Platforma EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví

Platforma EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví je fórum organizací na evropské úrovni – od potravinářského průmyslu až po nevládní organizace – zabývající se ochranou spotřebitele. Zaměřuje se na současné trendy v oblasti stravování a fyzické aktivitypdf(95 KB).

Smyslem platformy je, aby pod vedením Komise poskytovala příklady koordinované činnosti v různých částech společnosti, čímž se podpoří vnitrostátní, regionální nebo místní iniciativy v celé Evropě.

Jaká je pracovní náplň platformy?

Od zřízení platformy v roce 2005 přijali její členové už více než 300 závazků Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) .

Jak se tato práce posuzuje?

  • Členské organizace samy sledují svůj výkon a externí hodnotitelé přezkoumávají jejich hodnotící zprávy, aby posoudili pokrok platformy.
  • Pokyny – sledování závazků Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)
  • Existuje také výroční zpráva Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) o dosažených výsledcích platformy, která rovněž uvádí, jak členové sledují svůj pokrok.

Jak často se členové scházejí?

Pravidelně – viz zápisy Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) ze zasedání platformy.