Is-sigurtà tal-pazjent

Okkorrenzi avversi oħrajn

Jeżistu ħafna kawżi ta' okkorrenzi avversi oħrajn minbarra l-infezzjonijiet fl-isptarijiet:

  • strumenti mhux sikuri
  • żbalji fil-preskrizzjonijiet
  • demm ikkontaminat
  • eċċ.

Il-Kummissjoni tipprovdiaktar informazzjoni dwar okkorrenzi avversi biex jingħata appoġġ lit-teħid ta' deċiżjoni fis-saħħa pubblika fil-livell Ewropew.

Żbalji mediċi

Ara l-Opinjoni pubblika Ewropea dwar l-iżbalji medici (2005)  

Saħħa-e

Saħħa-e  tista' tikkontribwixxi biex tittejjeb il-kwalità tal-kura tas-saħħa b'mod ġenerali u, l-ewwel u qabel kollox, is-sikurezza tal-pazjent billi jiġu pprovduti:

  • informazzjoni aħjar dwar it-traċċabilità /il-kontroll tal-flussi ta' informazzjoni
  • għarfien u definizzjoni mtejba tal-proċessi

Is-saħħa-e tista' tgħin biex jitnaqqsu l-okkorrenzi/l-effetti avversi pereżempju permezz ta':

  • aċċess għal rekords elettroniċi tas-saħħa aġġornati
  • preskrizzjonijiet diġitali
  • twissijiet dwar l-interazzjoni tad-drogi

Kejl tal-iżbalji / tal-okkorrenzi avversi