Politika

V dnešnej Európe súvisí so stravou a telesnou aktivitou 6 zo 7 hlavných rizikových faktorov vedúcich k predčasnej smrti (krvný tlak, cholesterol, index telesnej hmotnosti, nedostatočná konzumácia ovocia a zeleniny, nedostatok telesnej aktivity a nadmerná konzumácia alkoholu).

Mimoriadne znepokojivý je rastúci počet ľudí trpiacich nadváhou alebo obezitou. Európska komisia zastáva integrovaný prístup, v rámci ktorého sa na jej aktivitách podieľajú zainteresované strany na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni.

Stratégia

Stratégia riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) , ktorú vypracovala Komisia v roku 2007, prispieva k zníženiu rizík spojených s nesprávnou výživou a obmedzenou telesnou aktivitou v Európskej únii.

Skupina na vysokej úrovni pre výživu a fyzickú aktivitu Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) prijala v roku 2014 akčný plán v oblasti detskej obezity Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) , ktorého cieľom je zastaviť jej nárast do roku 2020. Závery Rady o výžive a fyzickej aktivite boli prijaté v júni 2014. Jednotná akcia pre výživu a fyzickú aktivitu, ktorá zahŕňa 25 členských štátov, sa začne v septembri 2015.

Prehľad všetkých príslušných dokumentov politiky EÚ v oblasti výživy a fyzickej aktivity Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .

Koordinácia

Propagácia a podpora

Komisia financuje prostredníctvom svojho programu v oblasti verejného zdravia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) viacero iniciatív zameraných na stravovanie a telesnú aktivitu.

Európsky parlament zas poskytuje financovanie pre pilotné projekty Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) zamerané na zlepšenie budúcich politických opatrení v oblasti stravovania a fyzickej aktivity a na identifikáciu vhodných postupov, ktoré pomôžu pri replikácii úspešných pilotných projektov v iných európskych mestách a regiónoch.

Informácie

Zdravotné ukazovatele týkajúce sa výživy Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)