Tipsa om sidan
RSS
google +
Utskriftsvänlig version

Hälso-EU:s e-nyhetsbrev

Nr 155 | I takt med att EU växer ökar vårt ansvar för folkhälsan

Martin Seychell, biträdande generaldirektör, hälsa och livsmedelssäkerhet, EU-kommissionen

Nr 154 | Blodgivare ger livets gåva – det måste vi hylla!

Karin Kadenbach, Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet samt ordförande för Europaparlamentets grupp för njurhälsa

Nr 153 | Nya tobaksdirektivet – ett år senare

Linda McAvan, ledamot av Europaparlamentet, föredragande för tobaksdirektivet

Nr 152 | Det gäller vår hälsa – bra planering av personalbehovet krävs för en hållbar hälso- och sjukvård i EU

Michel Van Hoegaerden, gemensamma åtgärden för planering och prognoser för vårdpersonal, Belgiens federala hälsomyndighet

Nr 151 | Experter bidrar till effektivare investeringar i hälsa och vård

Professor Jan De Maeseneer, ordförande i expertpanelen om effektiva hälsoinvesteringar och professor i familjemedicin och primärvård vid Gents universitet, Belgien

Nr 150 | Nya EU-direktiv om vävnader och celler ökar säkerheten, men vi måste göra mer

Dr Peter Liese, EU-parlamentariker för Europeiska folkpartiet och samordnare för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Nr 149 | En tuberkulosfri värld – hur kan vi hjälpa sårbara grupper?

Aljona Kurbatova, chef för avdelningen för infektionssjukdomar och drogmissbruk, Estlands institutet för hälsoutveckling

Nr 148 | Nytt hjälper gammalt – innovation i de äldres tjänst

Peter Portheine, direktör för Brainport Health Innovation

Nr 147 | En sund livsstil för en bättre framtid i EU

Guntis Belēvičs, Lettlands hälsominister

Nr 146 | För en mer tillgänglig, effektiv och anpassbar hälso- och sjukvård

Maria Iglesia Gomez, chef för enheten för hälso- och sjukvårdssystem, Europeiska kommissionen, GD Hälsa och livsmedelssäkerhet

Nr 145 | Global hälsa – tänk globalt, agera lokalt, men vad gör vi i EU?

Andrzej Rys, direktör på generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

Nr 144 | Forskare undersöker den syntetiska biologins potential och risker

Theo Vermeire, chef för avdelningen för nanoteknik, arbetsmiljö och transportsäkerhet, centrum för ämnes- och produktsäkerhet, Nederländernas riksinstitut för folkhälsa och miljö

Nr 143 | Health at a Glance – tillförlitliga uppgifter ger underlag till politiska beslut

Stefan Schreck, chef för hälsoinformationsenheten, EU-kommissionen, GD Hälso- och konsumentfrågor

Nr 142 | Psykisk hälsa – från plan till konkret handling

José Miguel Caldas de Almeidam, samordnare för den gemensamma EU-åtgärden om psykisk hälsa och välbefinnande

Nr 141 | Hiv och aids: 10 år efter Dublinförklaringen – tid för eftertanke, men vi kan inte slå oss till ro

Anna Marzec-Bogusławska, direktör för Polens nationella aidscentrum

Nr 140 | Bli frisk utan antibiotika – restriktiv antibiotikaanvändning

Martin Seychell, biträdande direktör vid generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor, med ansvar för direktorat B, C och D

Nr 139 | Hälsa i Medelhavsområdet: fördjupat hälsosamarbete stimulerar solidaritet och tillväxt

Davide Lecchini, attaché för hälso-, läkemedels- och livsmedelssäkerhet vid Italiens ständiga representation vid EU

Nr 138 | Europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande – en snabbare väg till målen

Maddalena Illario (MD, PhD), universitetet och sjukhuset Federico II, Neapel, Italien

Nr 137 | Stora framsteg för patientsäkerheten, men mycket kvar att göra

Tonio Borg, EU:s folkhälsokommissionär

Nr 136 | Solidaritet och jämlikhet: Europeiskt samarbete om utvärdering av medicinska metoder bidrar till rättvis tillgång till hälso- och sjukvård

François Houÿez, chef vid Eurordis (information om och tillgång till vård) och policyrådgivare och medordförande för EUnetHTA-forumet

Nr 135 | EU satsar fullt ut i kampen mot ebola

Tonio Borg, EU:s folkhälsokommissionär

Nr 134 | Vi är nu medlemmar i ett fullt utrustat gym: börja använd redskapen!

Ursula O'Dwyer, rådgivare i hälsofrämjande åtgärder, Irlands hälsoministerium

Nr 133 | Kontroll av innovationer för att skydda folkhälsan

av Colin R. Janssen, fil dr, ordförande för vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker

Nr 132 | Gemensamma inköp av vacciner och läkemedel blir verklighet i EU

Paola Testori Coggi, generaldirektör för hälso- och konsumentfrågor

Nr 131 | Kommissionens meddelande om effektiva, tillgängliga och anpassningsbara hälso- och sjukvårdssystem

Nathalie Chaze, chef för enheten för hälso- och sjukvårdssystem, EU-kommissionen

Nr 129 | E-hälsa – från löfte till verklighet

Dr Clemens Martin Auer, ordförande för nätverket för e-hälsa och generaldirektör vid Österrikes hälsoministerium

Nr 128 | Visa upp den bästa hälsojournalismen i EU

Tonio Borg, EU:s folkhälsokommissionär

Nr 127 | EU bekämpar kroniska sjukdomar

EU:s folkhälsokommissionär Tonio Borg

Nr 126 | EU:s tredje folkhälsoprogram främjar samarbete

Tonio Borg, EU:s folkhälsokommissionär

Nr 125 | Dagen för sällsynta sjukdomar 2014: Tillsammans för bättre vård i hela Europa

Yann Le Cam, chef för Europeiska organisationen för sällsynta sjukdomar – Eurordis

Nr 124 | New EU tobacco control measures

Linda McAvan, Member of the European Parliament, Rapporteur on the Tobacco Products Directive

Nr 123 | Direktivet om förfalskade läkemedel – säkrare läkemedel i EU

Paola Testori Coggi, generaldirektör för hälso- och konsumentfrågor, EU-kommissionen

Nr 122 | Cancer

Martin Seychell, biträdande generaldirektör för hälso- och konsumentfrågor, EU-kommissionen

Nr 121 | Jämlik hälsa

John F. Ryan, tillförordnad direktör för folkhälsodirektoratet

Nr 120 | Vi skyddar invånarna mot nya hälsorisker

Prof. Philippe Hartemann, ordförande för vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker

Nr 119 | Europeiska antibiotikadagen främjar ansvarsfull användning av antibiotika i över 40 länder

Marc Sprenger, direktör för EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC)

Nr 118 | Diabetes – en övergripande EU-policy behövs

João Manuel Valente Nabais, ordförande för IDF Europe

Nr 117 | Direktivet om vård i andra EU-länder börjar gälla

Paola Testori Coggi, generaldirektör för hälso- och konsumentfrågor, EU-kommissionen

Nr 116 | Psykisk hälsa

Tonio Borg, EU:s folkhälsokommissionär

Nr 115 | Rättvis hälsa

Tonio Borg, EU:s folkhälsokommissionär

Nr 114 | EU vill bekämpa fetma och främja en sundare livsstil

Philippe Roux, enhetschef, GD Hälso- och konsumentfrågor, enhet C4, Hälsans bestämningsfaktorer

Nr 113 | Bättre skydd mot internationella hälsohot

Tonio Borg, EU:s folkhälsokommissionär

Nr 112 | Specialnummer – Vetenskapliga kommittéer

Av professor Thomas Platzek, ordförande i den vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (SCCS)

Nr 111 | Folkhälsa och EU:s utvidgning – Kroatien

Sylvain Giraud, enhetschef för Strategi och internationella frågor, generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor, EU-kommissionen

Nr 110 | Rätten till hälsa, rätten till liv – hiv och mänskliga rättigheter

Henning Mikkelsen, ansvarig för kontakterna med EU, Unaids

Nr 109 | E-hälsoveckan – Drivkrafter för ett hälsosammare Europa

Dr Ambrose McLoughlin (BDS och MBA) generalsekreterare vid Irlands ministerium för hälso- och sjukvård

Nr 108 | Goda vetenskapliga råd gör livet säkrare och sundare för allmänheten i EU

Paola Testori Coggi, generaldirektör för hälso- och konsumentfrågor, EU-kommissionen

Nr 107 | Ökad patientsäkerhet i EU-länderna

Martin Seychell, biträdande generaldirektör för hälso- och konsumentfrågor

Nr 106 | Hälso- och sjukvård prioriteras i paketet om sociala investeringar

Paola Testori Coggi, generaldirektör för hälso- och konsumentfrågor, EU-kommissionen

Nr 105 | Hälsoläget bland invandrare och etniska minoriteter, bland annat romer

Isabel de la Mata, chefsrådgivare i folkhälsofrågor

Nr 104 | Hälso- och sjukvården – den europeiska dimensionen

Nathalie Chaze, chef för enheten för hälso- och sjukvårdssystem, EU-kommissionen

Nr 103 | EU-pris belönar god hälsojournalistik för fjärde gången

Helmut Brand, professor i europeisk folkhälsa, medlem av EU-juryn för EU:s journalistpris för folkhälsa 2012, ordförande för sammanslutningen av högskolor för folkhälsovetenskap i den europeiska regionen (Aspher) och ordförande för Europeiska folkhälsoforumet Gastein (EHFG)

Nr 0 | Nytt tobaksdirektiv ska skärpa tobakskontrollen i EU

EU:s folkhälso- och konsumentkommissionär Tonio Borg

Nr 101 | Uppgifter om hälsa och hälso- och sjukvårdssystemen i 35 länder i ny rapport

Stefan Schreck, chef för hälsoinformationsenheten, EU-kommissionen, GD Hälso- och konsumentfrågor

Nr 100 | Specialnummer: Åldras med god hälsa – och ha den äran!

Paola Testori, generaldirektör för generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor, EU-kommissionen

Nr 99 | Hälso- och sjukvården – En källa till nya jobb

Andrzej Rys, direktör vid EU-kommissionens generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor

Nr 98 | Övervakning av läkemedel

Patricia Brunko, chef för enheten Läkemedel – godkännanden, EMA inom EU-kommissionens generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor

Nr 97 | Barnvaccinationer – säkert och effektivt skydd

Herta Adam, enheten för hälsorisker, EU-kommissionens generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor

Nr 96 | Kunskapsutbyte för bättre demensvård i Europa

Dr Armelle Leperre-Desplanques, projektledare för projektet Alcove – forskningssamarbete om alzheimer

Nr 95 | Nya regler för kliniska prövningar

Stefano Soro, chef för enheten ”Läkemedel – kvalitet, säkerhet och effektivitet”, EU-kommissionens generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor

Nr 93 | Hälsowikin Heidi

Stefan Schreck, chef för hälsoinformationsenheten, EU-kommissionen, GD Hälso- och konsumentfrågor

Nr 92 | 14 juni 2012 – Internationella blodgivardagen: Varje blodgivare är en hjälte

Dominik Schnichels, chef för enheten för ämnen av mänskligt ursprung och tobakskontroll, EU-kommissionens generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor

Nr 91 | Internationella tobaksfria dagen – kampanjen Exrökare är ostoppbara

Av Despina Spanou, chefsrådgivare, generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor, EU-kommissionen

Nr 90 | Förebyggande är nyckeln – Europaveckan mot cancer 25–31 maj 2012

Dr Wendy Yared, direktör för sammanslutningen av europeiska cancerföreningar

Nr 89 | Högnivåkonferens om EU:s folkhälsoprogram: resultat och framtidsperspektiv

John F. Ryan, tillförordnad direktör för folkhälsodirektoratet

Nr 88 | Världshälsodagen 2012 – Åldrande och hälsa

Maria Iglesia Gomez, chef för enheten Innovation för hälsa och konsumenter, EU-kommissionen

Nr 87 | Hälsa är rikedom

Nathalie Chaze, chef för enheten för hälso- och sjukvårdssystem, EU-kommissionen

Nr 86 | Internationella kvinnodagen

Isabel de la Mata, Chefsrådgivare för folkhälsa vid GD Hälso- och konsumentfrågor

Nr 85 | Tillsammans kan vi bekämpa sällsynta sjukdomar

Ruxandra Draghia-Akli, Direktör, Folkhälsodirektoratet vid GD Forskning och innovation, EU-kommissionen

Nr 84 | EU:s journalistpris för folkhälsa 2011

EU:s folkhälso- och konsumentkommissionär John Dalli

Nr 83 | Åtgärder för att skydda allmänheten bättre mot gränsöverskridande hälsohot

John Ryan, chef för enheten Hälsorisker (SANCO C3), EU-kommissionen

Nr 82 | Alkohol, arbete och produktivitet

Professor Sir Ian Gilmore, Royal, Liverpool Hospital och University of Liverpool

Nr 81 | Världsaidsdagen 2011: sju åtgärder, ett mål – noll infektioner bland sprutnarkomaner

Marc Sprenger, direktör för EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, och Wolfgang Götz, direktör för EU:s narkotikacentrum ECNN

Nr 79 | Internationell vetenskaplig konferens om hälsoriskerna med elektromagnetiska fält

Laurent Bontoux, Riskbedömingsenheten, ansvarig för Scenihr

Nr 78 | Riskbedömning vid EU-kommissionen

Willem Penning, chef för riskbedömningsenheten, generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor

Nr 77 | Det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande – teknik för ett bättre liv

Paola Testori Coggi, generaldirektör för hälso- och konsumentfrågor, EU-kommissionen

Nr 76 | EU:s andra folkhälsoprogram (2008–2013): resultat som förbättrar människors hälsa

Jacques Remacle, enhetschef vid genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor

Nr 75 | Komplementär- och alternativmedicin för alla

Dr Ton Nicolai, för Camdoc, Europeiska förbundet för komplementärmedicin

Nr 74 | Ungas psykiska hälsa i Europa

James Higgins, Europeiska ungdomsforumet

Nr 73 | Kampen mot cancer i Europa – öppet forum med det europeiska partnerskapet mot cancer

Tina Lipušček, Nationella folkhälsoinstitutet, Slovenien

Nr 72 | Internationella dagen mot missbruk och olaglig handel med narkotika den 26 juni 2011

Wolfgang Götz, direktör vid Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk.

Nr 71 | Internationella tobaksfria dagen den 31 maj 2011

Martin Seychell, biträdande generaldirektör för hälso- och konsumentfrågor

Nr 70 | E-hälsoveckan 2011: Investera i framtidens hälso- och sjukvård

Pēteris Zilgalvis, chef för enheten för informations- och kommunikationsteknik för hälso- och sjukvård, EU-kommissionen

Nr 69 | Internationella arbetsmiljödagen den 28 april 2011

Av Andrew Smith, kommunikationschef, Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA)

Nr 68 | Antibiotikaresistens – det krävs internationellt samarbete

Dr Emese Szilagyi, epidemiolog, Ungerns nationella epidemiologiska centrum

Nr 67 | Förebyggande åtgärder mot tuberkulos utanför den traditionella hälso- och sjukvården

MD Kristi Rüütel – hiv-expert, avdelningen för infektionssjukdomar och drogmissbruk, Nationella estniska institutet för hälsoutveckling

Nr 66 | EU skärper lagstiftningen mot förfalskade läkemedel

Patricia Brunko, chef för läkemedelsenheten (C8) vid direktoratet för folkhälsa och riskbedömning, EU-kommissionens generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor

Nr 65 | Välinformerade patienter för säker vård utomlands

Nathalie Chaze, chef för enheten för hälsostrategier och hälsosystem, generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor

Nr 64 | Nya EU-riktlinjer för screening av tjock- och ändtarmscancer

Dr Lawrence von Karsa, chef för kvalitetssäkringsgruppen, avdelningen för tidig upptäckt och förebyggande, Internationella centrumet för cancerforskning (IARC)

Nr 63 | Tre siffror att komma ihåg i nödsituationer: 1-1-2

Jérôme Pâris, 112-stiftelsen

Nr 62 | Riskbedömning och riskbedömare – problem och utmaningar

Jim Bridges, ordförande i den vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker (SCENIHR)

Nr 61 | EU:s journalistpris för folkhälsa 2010

Paola Testori Coggi, generaldirektör för hälso- och konsumentfrågor

Nr 60 | EU:s strategi om kost och fetma – vad har gjorts och hur går vi vidare?

Av Despina Spanou, chefsrådgivare, generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor, EU-kommissionen

Nr 59 | Nanomaterial: svår riskbedömning

Wim De Jong, vice ordförande för vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker (Scenihr)

Nr 58 | Demens – förekomst och följder

Magda Aelvoet, belgiska regeringens samordnare

Nr 57 | EU:s folkhälsoprogram – ett viktigt redskap för hälsan

José Ramón Biosca De Sagastuy, enheten för hälsoprogram och kunskapshantering – EU-kommissionens generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor

Nr 56 | Organdonation och organtransplantation i Europa

Dr. Alessandro Nanni Costa, chef för Italiens transplantationscentrum

Nr 55 | Internationella äldredagen den 1 oktober

Paola Testori Coggi, generaldirektör, hälso- och konsumentfrågor

Nr 54 | Vem ska ta hand om den åldrande befolkningen?

Andrzej Rys, direktör för folkhälsa och riskbedömning, EU-kommissionen

Nr 53 | Tänk på hälsan – även på semestern!

Andrzej Rys, direktör för folkhälsa, EU-kommissionen

Nr 52 | Internationella blodgivardagen 2010

Patricia Brunko, enhetschef för enheten för hälsolagstiftning och internationella frågor, EU-kommissionen, generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor

Nr 51 | Din hälsa – var du än bor

AvPaola Testori Coggi, generaldirektör för GD Hälso- och konsumentfrågor

Nr 50 | Internationella MS-dagen den 26 maj 2010

Av Peer Baneke, chef för internationella MS-förbundet, och Dorothea Pitschnau-Michel, ordförande för den europeiska MS-plattformen

Nr 48 | Europeiska dagen för patienträttigheter – 18 april 2010

Av Melody Ross – direktör för nätverket Active Citizenship Network

Nr 47 | Världstuberkulosdagen – hjälporganisationer deltar i kampen mot sjukdomen

Av Lilian Severin – Direktör för programmet ”Tuberkulos/hiv i fängelser”

Nr 46 | Miljö och hälsa i Europa: 20 år av arbete och resultat

Zsuzsanna Jakab, WHO:s regionala direktör för Europa

Nr 45 | ”Patienter och forskare – partner för livet!”

Av Yann Le Cam, chef för Eurordis

Nr 44 | Tillsammans mot cancer

Av dr Sandra Radoš Krnel, Sloveniens folkhälsoinstitut

Nr 43 | Bättre tillgång till vård ska bryta isoleringen för hiv- och aidssjuka

Av Denis Haveaux, EU:s kontaktperson vid FN:s hiv- och aidsprogram UN Aids

Nr 42 | Antibiotikaresistens är ett globalt hot mot folkhälsan som hela världen måste samarbeta mot

Av Otto Cars (MD, PhD) Professor, ordförande för Strama (samverkan mot antibiotikaresistens) och chef för nätverket ReAct (Action on antibiotic resistance)

Nr 41 | EU:s journalistpris för folkhälsa 2009

Av EU:s hälsokommissionär Androulla Vassiliou

Nr 40 | Psykisk hälsa i primärvården: Bättre vård och främjande av psykisk hälsa

av Lisette Tiddens Engwirda, Ständiga kommittén för europeiska läkare (CPME)

Nr 39 | EU engagerar sig för demenssjuka

Av Jean Georges, direktör för Alzheimer Europe

Nr 38 | Sola smart i sommar

Dr. Jürgen Vogelgesang, generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor, enheten för produkt- och tjänstesäkerhet (EU-kommissionen)

Nr 37 | EU-kommissionens nya initiativ för ungas hälsa: Tänk på din hälsa!

av EU:s folkhälsokommissionär Androulla Vassiliou

Nr 36 | Help 2.0 – andra fasen av antirökkampanjen i etern på internationella rökfria dagen

Av Andrzej Rys, direktör för folkhälsa och riskbedömning, EU-kommissionen

Nr 35 | Internationella astmadagen – 5 maj 2009

Giovanni Viegi, Direktör för nationella forskningsinstitutet för biomedicin och molekylär immunologi – Palermo, Italien

Nr 33 | Världshälsodagen – Hälsan är vår största rikedom

Androulla Vassiliou, EU:s hälsokommissionär

Nr 32 | Samordnade insatser ska stoppa tuberkulos i Europa

Dr Tonka Varleva – chef för direktoratet för förebyggande och bekämpning av aids och tbc samt chef för programmet för effektivare tbc-bekämpning i Bulgarien

Nr 31 | Hälsa ÄR en fråga om kön

Brigitte Triems – ordförande för Europeiska kvinnolobbyn (EWL)

Nr 30 | E-hälsa för individen, samhället och ekonomin

Av Nicola Bedlington, europeiska patientforumets verkställande direktör

Nr 29 | Kan vi minska cancerbördan? Ja, det kan vi!

Av Hildrun Sundseth, policychef, Europeiska cancerförbundet

Nr 28 | Renare miljö för en sund framtid

Av Génon K. Jensen, direktör för hälso- och miljöalliansen Heal i Belgien

Nr 27 | Utveckling och genomförande av folkhälsoåtgärder i EU

Monika Kosinska, generalsekreterare för den europeiska folkhälsoalliansen EPHA

Nr 26 | Organdonation och transplantation – en europeisk modell

Av Rafael Matesanz, chef för Spaniens transplantationsorganisation (ONT)

Nr 25 | Antibiotikaresistenta bakterier: en prioriterad fråga för EU

Professor B. Schlemmer, ordförande i Frankrikes utskott för antibiotikaresistens

Nr 24 | ”Internationella osteoporosdagen: bättre kunskap och nya riktlinjer”

Av Daniel Navid, konsult för Internationella osteoporosstiftelsen

Nr 22 | Andra årliga seminariet om säkerhet i fråga om nanoteknik: Säkerhetskommunikation,

Robert Madelin, generaldirektör för hälso- och konsumentfrågor

Nr 21 | Europa mot Alzheimers sjukdom,

Florence Lustman, ansvarig för samordningen av den franska alzheimerplanen 2008–2012

Nr 20 | Nya gränser: Kommande politiska, kulturella och vetenskapliga utmaningar på hälsoområdet

Prof. Franco Cavallo, ordförande för vetenskapskommittén, IUHPE:s åttonde europeiska konferens om hälsofrämjande arbete, avdelningen för folkhälsa, Turins universitet

Nr 18 | ”Hälso- och sjukvård, hälsa och välstånd – Europa på väg framåt”

Av Marc Danzon, WHO:s regionala direktör för Europa