EU:s plattform för kost, fysisk aktivitet och hälsa

EU:s plattform för kost, fysisk aktivitet och hälsa är ett forum för organisationer på EU-nivå från t.ex. livsmedelsindustrin, sjukvården och konsumentrörelsen som vill verka för bättre kost och mer motionpdf(95 KB). Se vilka medlemmarna ärpdf(128 KB)

Plattformen, som leds av kommissionen, ska visa hur olika delar av samhället kan samordna sina insatser och på så vis uppmuntra till nationella, regionala eller lokala initiativ runtom i Europa.

Vad gör plattformen?

Sedan starten 2005 har deltagarna i plattformen tagit fram över 300 initiativ Visa översättning av föregående länk English (en) .

Hur utvärderas initiativen?

  • Medlemsorganisationerna följer själva upp sina resultat med utvärderingsrapporter, som sedan granskas av utomstående experter.
  • Riktlinjer för uppföljning av resultat Visa översättning av föregående länk English (en)
  • Uppföljningsarbetet bedöms också i årsrapporter Visa översättning av föregående länk English (en) om plattformens resultat.
  • Tidplan för uppföljningsarbetet Visa översättning av föregående länk English (en)
  • Rådgivande grupp för övervakning och uppföljning av nya initiativ Visa översättning av föregående länk English (en)

Hur ofta träffas deltagarna?

Deltagarna i plattformen träffas regelbundet (se mötesprotokollen Visa översättning av föregående länk English (en) ).

EU-plattformen i korthet

EU-plattformen i korthet
Klicka på bilden för att förstora den.

Videoklipp om EU:s insatser för kost och motion

 
För att ladda ner videon, högerklicka och spara i AVI-format (.avi)avi eller Quicktime-format (.mov)quicktime

Hur deltar man?

Europeiska paraplyorganisationer som vill arbeta för kost och motion kan ansöka om att bli medlemmar i EU-plattformen. Man måste föreslå och genomföra minst ett initiativ. Ansökan godkänns sedan av plattformen på ett plenarmöte.

Läs mer: SANTE-NUTRITION-PLATFORM [at] ec.europa.eu