Gruppe på højt plan vedrørende ernæring og fysisk aktivitet

Gruppen på højt plan vedrørende ernæring og fysisk aktivitet er en gruppe bestående af repræsentanter for EU-landenes myndigheder, der tager sig af dette emne og ledes af Europa-Kommissionen.

Hvem er dens medlemmer?

Repræsentanter for myndigheder fra alle 28 EU-medlemslande og de 2 EFTA-lande (Norge og Schweiz).

Hvilken funktion har den?

Den har til formål at finde europæiske løsninger på fedmerelaterede sundhedsspørgsmål ved at

Gruppen på højt plan beskæftiger sig aktivt med at tackle fedme blandt børn. Gruppen har derfor offentliggjort en EU-handlingsplan om fedme blandt børn 2014-2020 Vælg oversættelse af det forrige link English (en) .

Den støtter også ændringer af indholdet Vælg oversættelse af det forrige link English (en) i færdigvarer, særlig når det drejer sig om atreducere saltindholdetpdf og indholdet af mættet fedt Vælg oversættelse af det forrige link English (en) i disse produkter.

Gruppen på højt plan har jævnligt fællesmøder med EU's platform for kost, fysisk aktivitet og sundhed.

Hvornår mødes den?

Mindst 3 gange om året – se referater fra gruppemøder om kost Vælg oversættelse af det forrige link English (en) .

Gruppen kan også bede Kommissionen om at sammenkalde eksperter for at gøde jorden for dens initiativer, f.eks. kampagner for at ændre indholdet af salt Vælg oversættelse af det forrige link English (en) , fedt og sukker.

Video om EU's tiltag vedrørende ernæring og fysisk aktivitet


Højreklik/Gem som i AVI-format (.avi)avi eller i Quicktime-format (.mov)quicktime for at downloade videoen.