Безопасност на пациентите

Endocrine disruptors

Biocides

Други нежелани събития

Освен вътреболничните инфекции има още много причини за нежелани инциденти:

  • опасни уреди
  • грешки в диагнозата
  • заразена кръв
  • и др.

Комисиятапредоставя допълнителна информация за нежеланите инциденти, за да помогне за вземането на решения за общественото здраве на европейско равнище.

Медицински грешки

Запознайте се с европейското обществено мнение за медицинските грешки (2005)  

Електронно здравеопазване

Електронното здравеопазване  може да допринесе за подобряване на цялостното качество на здравеопазването и най-вече на безопасността на пациентите чрез предоставяне на:

  • по-добра информация, проследимост и контрол на информационните потоци
  • по-добро разбиране и дефиниция на процесите

Електронното здравеопазване може да помогне за намаляване на броя на нежеланите инциденти чрез:

  • достъп до актуални електронни медицински досиета
  • цифрови рецепти
  • предупреждения за несъвместимост на лекарства

Измерване на грешките и нежеланите инциденти