Patiëntveiligheid

Overige ongewenste voorvallen in de gezondheidszorg

Naast ziekenhuisinfecties zijn er nog talloze andere oorzaken van ongewenste voorvallen:

  • onveilige apparatuur
  • fouten bij het voorschrijven van geneesmiddelen
  • besmet bloed
  • enz.

De Commissie zorgt voor nadere informatie over ongewenste voorvallen zodat er betere beslissingen over de volksgezondheid kunnen worden genomen op Europees niveau.

Medische fouten

Zie Europese publieke opinie over medische fouten (2005) 

eHealth

eHealth  kan bijdragen aan betere gezondheidszorg in het algemeen en vooral aan betere patiëntveiligheid dankzij:

  • betere informatie, en traceerbaarheid van en controle op informatiestromen
  • meer inzicht in en betere definitie van processen

eHealth kan bijdragen aan het terugdringen van ongewenste voorvallen en effecten, bijv. dankzij:

  • toegang tot recente elektronische patiëntendossiers
  • het digitaal voorschrijven van geneesmiddelen
  • waarschuwingen voor medicijnen die niet tegelijkertijd gebruikt mogen worden

Meetfouten en ongewenste voorvallen