Bezpieczeństwo pacjentów

Inne zdarzenia niepożądane

Poza zakażeniami szpitalnymi istnieje wiele innych przyczyn wystąpienia zdarzeń niepożądanych:

  • niegwarantujące bezpieczeństwa narzędzia medyczne
  • błędy przy wypisywaniu recept
  • zakażona krew
  • i in.

Komisjadostarczainformacji na temat tego rodzaju zdarzeń niepożądanych, wspierając w ten sposób procesy decyzyjne w dziedzinie zdrowia publicznego na poziomie europejskim.

Błędy medyczne

Zobacz: Europejskie badanie opinii publicznej na temat błędów medycznych (2005)  

e-Zdrowie

Elektroniczne usługi opieki zdrowotnej, czyli e-zdrowie , mogą przyczynić się do poprawy jakości opieki zdrowotnej, a zwłaszcza bezpieczeństwa pacjentów, zapewniając:

  • lepsze informacje oraz możliwość śledzenia przepływu informacji i zachowania nad nim kontroli
  • lepsze zrozumienie i definiowanie poszczególnych procesów.

e-Zdrowie może pomóc ograniczyć występowanie zdarzeń i skutków niepożądanych, na przykład poprzez:

  • dostęp do aktualnych elektronicznych kart zdrowia pacjentów
  • recepty cyfrowe
  • ostrzeżenia o niepożądanej interakcji leków.

Analiza błędów medycznych i zdarzeń niepożądanych