Skupina na vysoké úrovni pro otázky výživy a fyzické aktivity

Skupina na vysoké úrovni pro otázky výživy a fyzické aktivity je řízena Evropskou komisí a tvoří ji zástupci členských států, kteří se touto problematikou zabývají.

Kdo je členem skupiny?

Zástupci všech 28 členských států EU a 2 zemí ESVO (Norsko, Švýcarsko)

Co je jejím úkolem?

Zaměřuje se na zdravotní problémy spojené s obezitou:

Skupina na vysoké úrovni pravidelně zasedá společně s platformou EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví.

Jak často se tato skupina schází?

Nejméně třikrát ročně – viz zápisy ze zasedání skupiny pro výživu a fyzickou aktivitu Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) .

Může také požádat Komisi, aby vyzvala odborníky k přípravě podkladů pro její iniciativy, například při vytváření kampaní týkajících se používání soli Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) , tuku a cukru.