Patsiendi ohutus

Muud kõrvalekalded

Haiglanakkuste kõrval põhjustavad kõrvalekaldeid ka:

  • ohtlikud seadmed
  • vead ettekirjutustes
  • vere saastatus
  • jne.

Komisjon pakubkõrvalekallete kohta lisateavet, et toetada rahvatervist käsitlevate otsuste langetamise protsessi Euroopa tasandil.

Meditsiinilised vead

Vaata Euroopa avalikku küsitlust (2005) meditsiiniliste vigade kohta  

e-tervis

e-tervis  võib kaasa aidata tervishoiuteenuse kvaliteedi üldisele parandamisele ja eelkõige patsiendiohutuse tagamisele, võimaldades:

  • paremat teavet infovoogude kohta ja nende jälgitavust/kontrolli
  • protsessidest paremat arusaamist ja nende paremat määratlemist

e-tervis võib aidata vähendada kõrvalekaldeid/kõrvalnähte, pakkudes:

  • juurdepääsu ajakohastatud elektroonilisele terviseregistrile
  • digiretseptide kasutamist
  • hoiatusteateid seoses ravimite vastasmõjuga

Vigade / kõrvalekallete hindamine