Högnivågruppen för kost och fysisk aktivitet

Högnivågruppen för kost och fysisk aktivitet består av experter från EU-länderna och leds av EU-kommissionen.

Vilka deltar i gruppen?

I högnivågruppen ingår regeringsföreträdare från EU-länderna, Norge och Schweiz.

Hur går det till?

Gruppen försöker hitta europeiska lösningar på folkhälsoproblemet med fetma genom att

Högnivågruppen vill motverka barnfetma och har därför tagit fram en EU-handlingsplan mot barnfetma för 2014–2020 Visa översättning av föregående länk English (en) .

Gruppen har också bidragit till kampanjer för nyttigare livsmedel Visa översättning av föregående länk English (en) för att bland annat minska mängden saltpdf, mättat fett Visa översättning av föregående länk English (en) och tillsatt socker Visa översättning av föregående länk English (en) (se en översikt över EU-ländernas initiativ om vissa näringsämnen, 2015 Visa översättning av föregående länk English (en) ).

Högnivågruppen och EU-plattformen träffas regelbundet.

När sammanträder gruppen?

Gruppen träffas minst tre gånger per år (se högnivågruppens mötesprotokoll Visa översättning av föregående länk English (en) ).

Gruppen kan också be kommissionen att sammankalla experter för att ta fram underlag till initiativ, t.ex. kampanjer för mindre salt Visa översättning av föregående länk English (en) , fett och socker i maten.

Videoklipp om EU:s insatser för kost och motion


För att ladda ner videon, högerklicka och spara i AVI-format (.avi)avi eller Quicktime-format (.mov)quicktime