Платформа за действие на ЕС относно режима на хранене, физическата активност и здравето

Платформата за действие на ЕС относно режима на хранене, физическата активност и здравето е форум за организации на европейско ниво от различни сектори, вариращи от хранително-вкусовата промишленост до неправителствени организации за защита на потребителите, които желаят да допринесат за борба със сегашните тенденции в храненето и физическата активностpdf(95 KB).

Идеята е платформата, управлявана от Комисията, да даде пример за координирани действия по този проблем от страна на различни части от обществото, който да насърчи национални, регионални или местни инициативи в Европа.

Върху какво работят те?

От началото през 2005 г. членовете на платформата поеха повече от 300 ангажимента Избор на превод за предходната връзка English (en) .

Как се оценява работата?

  • Организациите, които членуват в платформата, контролират собствените си резултати, а техните доклади за оценяване се проверяват от външни оценители, за да се следи напредъка на платформата.
  • Насоки - контрол на ангажиментите Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Има и годишен доклад Избор на превод за предходната връзка English (en) за постиженията на платформата, който показва доколко успешно нейните членове контролират напредъка.

Колко често се срещат членовете на платформата?

Редовно – вижте протоколи Избор на превод за предходната връзка English (en) от срещите на платформата.