Skupina na vysoké úrovni pro otázky výživy a fyzické aktivity

Skupinu na vysoké úrovni pro otázky výživy a fyzické aktivity řídí Evropská komise a tvoří ji zástupci členských států, kteří se touto problematikou zabývají.

Kdo je členem skupiny?

Zástupci vlád všech 28 členských států EU a 2 zemí ESVO (Norska a Švýcarska).

Co je jejím úkolem?

Zaměřuje se na zdravotní problémy spojené s obezitou:

Skupina na vysoké úrovni se také snaží aktivně bojovat proti obezitě dětí. Zveřejnila proto Akční plán EU pro boj s dětskou obezitou na období 2014–2020 Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) .

Skupina rovněž nabízí pomoc při hledání nového složení Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) vyráběných potravin, zejména snižováním množství solipdf a nasycených tuků Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) v těchto produktech (přehled vnitrostátních iniciativ členských států ohledně některých vybraných živin – 2015 Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) ).

Skupina na vysoké úrovni pravidelně zasedá společně s platformou EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví.

Jak často se tato skupina schází?

Nejméně třikrát ročně – viz zápisy ze zasedání skupiny pro otázky výživy Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) .

Může také požádat Komisi, aby vyzvala odborníky k přípravě podkladů pro její iniciativy, například při vytváření kampaní týkajících se používání soli Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) , tuku a cukru.

Video o opatřeních EU týkajících se výživy a fyzické aktivity


Video si stáhnete tak, že na odkaz kliknete pravým tlačítkem myši a soubor uložíte ve formátu AVI (.avi)avi či Quicktime (.mov)quicktime.