  • okužene krvi
  • itd.

Komisija zagotavljadodatne informacije o zdravstvenih napakah, ki so v pomoč pri odločanju o javnozdravstvenih zadevah na evropski ravni.

Zdravstvene napake

Glej Evropsko javno mnenje o zdravstvenih napakah (2005)  

eZdravje

eZdravje  lahko prispeva k boljši kakovosti zdravstvenega varstva in zlasti varnosti bolnikov z:

  • boljšo obveščenostjo in sledljivostjo/nadzorom informacijskih tokov
  • boljšim razumevanjem in opredelitvijo postopkov

eZdravje lahko pomaga zmanjšati število zdravstvenih napak z:

  • vpogledom v najnovejše elektronske zdravstvene evidence
  • elektronskimi recepti
  • opozorili o medsebojnem delovanju zdravil

Napake pri meritvah in zdravljenju