ELi tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervise tegevusprogramm

ELi tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervise tegevusprogramm on Euroopa tasandi organisatsioonidele mõeldud platvorm, mis hõlmab nii toiduainetetööstust kui ka tarbijakaitsega tegelevaid valitsusväliseid organisatsioone, kes soovivad anda oma panuse praeguste toitumise ja kehalise aktiivsusega seotud probleemide lahendamiselpdf(95 KB). Selles osalevad järgmised liikmedpdf(128 KB).

Komisjoni juhitav tegevusprogramm peaks olema ühiskonna eri osade vahelise kooskõlastatud tegevuse eeskuju asjaomase probleemi lahendamisel, mis julgustaks riiklikke, piirkondlikke või kohalikke algatusi kogu Euroopas.

Millised on platvormis osalejate ülesanded?

Alates tegevuse algusest 2005. aastal on platvormi liikmed võtnud enam kui 300 kohustust Valige lingiga seotud tõlked English (en) .

Kuidas seda tööd hinnatakse?

  • Liikmesorganisatsioonid jälgivad ise oma tegevuse tulemuslikkust ning välishindajad kontrollivad nende hindamisaruandeid, et jälgida platvormi töö käigus tehtavaid edusamme.
  • Juhend − kohustuste täitmise jälgimine Valige lingiga seotud tõlked English (en)
  • Platvormi saavutusi käsitlevates aastaaruannetes Valige lingiga seotud tõlked English (en) uuritakse, kui edukalt liikmed edusamme jälgivad.
  • Iga-aastane edusammude jälgimise kalender Valige lingiga seotud tõlked English (en)
  • Edusammude jälgimise ja uutest kohustustest teatamise nõuanderühm Valige lingiga seotud tõlked English (en)

Kui sageli liikmed kohtuvad?

Korrapäraselt – vt platvormi koosolekute protokolle Valige lingiga seotud tõlked English (en) .

ELi platvorm näitlikult

ELi platvorm näitlikult
Klõpsake kujutisel, et seda suurendada

Video ELi tegevuse kohta tervisliku toitumise ja kehalise tegevuse valdkonnas

 
Video allalaadimiseks klõpsa paremal hiireklahvil/Salvesta AVI-vormingus (.avi)avi või Quicktime vormingus (.mov)quicktime

Kuidas platvormiga ühineda?

Euroopa tasandi katusorganisatsioonid, kes soovivad tegeleda toitumise ja kehalise aktiivsuse valdkonna probleemidega (esitades vähemalt ühe aktiivse kohustuse ja täites seda), võivad taotleda ELi tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervise tegevusprogrammi liikmeks saamist. Kui nende taotlust hinnatakse positiivselt, edastatakse see platvormi täiskogule kinnitamiseks.

Lisateave: SANTE-NUTRITION-PLATFORM [at] ec.europa.eu