Skupina na vysokej úrovni pre výživu a fyzickú aktivitu

Skupinu na vysokej úrovni pre výživu a fyzickú aktivitu tvoria predstavitelia európskych vlád a predsedá jej Európska komisia.

Členovia

Predstavitelia vlád zo všetkých 28 členských štátov a dvoch štátov EZVO (Nórska a Švajčiarska).

Čo je úlohou skupiny?

Úlohou skupiny je hľadať riešenia zdravotných problémov súvisiacich s obezitou. Skupina

Skupina na vysokej úrovni sa aktívne zamerala na boj proti detskej obezite. V tejto súvislosti uverejnila akčný plán EÚ zameraný na boj proti detskej obezite počas rokov 2014 – 2020 Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .

Podporila aj zmenu zloženia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) vyrábaných potravín, najmä pokiaľ ide o zníženie obsahu solipdf, nasýtených tukov Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) a pridaných cukrov Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) v týchto produktoch (prehľad národných iniciatív členských štátov týkajúcich sa vybraných živín, 2015 Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) ).

Skupina na vysokej úrovni sa pravidelne stretáva s predstaviteľmi platformy EÚ pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie.

Ako často sa skupina stretáva?

Aspoň trikrát do roka. Pozrite si zápisnice schôdzí skupiny pre výživu Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .

Skupina môže požiadať Komisiu o zvolanie stretnutia expertov s cieľom pripraviť podklady pre také iniciatívy, akou je napríklad kampaň za zníženie obsahu soli Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) , tuku a cukru v potravinách.

Video o opatreniach EÚ v oblasti stravovania a fyzickej aktivity


Ak si video chcete stiahnuť, kliknite naň pravým tlačidlom myši a uložte ho vo formáte AVI (.avi)avi alebo Quicktime (.mov)quicktime.