Siguranţa pacienţilor

Alte evenimente adverse

Problemele care se pot ivi în timpul primirii îngrijirilor medicale includ, pe lângă infecţiile spitaliceşti:

  • dispozitive nesigure
  • erori de prescriere a tratamentelor
  • sânge contaminat
  • etc.

Comisiaoferăinformaţii detaliate despre evenimentele adverse pentru a sprijini procesul decizional la nivel european.

Erori medicale

Opinia publică europeană cu privire la erorile medicale (2005)  

eHealth

Instrumentele eHealth  pot contribui la îmbunătăţirea calităţii serviciilor de îngrijire medicală şi, mai ales, la ameliorarea siguranţei pacienţilor, oferind:

  • informaţii şi posibilitatea de a urmări/controla fluxul informaţional
  • o mai bună înţelegere şi definire a proceselor

De asemenea, eHealth poate contribui la reducerea evenimentelor/efectelor adverse, furnizând:

  • acces la fişe medicale electronice actualizate în permanenţă
  • reţete digitale
  • avertismente cu privire la interacţiunile dintre diferite medicamente.

Măsurarea erorilor/ evenimentelor adverse