Policy

Sex av de sju största riskfaktorerna för en för tidig död hänger ihop med hur vi äter, dricker och rör oss. Det är för högt blodtryck, kolesterol eller BMI (body mass index), för lite frukt och grönt, för lite motion och för mycket alkohol.

Övervikt och fetma har blivit ett allt större problem i Europa. EU-kommissionen vill därför ta ett helhetsgrepp där parter på alla nivåer medverkar – lokalt, regionalt, nationellt och inom EU.

Strategi

Kommissionens EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma Visa översättning av föregående länk English (en) från 2007 ska bidra till att minska riskerna med dålig kost och för lite motion.

År 2014 antog högnivågruppen för kost och fysisk aktivitet Visa översättning av föregående länk български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) en handlingsplan mot barnfetma Visa översättning av föregående länk English (en) med målet att stoppa ökningen av barnfetma till 2020. Rådets slutsatser om kost och fysisk aktivitet antogs i juni 2014. En gemensam åtgärd om kost och fysisk aktivitet, som omfattar 25 medlemsländer, inleds i september 2015.

EU:s policydokument om kost och fysisk aktivitet Visa översättning av föregående länk English (en)

Samordning

Andra initiativ

Kommissionen finansierar flera initiativ om kost och motion genom sitt folkhälsoprogram Visa översättning av föregående länk български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) .

Dessutom bidrar Europaparlamentet med pengar till pilotprojekt Visa översättning av föregående länk English (en) för att ta fram bättre åtgärder för kost och motion och kartlägga god praxis som andra städer och regioner kan använda för liknande projekt.

Information

Hälsoindikatorer för kost Visa översättning av föregående länk български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)