Platforma EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví

Platforma EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví je fórum organizací na evropské úrovni, které zastupují potravinářský průmysl i nevládní organizace na ochranu spotřebitele. Zaměřuje se na současné trendy v oblasti stravování a fyzické aktivitypdf(95 KB). Členy platformy najdete zdepdf(82 KB).

Smyslem platformy je, aby pod vedením Komise poskytovala příklady koordinované činnosti v různých částech společnosti a podpořila tak celostátní, regionální nebo místní iniciativy v celé Evropě.

Jaká je pracovní náplň platformy?

Od zřízení platformy v roce 2005 přijali její členové už více než 300 závazků Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) .

Jak se tato práce posuzuje?

  • Členské organizace samy sledují své výsledky a externí hodnotitelé přezkoumávají jejich hodnotící zprávy, aby posoudili pokrok platformy.
  • Pokyny – sledování závazků Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)
  • Výroční zprávy Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) o dosažených výsledcích platformy uvádějí, jak členové sledují svůj pokrok.
  • Celoroční monitorovací kalendář Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)

Jak často se členové scházejí?

Pravidelně – viz zápisy Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) ze zasedání platformy.

Vizualizace platformy

Vizualizace platformy
Pokud chcete obrázek zvětšit, klikněte na něj.

Video o opatřeních EU týkajících se výživy a fyzické aktivity

 
Video si stáhnete tak, že kliknete pravým tlačítkem myši a soubor uložíte ve formátu AVI (.avi)avi či Quicktime (.mov)quicktime.

Jak se můžete zapojit i vy?

O členství v platformě mohou požádat zastřešující organizace na evropské úrovni, které jsou ochotny řešit negativní trendy ve stravování a tělesné aktivitě (přijetím a dodržováním alespoň jednoho aktivního závazku). Pokud bude žádost posouzena kladně, bude předložena ke schválení plenárnímu zasedání platformy.

Další informace: sanco-nutrition-platform [zavináč] ec.europa.eu