Bezpečnost pacientů

Jiné nepříznivé jevy

Vedle nemocničních infekcí existují i další nepříznivé jevy spojené se zdravotní péčí:

  • nebezpečná zařízení
  • pochybení při předepisování léků
  • infekce získané transfúzí
  • a další

Komiseposkytujedalší informace o nepříznivých jevech proto, aby podpořila rozhodování o veřejném zdraví na evropské úrovni.

Lékařská pochybení

Viz názor evropské veřejnosti na lékařská pochybení (2005) 

Elektronické zdravotnictví

Elektronické zdravotnictví  (eHealth) může přispět ke zlepšení kvality zdravotní péče obecně, a ke zlepšení bezpečnosti pacientů zvlášť, tím, že poskytne:

  • lepší údaje o tocích informací a jejich sledovatelnost a kontrolu
  • lepší vysvětlení a definice postupů

Elektronické zdravotnictví může kromě jiného pomoci snížit dopad nepříznivých jevů prostřednictvím:

  • přístupu k aktuálním elektronickým zdravotním záznamům
  • digitálních předpisů na léky
  • upozorňováním na vzájemné působení léků

Měření míry pochybení a dopadů nepříznivých jevů