Kehalise liikumise ja toitumisalaste küsimustega tegelev kõrgetasemeline töörühm

Kehalise liikumise ja toitumisalaste küsimustega tegelev kõrgetasemelise töörühma moodustavad Euroopa riikide valitsuste esindajad ning seda juhib Euroopa Komisjon.

Kes on töörühma liikmed?

Valitsuste esindajad kõigist 28st ELi liikmesriigist ja kahest EFTA riigist (Norra ja Šveits).

Mida töörühm teeb?

Töörühm otsib üleeuroopalisi lahendusi rasvumisega seotud terviseküsimustele järgmiselt:

Kõrgetasemeline töörühm peab ELi tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervise tegevusprogrammi esindajatega korrapäraseid ühiseid kohtumisi.

Millal kohtumised toimuvad?

Vähemalt kolm korda aastas – vaata ka toitumisalaste küsimustega tegeleva töörühma kohtumiste protokolli Valige lingiga seotud tõlked English (en) .

Töörühm võib samuti Euroopa Komisjonilt taotleda ekspertide kokkukutsumist erinevate algatuste ettevalmistamiseks nagu näiteks toiduainetes soola Valige lingiga seotud tõlked English (en) , rasva ja suhkrusisalduse muutmist käsitlevaid kampaaniad.