Platforma EÚ pre stravovanie, telesnú aktivitu a zdravie

Platforma EÚ pre stravovanie, telesnú aktivitu a zdravie je fórom pre organizácie na európskej úrovni (zástupcovia potravinárskeho priemyslu, MVO, spotrebiteľských združení atď.), ktoré sa chcú zaviazať k boju proti súčasným stravovacím návykom a nedostatku telesnej aktivitypdf(95 KB).

Platforma, ktorá funguje pod vedením Komisie, bude poskytovať príklady koordinovaných činností, na ktorých sa podieľajú rôzne spoločenské skupiny, a prispievať tak ku vzniku národných, regionálnych alebo miestnych iniciatív v Európe.

Na čom sa v súčasnosti pracuje?

Od roku 2005 sa títo členovia zaviazali ku splneniu vyše 300 záväzkov Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .

Ako sa táto činnosť vyhodnocuje?

  • Členské organizácie monitorujú vlastnú činnosť a ich hodnotiace správy posudzujú externí hodnotitelia.
  • Odporúčania – monitorovací rámec. Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
  • Výsledky platformy a úspešnosť monitorovacieho procesu jednotlivých členov nájdete vo výročnej správe Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .

Ako často sa členovia stretávajú?

Pravidelne – prečítajte si zápisnice Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) zo stretnutí.