Högnivågruppen för kost och fysisk aktivitet

Högnivågruppen för kost och fysisk aktivitet består av experter från EU-länderna och leds av EU-kommissionen.

Vilka deltar i gruppen?

I högnivågruppen ingår regeringsföreträdare från EU-länderna, Norge och Schweiz.

Vad gör gruppen?

Gruppen försöker hitta europeiska lösningar på folkhälsoproblemet med fetma genom att

Högnivågruppen och EU-plattformen träffas regelbundet.

När sammanträder gruppen?

Gruppen träffas minst tre gånger per år (se högnivågruppens mötesprotokoll Visa översättning av föregående länk English (en) ).

Gruppen kan också be kommissionen att sammankalla experter för att ta fram underlag till initiativ, t.ex. kampanjer för mindre salt Visa översättning av föregående länk English (en) , fett och socker i maten.