Grupa wysokiego szczebla ds. żywienia i aktywności fizycznej

Grupa wysokiego szczebla ds. żywienia i aktywności fizycznej działa pod kierunkiem Komisji Europejskiej i skupia zajmujących się tą tematyką przedstawicieli rządów europejskich.

Skład

W skład grupy wchodzą przedstawiciele rządów wszystkich 28 państw członkowskich UE i dwóch państw EFTA (Norwegii i Szwajcarii).

Zadania

Grupa poszukuje rozwiązań na szczeblu europejskim dla problemów zdrowotnych związanych z otyłością:

Grupa wysokiego szczebla odbywa regularne spotkania z platformą UE ds. żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia.

Posiedzenia

Co najmniej trzy razy w roku – zobacz: protokoły posiedzeń grupy Wybierz wersję językową tego linka English (en) .

Grupa może też zwracać się do Komisji z prośbą o zasięgnięcie opinii ekspertów w sprawie przygotowania podstawy dla swoich inicjatyw, jak np. kampanie na rzecz zmniejszania zawartości soli Wybierz wersję językową tego linka English (en) , tłuszczu i cukru w produktach spożywczych.