Augsta līmeņa darba grupa uzturvielu un fiziskās aktivitātes jautājumos

Augsta līmeņa darba grupa uzturvielu un fiziskās aktivitātes jautājumos ir ES valstu valdību pārstāvju komanda, ko vada Eiropas Komisija.

Kas ir darba grupas dalībnieki?

Valdības pārstāvji no visām 28 ES dalībvalstīm un divām EBTA valstīm (Norvēģijas, Šveices).

Ko tā dara?

Tā meklē Eiropas mēroga risinājumus ar aptaukošanos saistītiem veselības traucējumiem,

Šī darba grupa regulāri tiekas kopīgās sanāksmēs ar ES forumu par uzturu, fiziskām aktivitātēm un veselību.

Kad tā tiekas?

Vismaz trīs reizes gadā, sk. uzturvielu grupas sanāksmju protokolus Izvēlieties saites tulkojumu English (en) .

Tā var arī aicināt Komisiju sasaukt ekspertus, lai tie sagatavotu pamatojumu Komisijas iniciatīvām, piemēram, kampaņām par sāls Izvēlieties saites tulkojumu English (en) , tauku un cukura satura izmaiņām pārtikas produktu sastāvā.