Saada sõbrale
google +
Trükiversioon

Teata üritustest ja uudistest

Euroopa Liidu terviseportaali eesmärgiks on pakkuda Euroopa kodanikele lihtsat, selget ja teaduslikult põhjendatud teavet tervise ning sellega seonduvate valdkondade kohta. See on mõeldud inimestele, kes soovivad olla kursis küsimustega, mis võivad mõjutada nende tervist, ning neile, kes soovivad sammu pidada sellealaste otsuste ning arengutega nii Euroopa, liikmeriikide kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Portaali „Uudised ja üritused" rubriik võimaldab nii asjatundjatel kui ka laiemal üldsusel olla kursis tervisealase tegevusega Euroopas. Terviseportaalis avaldatavate ürituste hulka kuuluvad konverentsid, ümarlauad ja kampaaniad, mida toetab Euroopa Liit või mis omavad üleeuroopalist tähtsust.

Organisatsioonid võivad portaalis avaldamiseks saata teateid eelseisvatest üritustest ning viimastest uudistest.

Nõuded ürituste ja uudiste saatmiseks

Terviseportaali lisatavad lingid ning tekst valitakse kolme kriteeriumit silmas pidades. Need on usaldusväärsus, läbipaistvus ja kättesaadavus. Kõnealustel veebisaitidel olev informatsioon peab olema vastavuses portaali teemadega ja kergesti mõistetav. Veebisaidid peavad sisaldama tasuta asjakohast teavet vähemalt ühes ELi ametlikest keeltest. Lisainformatsiooni leiate komisjoni teatisest eEurope 2002: Tervisealaste veebisaitide kvaliteedinõuded.

Portaali sisu kontrollib ja selle toimetamispoliitika paneb paika liikmesriikide ning rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatest koosnev toimetus. Vajaduse korral võib paluda ka toimetuse heakskiitu konkreetse teate või teksti avaldamiseks.

Vormi täitmine

Kõikidele uudistele ja üritustele kehtivad järgmised nõuded:

  • Maksimaalselt 300 tähemärgist (tühikud kaasa arvatud) koosnev pealkiri ja kirjeldus.
  • Uudise või ürituse URL (Interneti-aadress), mida tuleb kontrollida enne selle sisestamist allolevasse välja.


Teate sisestamine:

1. Täitke täpselt vormi esimene osa „Isiku/organisatsiooni andmed"

2. Täitke vorm vestvalt ülalmainitud nõuetele.

  • Ürituste puhul märkige palun algus-ja lõppkuupäevad.
  • Uudiste puhul ootame kõige viimaseid uudiseid.

3. Kui olete kõik väljad täitnud, vajutage nupule „Saada".

Märkus : kõikide uudiste ning sündmuste õigsust kontrollitakse enne nende avaldamist.

  

Isiku/organisatsiooni andmed :
(*)= andmevälja täitmine kohustuslik
Üksikasjad uudise/ürituse kohta
Uudise/ürituse algus- ja lõppkuupäev : (dd/mm/yyyy)