Augsta līmeņa darba grupa uztura un fiziskās aktivitātes jautājumos

Augsta līmeņa darba grupā uztura un fiziskās aktivitātes jautājumos strādā ES valstu valdību pārstāvji, kas darbojas šajā jomā. Grupu vada Eiropas Komisija.

Kas ir darba grupas dalībnieki?

Visu 28 ES dalībvalstu un divu EBTA valstu (Norvēģijas, Šveices) valdības pārstāvji.

Ko tā dara?

Tā meklē Eiropas mēroga risinājumus ar aptaukošanos saistītiem veselības traucējumiem,

Grupa aktīvi risina bērnu aptaukošanās problēmu. Tā ir publicējusi ES Rīcības plānu bērnu aptaukošanās samazināšanai 2014.–2020. gadam Izvēlieties saites tulkojumu English (en) .

Tā arī deva atbalstu ražotās pārtikas sastāva pārveidošanā Izvēlieties saites tulkojumu English (en) , it īpaši sālspdf un piesātināto taukskābju daudzuma samazināšanā Izvēlieties saites tulkojumu English (en) .

Šī augsta līmeņa grupa regulāri tiekas ar ES platformu rīcībai uztura, fiziskās aktivitātes un veselības jomā.

Kad tā tiekas?

Vismaz trīsreiz gadā, sk. uztura grupas sanāksmju protokolus Izvēlieties saites tulkojumu English (en) .

Tā var arī aicināt Komisiju sasaukt ekspertus, lai tie sagatavotu pamatojumu Komisijas iniciatīvām, piemēram, kampaņām par sāls Izvēlieties saites tulkojumu English (en) , tauku un cukura satura mainīšanu pārtikas produktu sastāvā.

Videoklips par ES rīcību uztura un fiziskās aktivitātes jomā


Videoklipu var lejupielādēt, noklikšķinot ar labo peles taustiņu un saglabājot AVI formātā (.avi)avi vai Quicktime formātā (.mov)quicktime.