Група на високо равнище по въпросите на храненето и физическата активност

Групата на високо равнище по въпросите на храненето и физическата активност се състои от представители на държавите от ЕС и се ръководи от Европейската комисия.

Кои са членовете на групата?

Представители на всички 28 държави от ЕС и на 2 държави от ЕАСТ (Норвегия и Швейцария).

С какво се занимава групата?

Тя търси решения на европейско равнище на проблемите, свързани със затлъстяването, като:

Групата на високо равнище беше много активна в областта на борбата срещу затлъстяването при децата. Тя публикува план за действие на ЕС относно затлъстяването при децата Избор на превод за предходната връзка English (en) за 2014 — 2020 г.

Тя също така подкрепи промените в състава Избор на превод за предходната връзка English (en) на произвежданите хранителни продукти, особено по отношение на намаляването на количеството на солтаpdf и наситените мазнини Избор на превод за предходната връзка English (en) .

Групата на високо равнище редовно провежда съвместни срещи с Платформата за действие на ЕС относно хранителния режим, физическата активност и здравето.

Кога се срещат членовете на групата?

Най-малко 3 пъти годишно — вижте протоколите от срещите на групата по хранене Избор на превод за предходната връзка English (en) .

Групата може също така да помоли Комисията да покани експерти за подготовка на нейните инициативи, като кампании за намаляване на съдържанието на сол Избор на превод за предходната връзка English (en) , мазнини и захар в храните.

Видеоклип за действията на ЕС във връзка с храненето и физическата активност


Щракнете с дясното копче на мишката и изберете съответната команда, за да изтеглите видеоклипа във формат AVIavi или QuickTime (.mov)quicktime