Platforma EÚ pre stravovanie, telesnú aktivitu a zdravie

Platforma EÚ pre stravovanie, telesnú aktivitu a zdravie je fórom pre organizácie na európskej úrovni – od potravinárskeho priemyslu po MVO v oblasti ochrany spotrebiteľov – ktoré sa chcú zaviazať k boju proti súčasným stravovacím návykom a nedostatku telesnej aktivitypdf(95 KB). Platforma pozostáva z týchto členovpdf(128 KB).

Zmyslom platformy je, aby pod vedením Komisie poskytovala príklady koordinovaných činností, na ktorých sa podieľajú rôzne spoločenské skupiny, a prispievala tak ku vzniku národných, regionálnych alebo miestnych iniciatív v Európe.

Na čom sa v súčasnosti pracuje?

Od roku 2005 sa títo členovia zaviazali ku splneniu vyše 300 záväzkov Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .

Ako sa táto činnosť vyhodnocuje?

  • Členské organizácie monitorujú vlastnú činnosť a ich hodnotiace správy posudzujú externí hodnotitelia.
  • Odporúčania – monitorovací rámec Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
  • Výsledky platformy a úspešnosť monitorovacieho procesu jednotlivých členov nájdete vo výročných správach Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .
  • Ročný program monitorovania Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
  • Poradná skupina pre monitorovanie nových záväzkov a podávanie správ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

Ako často sa členovia stretávajú?

Pravidelne – prečítajte si zápisnice Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) zo stretnutí.

Vizualizácia platformy EÚ

Vizualizácia platformy EÚ
Kliknutím obrázok zväčšíte

Video o opatreniach EÚ v oblasti stravovania a telesnej aktivity

 
Na stiahnutie videa kliknite pravým tlačidlom myši a uložte ho vo formáte AVI (.avi)avi alebo vo formáte Quicktime (.mov)quicktime.

Ako sa zapojiť do práce platformy?

O členstvo v platforme EÚ pre stravovanie, telesnú aktivitu a zdravie môžu požiadať zastrešujúce organizácie na európskej úrovni, ktoré chcú bojovať proti negatívnym trendom v oblasti stravovania a telesnej aktivity (prostredníctvom predloženia a realizácie aspoň jedného aktívneho záväzku). Ak bude ich žiadosť vyhodnotená kladne, predloží sa na schválenie na plenárnom zhromaždení platformy.

Viac informácií: SANTE-NUTRITION-PLATFORM@ec.europa.eu