Grupa wysokiego szczebla ds. żywienia i aktywności fizycznej

Grupa wysokiego szczebla ds. żywienia i aktywności fizycznej działa pod kierunkiem Komisji Europejskiej. Jej członkami są przedstawiciele rządów europejskich zajmujący się tą tematyką.

Skład

W skład grupy wchodzą przedstawiciele rządów wszystkich 28 państw członkowskich UE i dwóch państw EFTA (Norwegii i Szwajcarii).

Jakie są jej zadania?

Grupa poszukuje rozwiązań na szczeblu europejskim dla problemów zdrowotnych związanych z otyłością:

Grupa wysokiego szczebla aktywnie działa na rzecz zwalczania otyłości u dzieci. Dlatego opracowała plan działania UE dotyczący otyłości u dzieci na lata 2014-2020 Wybierz wersję językową tego linka English (en) .

Grupa wspierała również działania na rzecz produkcji zdrowszej żywności Wybierz wersję językową tego linka English (en) , na przykład poprzez zmniejszenie ilości solipdf, tłuszczów nasyconych Wybierz wersję językową tego linka English (en) i dodatków cukru Wybierz wersję językową tego linka English (en) w produktach żywieniowych (przegląd z 2015 r. inicjatyw państw członkowskich dotyczących wybranych składników odżywczych Wybierz wersję językową tego linka English (en) ).

Grupa wysokiego szczebla odbywa regularne spotkania z platformą UE ds. żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia.

Posiedzenia

Grupa spotyka się co najmniej trzy razy w roku (protokoły posiedzeń grupy Wybierz wersję językową tego linka English (en) ).

Grupa może też zwracać się do Komisji z prośbą o zasięgnięcie opinii ekspertów w sprawie przygotowania podstawy dla swoich inicjatyw takich jak kampanie na rzecz zmniejszania zawartości soli Wybierz wersję językową tego linka English (en) , tłuszczu i cukru w produktach spożywczych.

Wideo: Działania UE na rzecz zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej


Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz „Zapisz jako”, aby pobrać plik w formacie AVI (.avi)avi lub Quicktime (.mov)quicktime.