Grupa wysokiego szczebla ds. żywienia i aktywności fizycznej

Grupa wysokiego szczebla ds. żywienia i aktywności fizycznej działa pod kierunkiem Komisji Europejskiej i skupia zajmujących się tą tematyką przedstawicieli rządów europejskich.

Skład

W skład grupy wchodzą przedstawiciele rządów wszystkich 28 państw członkowskich UE i dwóch państw EFTA (Norwegii i Szwajcarii).

Jakie są jej zadania?

Grupa poszukuje rozwiązań na szczeblu europejskim dla problemów zdrowotnych związanych z otyłością:

Grupa wysokiego szczebla aktywnie działa na rzecz zwalczania otyłości u dzieci. Dlatego opracowała plan działania UE dotyczący otyłości u dzieci na lata 2014-2020 Choose translations of the previous link English (en) .

Grupa wspierała również działania  Choose translations of the previous link English (en) na rzecz zdrowszej żywności, na przykład poprzez zmniejszenie ilości solipdf i tłuszczów nasyconych Choose translations of the previous link English (en) w produktach.

Grupa wysokiego szczebla odbywa regularne spotkania z platformą UE ds. żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia.

Posiedzenia

Grupa spotyka się co najmniej trzy razy w roku (protokoły posiedzeń grupy Choose translations of the previous link English (en) ).

Grupa może też zwracać się do Komisji z prośbą o zasięgnięcie opinii ekspertów w sprawie przygotowania podstawy dla swoich inicjatyw, jak np. kampanie na rzecz zmniejszania zawartości soli Choose translations of the previous link English (en) , tłuszczu i cukru w produktach spożywczych.

Wideo: Działania UE na rzecz zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej


Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz „Zapisz jako”, aby pobrać plik w formacie AVI (.avi)avi lub Quicktime (.mov)quicktime.