Διατροφή και σωματική άσκηση

Endocrine disruptors

Biocides

Ευρωπαϊκή πλατφόρμα δράσης για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία

Η πλατφόρμα δράσης της ΕΕ για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία είναι ένα φόρουμ στο οποίο μετέχουν οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η βιομηχανία τροφίμων και μη κυβερνητικές οργανώσεις για την προστασία των καταναλωτών. Κοινό στοιχείο των συμμετεχόντων είναι η επιθυμία τους να δεσμευθούν για την καταπολέμηση των σημερινών τάσεων διατροφής και σωματικής άσκησης. Η πλατφόρμα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη.

Η βασική ιδέα είναι ότι η πλατφόρμα, με την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αποτελέσει υπόδειγμα για την ανάληψη συντονισμένης δράσης κατά του προβλήματος αυτού από διάφορα τμήματα της κοινωνίας και ότι θα ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη.

Ποιο είναι το αντικείμενο των εργασιών της;

Από το 2005 που η πλατφόρμα ξεκίνησε τις εργασίες της, τα μέλη της έχουν αναλάβει πάνω από 300 δεσμεύσεις .

Πώς αξιολογείται το έργο της;

Πόσο συχνά συνεδριάζουν τα μέλη;

Τα μέλη συνεδριάζουν τακτικά – βλέπε πρακτικά  συνεδριάσεων.

Η πλατφόρμα της ΕΕ σε εικόνα

Η πλατφόρμα της ΕΕ σε εικόνα
Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεγεθυνθεί

Βίντεο με θέμα τη δράση της ΕΕ για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση

 
Δεξί κλικ/Αποθήκευση με μορφότυπο AVI (.avi) ή Quicktime (.mov), για την τηλεφόρτωση του βίντεο

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στην προσπάθεια;

Κεντρικές οργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν για την αντιμετώπιση των αρνητικών τάσεων σε θέματα διατροφής και σωματικής άσκησης (υποβάλλοντας και τηρώντας τουλάχιστον μία δέσμευση) μπορούν να ζητήσουν να γίνουν μέλη της πλατφόρμας δράσης της ΕΕ για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία. Εάν η αίτησή τους αξιολογηθεί θετικά, διαβιβάζεται προς έγκριση στην ολομέλεια της πλατφόρμας.

Περισσότερες πληροφορίες: SANTE-NUTRITION-PLATFORM [at] ec.europa.eu