Toitumine ja kehaline aktiivsus

ELi tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervise tegevusprogramm

ELi tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervise tegevusprogramm on Euroopa tasandi organisatsioonidele mõeldud platvorm, mis hõlmab nii toiduainetetööstust kui ka tarbijakaitsega tegelevaid valitsusväliseid organisatsioone, kes soovivad anda oma panuse praeguste toitumise ja kehalise aktiivsusega seotud probleemide lahendamisel. Selles osalevad järgmised liikmed.

Komisjoni juhitav tegevusprogramm peaks olema ühiskonna eri osade vahelise kooskõlastatud tegevuse eeskuju asjaomase probleemi lahendamisel, mis julgustaks riiklikke, piirkondlikke või kohalikke algatusi kogu Euroopas.

Millised on platvormis osalejate ülesanded?

Alates tegevuse algusest 2005. aastal on platvormi liikmed võtnud enam kui 300 kohustust .

Kuidas seda tööd hinnatakse?

Kui sageli liikmed kohtuvad?

Korrapäraselt – vt platvormi koosolekute protokolle .

ELi platvorm näitlikult

ELi platvorm näitlikult
Klõpsake kujutisel, et seda suurendada

Video ELi tegevuse kohta tervisliku toitumise ja kehalise tegevuse valdkonnas

 
Video allalaadimiseks klõpsa paremal hiireklahvil/Salvesta AVI-vormingus (.avi) või Quicktime vormingus (.mov)

Kuidas platvormiga ühineda?

Euroopa tasandi katusorganisatsioonid, kes soovivad tegeleda toitumise ja kehalise aktiivsuse valdkonna probleemidega (esitades vähemalt ühe aktiivse kohustuse ja täites seda), võivad taotleda ELi tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervise tegevusprogrammi liikmeks saamist. Kui nende taotlust hinnatakse positiivselt, edastatakse see platvormi täiskogule kinnitamiseks.

Lisateave: SANTE-NUTRITION-PLATFORM [at] ec.europa.eu