Gruppe på højt plan vedrørende ernæring og fysisk aktivitet

Gruppen på højt plan vedrørende ernæring og fysisk aktivitet er en gruppe bestående af repræsentanter for EU-landenes myndigheder, der tager sig af dette emne og ledes af Europa-Kommissionen.

Hvem er dens medlemmer?

Repræsentanter for myndigheder fra alle 28 EU-medlemslande og de 2 EFTA-lande (Norge og Schweiz).

Hvilken funktion har den?

Den har til formål at finde europæiske løsninger på fedmerelaterede sundhedsspørgsmål ved at

Gruppen på højt plan har jævnligt fællesmøder med EU's platform for kost, fysisk aktivitet og sundhed.

Hvornår mødes den?

Mindst 3 gange om året – se referater fra gruppemøder om kost Vælg oversættelse af det forrige link English (en) .

Gruppen kan også bede Kommissionen om at sammenkalde eksperter for at gøde jorden for dens initiativer, f.eks. kampagner for at ændre indholdet af salt Vælg oversættelse af det forrige link English (en) , fedt og sukker.