Potilasturvallisuus

Muut ongelmatilanteet

Sairaalainfektioiden lisäksi potilaille voivat aiheuttaa haittaa monet muut tekijät, kuten

  • vialliset ja vaaralliset laitteet
  • lääkemääräysten virheet
  • saastunut veri
  • jne.

Komissiokeräätietoja ongelmatilanteista kansanterveyttä koskevan päätöksenteon tueksi EU:n tasolla.

Hoitovirheet

Katso EU:n haastattelututkimus hoitovirheistä (2005) 

Sähköiset terveyspalvelut

Sähköiset terveyspalvelut  voivat parantaa terveydenhuollon laatua ja ennen kaikkea potilasturvallisuutta. Ne helpottavat

  • tietojen välittämistä ja tiedonkulun hallintaa
  • prosessien hallintaa ja suunnittelua

Sähköisiä terveyspalveluja käytettäessä vaaratekijät ja vahingot saattavat vähetä, koska

  • ajan tasalla olevat sähköiset terveystiedot ovat tarvittaessa saatavilla
  • lääkemääräykset annetaan sähköisesti
  • järjestelmä varoittaa lääkkeiden yhteisvaikutuksista

Hoitovirheiden ja ongelmatilanteiden mittaaminen