Ομάδα υψηλού επιπέδου για θέματα διατροφής και σωματικής άσκησης

Η ομάδα υψηλού επιπέδου για θέματα διατροφής και σωματικής άσκησης απαρτίζεται από αρμόδιους εκπροσώπους των διοικήσεων των ευρωπαϊκών χωρών. Επικεφαλής της ομάδας είναι ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ποια είναι τα μέλη της;

Εκπρόσωποι των διοικήσεων όλων των 28 χωρών μελών της ΕΕ και των 2 χωρών της ΕΖΕΣ (Νορβηγία, Ελβετία).

Ποιος είναι ο ρόλος της;

Αναζητά λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την παχυσαρκία

Η ομάδα υψηλού επιπέδου συνεδριάζει τακτικά από κοινού με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία.

Πότε συνεδριάζει;

Τουλάχιστον 3 φορές τον χρόνο – βλέπε πρακτικά των συνεδριάσεων της ομάδας για τη διατροφή Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) .

Μπορεί επίσης να ζητήσει από την Επιτροπή να προσκαλέσει εμπειρογνώμονες που θα προετοιμάσουν το έδαφος για τις πρωτοβουλίες της ομάδας, π.χ. επανασχεδιασμός εκστρατειών για το αλάτι Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) , τα λίπη και τη ζάχαρη.