Platforma UE ds. żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia

Platforma UE ds. żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia stanowi forum dla organizacji na szczeblu europejskim (reprezentujących np. przemysł spożywczy albo organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną konsumentów), które chcą stawić czoła aktualnym tendencjom w dziedzinie żywienia i aktywności fizycznejpdf(95 KB).

Platforma, którą kieruje Komisja, ma dawać przykład skoordynowanego działania różnych grup społeczeństwa. Przykład ten ma zachęcać do podejmowania inicjatyw krajowych, regionalnych i lokalnych w całej Europie.

Działania

Od czasu utworzenia platformy jej członkowie podjęli ponad 300 zobowiązań Wybierz wersję językową tego linka English (en) .

Ocena działania

  • Organizacje członkowskie platformy same oceniają swoje wyniki, a zewnętrzni rzeczoznawcy analizują sprawozdania z oceny, aby śledzić czynione przez platformę postępy.
  • Wytyczne – monitorowanie zobowiązań Wybierz wersję językową tego linka English (en)
  • Roczny raport Wybierz wersję językową tego linka English (en) przedstawia osiągnięcia platformy i bada, jak skutecznie jej członkowie monitorują własne postępy.

Posiedzenia

Regularnie – zobacz: protokoły Wybierz wersję językową tego linka English (en) posiedzeń platformy