Platforma UE ds. żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia

Platforma UE ds. żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia stanowi forum dla organizacji na szczeblu europejskim, które stawiają sobie za cel walkę z dominującymi obecnie tendencjami w dziedzinie żywienia i aktywności fizycznejpdf(95 KB). Członkami platformy są różnego rodzaju podmioty, od federacji reprezentujących przemysł spożywczy po organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną konsumentów. Lista organizacji wchodzących w skład platformypdf(82 KB)

Platforma, którą kieruje Komisja, ma dawać przykład skoordynowanego działania różnych grup społeczeństwa. Przykład ten ma zachęcać do podejmowania inicjatyw na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w całej Europie.

Nad czym pracują członkowie platformy?

Od czasu utworzenia platformy w 2005 r. jej członkowie wyznaczyli sobie ponad 300 zadań Wybierz wersję językową tego linka English (en) .

Jak ocenia się podejmowane przez nich wysiłki?

  • Organizacje członkowskie platformy same nadzorują swoje osiągnięcia, a następnie zewnętrzni analitycy oceniają ich sprawozdania z oceny, kontrolując w ten sposób postępy czynione w ramach platformy.
  • Wytyczne – monitorowanie realizacji wyznaczonych celów Wybierz wersję językową tego linka English (en)
  • Sprawozdania roczne Wybierz wersję językową tego linka English (en) dotyczące osiągnięć platformy – analiza tego, jak skutecznie organizacje członkowskie monitorują swoje postępy
  • Roczny harmonogram kontroli Wybierz wersję językową tego linka English (en)

Jak często spotykają się członkowie platformy?

Regularnie – zobacz protokoły Wybierz wersję językową tego linka English (en) posiedzeń platformy.

Platforma UE w pigułce

Platforma UE w pigułce
Kliknij na schemat, aby powiększyć

Wideo: Działania UE na rzecz zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej

 
Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie Zapisz jako, aby pobrać plik w formacie AVI (.avi)avi lub Quicktime (.mov)quicktime.

Jak można przyłączyć się do tych działań?

Europejskie organizacje patronackie, które chciałyby pomóc w zwalczaniu negatywnych tendencji w dziedzinie żywienia i aktywności fizycznej (poprzez zgłoszenie i realizację co najmniej jednego zadania), mogą złożyć wniosek o członkostwo w platformie UE ds. żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia. Jeśli ocena wniosku wypadnie pozytywnie, zostanie on przestawiony do zatwierdzenia na sesji plenarnej platformy.

Więcej informacji: sanco-nutrition-platform [at] ec.europa.eu