Skupina na vysokej úrovni pre výživu a fyzickú aktivitu

Skupinu na vysokej úrovni pre výživu a fyzickú aktivitu tvoria predstavitelia európskych vlád a predsedá jej Európska komisia.

Členovia

Predstavitelia vlád zo všetkých 28 členských štátov a dvoch štátov EZVO (Nórsko a Švajčiarsko).

Úlohy

Úlohou skupiny je hľadať riešenia zdravotných problémov súvisiacich s obezitou. Skupina

Skupina na vysokej úrovni sa pravidelne stretáva s predstaviteľmi platformy EÚ pre stravovanie, telesnú aktivitu a zdravie.

Ako často sa skupina stretáva?

Aspoň trikrát do roka. Pozrite si zápisnice schôdzí skupiny pre výživu Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .

Skupina môže požiadať Komisiu o zvolanie stretnutia expertov s cieľom pripraviť základy pre také iniciatívy, akou je kampaň za zníženie obsahu soli Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) , tuku a cukru v potravinách.