Gruppen på højt plan vedrørende ernæring og fysisk aktivitet

Gruppen på højt plan vedrørende ernæring og fysisk aktivitet samler repræsentanterne for de europæiske myndigheder, der beskæftiger sig med dette område, under ledelse af Europa-Kommissionen.

Hvem er medlemmerne?

Repræsentanter for myndighederne i de 28 medlemslande og de 2 EFTA-lande (Norge og Schweiz).

Hvad er gruppens opgave?

Den forsøger at finde europæiske løsninger på fedmerelaterede sundhedsproblemer ved at

Gruppen på højt plan har aktivt arbejdet på bekæmpelse af fedme blandt børn. Den har derfor offentliggjort en EU-handlingsplan om fedme blandt for perioden 2014-2020 Vælg oversættelse af det forrige link English (en) .

Den har også støttet ændringen Vælg oversættelse af det forrige link English (en) af forarbejdede produkter, særligt med henblik på at mindske indholdet af saltpdf og mættede fedtstoffer Vælg oversættelse af det forrige link English (en) i sådanne varer (oversigt over medlemslandenes nationale initiativer om udvalgte næringsstoffer 2015 Vælg oversættelse af det forrige link English (en) ).

Gruppen på højt plan holder jævnligt møder med EU's platform for ernæring, fysisk aktivitet og sundhed.

Hvornår holder den møder?

Mindst 3 gange om året – se referater af ernæringsgruppens møder Vælg oversættelse af det forrige link English (en) .

Gruppen kan også bede Kommissionen om at sammenkalde eksperter for at gøde jorden for dens initiativer, f.eks. kampagner for at ændre indholdet af salt Vælg oversættelse af det forrige link English (en) , fedt og sukker.

Video om EU's tiltag vedrørende ernæring og fysisk aktivitet


Højreklik/Gem som i AVI-format (.avi)avi eller i Quicktime-format (.mov)quicktime for at downloade videoen.