Patientsikkerhed

Andre utilsigtede hændelser

Ikke kun hospitalsinfektioner kan give komplikationer. Der kan også være tale om:

  • usikkert udstyr
  • fejlmedicinering
  • urent blod
  • osv.

Kommissionenindhenteroplysninger om utilsigtede hændelser, som kan danne grundlag for EU's sundhedspolitiske tiltag.

Lægefejl

Se den europæiske meningsmåling om lægefejl (2005)  

eSundhed

eSundhed  kan bidrage til en bedre sundhedspleje – og i særdeleshed til en bedre patientsikkerhed ved at:

  • sikre et bedre informationsgrundlag og en større kontrol med informationsstrømmen/-kilderne
  • skabe større klarhed over forløbet.

eSundhed kan afhjælpe utilsigtede hændelser og deres konsekvenser ved hjælp af:

  • ajourførte elektroniske journaler
  • digitale recepter
  • advarsler om interaktioner mellem lægemidler.

Hvordan måler man fejl og utilsigtede hændelser?