Kehalise aktiivsuse ja toitumisalaste küsimustega tegelev kõrgetasemeline töörühm

Kehalise aktiivsuse ja toitumisalaste küsimustega tegelev kõrgetasemeline töörühm koosneb Euroopa riikide valitsuste esindajatest. Rühma juhib Euroopa Komisjon.

Kes on töörühma liikmed?

Valitsuste esindajad ELi 28 liikmesriigist ja kahest EFTA riigist (Norra, Šveits).

Millega töörühm tegeleb?

Töörühm otsib üleeuroopalisi lahendusi rasvumisega seotud terviseküsimustele,

Kõrgetasemeline töörühm on aktiivselt tegelenud laste rasvumise probleemiga. Selle tulemusena avaldati laste rasvumist käsitlev ELi tegevuskava ajavahemikuks 2014–2020 Valige lingiga seotud tõlked English (en) .

Samuti on ta toetanud valmistoitude koostise muutmist Valige lingiga seotud tõlked English (en) , eelkõige nende soolapdf- ja küllastunud rasvade Valige lingiga seotud tõlked English (en) sisalduse vähendamist.

Töörühm peab korrapäraselt ühiseid koosolekuid ELi tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervise tegevusprogrammi rakendajatega.

Millal töörühm kokku tuleb?

Vähemalt kolm korda aastas – vaata toitumisalaste küsimustega tegeleva töörühma kohtumiste protokolle Valige lingiga seotud tõlked English (en) .

Samuti võib töörühm paluda komisjonilt ekspertide kokkukutsumist erinevate algatuste (nagu näiteks toiduainete soola- Valige lingiga seotud tõlked English (en) , rasva- ja suhkrusisalduse muutmist käsitlevad kampaaniad) ettevalmistamiseks.

Video ELi tegevuse kohta tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse valdkonnas


Video allalaadimiseks klõpsa paremal hiireklahvil > Salvesta AVI-vormingus (.avi)avi või Quicktime vormingus (.mov)quicktime