Polityka

Sześć z siedmiu najważniejszych czynników ryzyka powodujących przedwczesną śmierć w dzisiejszej Europie, takich jak nadciśnienie, podwyższony poziom cholesterolu, niewłaściwy indeks masy ciała, niskie spożycie owoców i warzyw, brak ruchu lub nadużywanie alkoholu zależy od tego, co jemy i pijemy oraz od naszej aktywności fizycznej.

Szczególnie niepokojąca jest rosnąca liczba przypadków nadwagi i otyłości w Europie. Komisja Europejska opowiada się za wspólnym podejściem wobec tego problemu na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

Strategia

Opracowana przez Komisję Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością Wybierz wersję językową tego linka English (en) ma na celu zmniejszenie zagrożeń związanych z nieodpowiednim sposobem odżywiania się i ograniczoną aktywnością fizyczną w Unii Europejskiej.

W 2014 r. Grupa Wysokiego Szczebla ds. Odżywiania i Aktywności Fizycznej  Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) przyjęła Plan działania w zakresie otyłości u dzieci Wybierz wersję językową tego linka English (en) , którego celem jest powstrzymanie wzrostu otyłości dziecięcej do 2020 r. W czerwcu 2014 r. przyjęto konkluzje Rady w sprawie odżywiania i aktywności fizycznej . We wrześniu 2015 r. rozpocznie się wspólne działanie akcja w zakresie odżywiania i aktywności fizycznej, w której udział weźmie 25 państw członkowskich.

Przegląd wszystkich odnośnych dokumentów dotyczących polityki UE w dziedzinie odżywiania i aktywności fizycznej można znaleźć na tej stronie Wybierz wersję językową tego linka English (en) .

Koordynacja

Promocja i wsparcie

W ramach programu zdrowia publicznego Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) Komisja finansuje kilka inicjatyw dotyczących problematyki żywienia i aktywności fizycznej.

Program otrzymuje również dodatkowe wsparcie finansowe od Parlamentu Europejskiego na projekty pilotażowe Wybierz wersję językową tego linka English (en) mające usprawnić przyszłe działania polityczne w dziedzinie odżywiania i aktywności fizycznej oraz pomóc określić dobre praktyki, które mogłyby być wykorzystane w podobnych projektach w innych europejskich miastach i regionach.

Informacje

Wskaźniki zdrowotne związane ze sposobem odżywiania Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)