Pjattaforma tal-UE dwar id-dieta, l-attività fiżika u s-saħħa

Il-pjattaforma tal-UE dwar id-dieta, l-attività fiżika u s-saħħa hi forum għall-organizzazzjonijiet f'livell Ewropew, b'firxa li tinkludi fost oħrajn l-industrija tal-ikel u l-NGOs tal-protezzjoni tal-konsumaturi, li huma lesti jikkommettu lilhom infushom biex jittrattaw it-tendenzi attwali fid-dieta u l-attività fiżikapdf(95 KB).

L-idea hi li, immexxija mill-Kummissjoni, il-pjattaforma għandha sservi bħala eżempju ta' azzjoni kkoordinata dwar il-problema minn partijiet differenti tas-soċjetà biex tinkuraġġixxi inizjattivi nazzjonali, reġjonali u lokali fl-Ewropa.

Dwar xiex qed jaħdmu?

Minn mindu bidiet fl-2005, il-membri tal-pjattaforma wasslu aktar minn 300 impenji Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en) .

Kif inhu vvalutat dan ix-xogħol?

  • Il-membri tal-organizzazzjonijiet jissorveljaw il-prestazzjoni tagħhom stess u r-rapporti ta' valutazzjoni jiġu eżaminati minn assessuri biex jiġi segwit il-progress tal-Pjattaforma.
  • Linji Gwidi - sorveljanza tal-kummenti Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en)
  • Jeżisti wkoll rapport annwali Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en) dwar is-suċċessi tal-pjattaforma, li jeżamina wkoll kemm il-membri qed jissorveljaw il-progress b'suċċess.

Kemm-il darba jiltaqgħu l-membri?

B'mod regolari – ara l-minuti Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en) tal-laqgħat tal-pjattaforma.