Skupina na visoki ravni za prehrano in telesno dejavnost

Skupina na visoki ravni, ki jo vodi Evropska komisija, združuje predstavnike evropskih vlad in obravnava prehrano in telesno dejavnost.

Člani

V skupini so predstavniki vseh 28 držav EU in dveh držav Efte (Norveške in Švice).

Naloge

Skupina išče rešitve za zdravstvene težave, ki jih v Evropi povzroča prevelika telesna teža:

Skupina na visoki ravni se redno sestaja s platformo EU za prehrano, fizično dejavnost in zdravje.

Sestanki

Skupina se sestaja vsaj trikrat letno (zapisniki sestankov skupine za prehrano Seznam prevodov predhodne povezave English (en) ).

Pri pripravi pobud, denimo kampanje o živilih, ki vsebujejo manj soli Seznam prevodov predhodne povezave English (en) , maščob in sladkorja, lahko skupina zaprosi Evropsko komisijo za pomoč strokovnjakov.