Платформа за действие на ЕС относно хранителния режим, физическата активност и здравето

Платформата за действие на ЕС относно хранителния режим, физическата активност и здравето е форум за организации на европейско равнище, от организации от хранително-вкусовата промишленост до неправителствени организации за защита на потребителите, които желаят да се включат в борбата с настоящите тенденции в областта на храненето и физическата активностpdf(95 KB). В платформата участват следните организацииpdf(82 KB).

Идеята е платформата, управлявана от Комисията, да даде пример за координирани действия във връзка с този проблем от страна на различни части от обществото, с който да се насърчи изпълнението на национални, регионални или местни инициативи в Европа.

Върху какво работят те?

От стартирането на платформата през 2005 г. досега нейните членове са поели над 300 ангажимента Избор на превод за предходната връзка English (en) .

Как се оценява работата?

  • Организациите, които участват в платформата, извършват мониторинг на собствените си резултати, а техните доклади за оценка се проверяват от външни оценители, за да се следи напредъкът на платформата.
  • Насоки — мониторинг на ангажиментите Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Годишни доклади Избор на превод за предходната връзка English (en) за постиженията на платформата
  • Годишен календар за мониторинг Избор на превод за предходната връзка English (en)

Колко често се срещат членовете на платформата?

Редовно — вижте протоколите Избор на превод за предходната връзка English (en) от срещите в рамките на платформата.

Инфографика за платформата

Инфографика за платформата
Щракнете върху изображението, за да го увеличите

Видеоклип за действията на ЕС във връзка с храненето и физическата активност

 
Щракнете с дясното копче на мишката и изберете съответната команда, за да изтеглите видеоклипа във формат AVIavi или QuickTime (.mov)quicktime

Как да се присъедините към усилията?

Всяка организация шапка на европейско равнище, която желае да се включи в борбата с негативните тенденции в областта на храненето и физическата активност, като представи и поддържа поне един активен ангажимент, може да кандидатства за членство в Платформата за действие на ЕС относно хранителния режим, физическата активност и здравето. Ако получи положителна оценка, кандидатурата ще бъде предложена за одобрение на пленарно заседание на платформата.

За повече информация: sanco-nutrition-platform [at] ec.europa.eu