Evropska platforma za prehrano, telesno dejavnost in zdravje

Evropska platforma za prehrano, telesno dejavnost in zdravje združuje vseevropske organizacije, od živilske industrije do nevladnih organizacij za varstvo potrošnikov, ki si prizadevajo spremeniti odnos do prehrane in telesne dejavnostipdf(95 KB).

Platforma pod vodstvom Evropske komisije želi biti zgled usklajenega ukrepanja raznih družbenih skupin, kar naj bi spodbudilo nacionalne, regionalne in lokalne ukrepe v Evropi.

Delo

Platforma je od svojega začetka pripravila več kot 300 usklajenih ukrepov Seznam prevodov predhodne povezave English (en) .

Ocena dela

  • Članice platforme pripravijo oceno svojega dela, te ocene nato pregledajo zunanji ocenjevalci in tako spremljajo uspešnost platforme.
  • Smernice – spremljanje ukrepov in obveznosti Seznam prevodov predhodne povezave English (en)
  • Pregled dela platforme vsebuje tudi letno poročilo Seznam prevodov predhodne povezave English (en) , ki hkrati analizira uspešnost članic pri spremljanju ukrepov.

Sestanki

Članice platforme se redno sestajajo (zapisniki Seznam prevodov predhodne povezave English (en) sej).