Ravitsemus ja liikunta

EU:n toimet

Ennenaikaisen kuoleman riskiä nyky-Euroopassa lisäävistä seitsemästä merkittävimmästä tekijästä kuusi liittyy siihen, miten syömme, juomme ja liikumme. Nämä tekijät ovat korkea verenpaine, korkea kolesteroli, painoindeksi, riittämätön hedelmien ja vihannesten kulutus, vähäinen liikunta ja alkoholin väärinkäyttö.

Erityisen huolestuttavaa on ylipainon ja liikalihavuuden yleistyminen. Euroopan komissio tukee yhtenäistä lähestymistapaa, jossa ovat mukana sidosryhmät niin paikalliselta, alueelliselta, kansalliselta kuin koko Euroopankin tasolta.

Strategia

Komission ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskevan eurooppalaisen strategian  (2007) tarkoituksena on osaltaan vähentää huonoon ravitsemukseen ja vähäiseen liikuntaan liittyviä riskejä EU:ssa.

Ravitsemusta ja liikuntaa käsittelevä asiantuntijaryhmä  julkisti vuonna 2014 lasten lihavuutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman , jonka tavoitteena on pysäyttää lasten lihavuuden lisääntyminen vuoteen 2020 mennessä. EU:n neuvosto antoi kesäkuussa 2014 päätelmät ravitsemuksesta ja liikunnasta. Syyskuussa 2015 käynnistyy ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvä EU:n yhteinen toiminta, johon osallistuu 25 jäsenmaata.

Ravitsemusta ja liikuntaa koskevat EU:n keskeiset toimintapoliittiset asiakirjat 

Koordinointi

Edistämis- ja tukitoimet

Komissio rahoittaa kansanterveysohjelmansa  puitteissa useita ravitsemukseen ja liikuntaan liittyviä aloitteita.

Se saa myös lisärahoitusta Euroopan parlamentilta ravitsemuksen ja liikunnan alan pilottihankkeisiin . Hankkeilla pyritään parantamaan alan toimintapolitiikkaa ja kartoittamaan hyviä toimintatapoja, jotka soveltuvat toteutettaviksi eri puolilla Eurooppaa.

Lisätietoa

Ravitsemukseen liittyviä terveysindikaattoreita