Άλλα ανεπιθύμητα συμβάματα

Υπάρχουν πολλές αιτίες για ανεπιθύμητα συμβάματα εκτός από τις νοσοκομειακές λοιμώξεις:

  • ελαττωματικές συσκευές
  • εσφαλμένη φαρμακευτική αγωγή
  • μολυσμένο αίμα
  • και άλλα.

Η Επιτροπή παρέχειπερισσότερες πληροφορίες για τα ανεπιθύμητα συμβάματα ώστε να συμβάλει στη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιατρικά σφάλματα

Βλέπε Ευρωπαϊκή κοινή γνώμη για τα ιατρικά σφάλματα (2005) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)  

eHealth

Ο δικτυακός τόπος eHealth Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης γενικά αλλά και στην ασφάλεια των ασθενών ειδικότερα, εξασφαλίζοντας:

  • καλύτερη ενημέρωση και παρακολούθηση/ έλεγχο της ροής πληροφοριών
  • καλύτερη κατανόηση και περιγραφή των διαδικασιών.

Ο δικτυακός τόπος eHealth μπορεί να συμβάλει στη μείωση ανεπιθύμητων συμβαμάτων, για παράδειγμα, μέσω:

  • της πρόσβασης σε ενημερωμένα ηλεκτρονικά μητρώα υγείας
  • της ψηφιακής συνταγογράφησης
  • προειδοποιήσεων για παρενέργειες φαρμάκων.

Καταμέτρηση των σφαλμάτων / ανεπιθύμητων συμβαμάτων