Pošlji prijatelju
RSS
google +
Različica za tiskanje

e-bilten portala Zdravje-EU

Številka 160 | Treba je zagotoviti, da presežki hrane dosežejo ljudi, ki najbolj potrebujejo pomoč

Isabel Jonet, predsednica Evropske zveze bank hrane

Številka 159 | Pol stoletja evropske zakonodaje o zdravilih

Fernand Sauer, nekdanji direktor direktorata za javno zdravje pri Evropski komisiji in nekdanji izvršni direktor Evropske agencije za zdravila

Številka 158 | Evropska unija je okrepila boj proti raku

Dr Tit Albreht, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije

Številka 157 | Nov spletni sistem skrajšuje razpisne postopke v zvezi z zdravstvenim programom

Jacques Remacle, vodja enote za zdravje, Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano

Številka 156 | Lepota in zdravje: varnost kozmetičnih izdelkov

Dr Qasim Chaudhry, podpredsednik znanstvenega odbora za varstvo potrošnikov in predsednik delovne skupine za nanomateriale v kozmetičnih izdelkih

Številka 155 | S širitvijo EU raste tudi naša odgovornost glede javnega zdravja

Martin Seychell, namestnik generalnega direktorja za zdravje, Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane, Evropska komisija

Številka 154 | Darovalci krvi so darovalci življenja; oddolžimo se jim z najvišjo stopnjo varstva krvodajalcev

Karin Kadenbach, poslanka Evropskega parlamenta in članica Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano; predsedujoča skupini Evropskega parlamenta za zdravje ledvic

Številka 153 | Nova direktiva o tobačnih izdelkih – leto pozneje

Linda McAvan, poslanka Evropskega parlamenta in poročevalka o direktivi o tobačnih izdelkih

Številka 152 | Naše zdravje je odvisno od njihovega: pomen dobrega načrtovanja za zdravstvene delavce in vzdržnost zdravstvenih sistemov v EU

Michel Van Hoegaerden, vodja skupnega projekta za načrtovanje zaposlovanja in predvidevanje potreb po zdravstvenih delavcih, belgijska zvezna služba za javno zdravje

Številka 151 | Pomoč strokovnjakov pri načrtovanju učinkovitega vlaganja v zdravstvo

Profesor Jan De Maeseneer, predsednik skupine strokovnjakov za svetovanje o učinkovitih načinih vlaganja v zdravstvo, predavatelj s področja družinske medicine in osnovnega zdravstvenega varstva, Univerza v Gentu, Belgija

Številka 150 | Novi direktivi EU o tkivih in celicah povečujeta varnost, vendar je treba storiti še več

Dr. Peter Liese, evropski poslanec, koordinator Evropske ljudske stranke – Okolje, javno zdravje in varnost hrane

Številka 149 | Svet brez tuberkuloze – potrebe ranljivih skupin

Aljona Kurbatova, vodja oddelka za infekcijske bolezni in preprečevanje zlorabe drog, estonski državni inštitut za razvoj zdravja

Številka 148 | Kako lahko z novim pomagamo starejšim – inovacije za pomoč starajočemu se prebivalstvu Evrope

Peter Portheine, Brainport Health Innovation, direktor

Številka 147 | Zdrav način življenja za zdravo prihodnost v EU

Guntis Belēvičs, minister za zdravje Republike Latvije

Številka 146 | Za bolj dostopne, uspešne in vzdržljive zdravstvene sisteme

Maria Iglesia Gomez, vodja enote za zdravstvene sisteme, Evropska komisija, GD za zdravje in varnost hrane

Številka 145 | Zdravje v svetu – misli globalno, deluj lokalno: kaj lahko storimo na ravni EU?

Andrzej Rys, direktor za zdravstvene sisteme in proizvode, Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane

Številka 144 | Možnosti in tveganja sintezne biologije

Theo Vermeire, vodja oddelka za nanotehnologijo, zdravje pri delu in varnost prometa, Center za varnost snovi in proizvodov, Nacionalni institut za javno zdravje in okolje, Nizozemska

Številka 143 | Pregled zdravstva: natančni rezultati kot podlaga za politične odločitve

Stefan Schreck, vodja enote za zdravstvene informacije, Generalni direktorat za zdravje in potrošnike, Evropska komisija

Številka 142 | Duševno zdravje: od načrtov k ukrepom

José Miguel Caldas de Almeidam, koordinator, skupni ukrep za duševno zdravje in dobro počutje

Številka 141 | HIV/aids: 10. obletnica dublinske deklaracije je priložnost za razmislek, ne za zadovoljstvo

dr. Anna Marzec-Bogusławska, direktorica poljskega nacionalnega centra za aids

Številka 140 | Več skrbi zase, manj antibiotikov: preudarna uporaba antibiotikov

Martin Seychell, namestnik generalnega direktorja za zdravje in potrošnike, pristojen za direktorate B, C in D

Številka 139 | Zdravje v Sredozemlju: okrepljene vezi med zdravstvenimi sistemi spodbujajo solidarnost in rast

Davide Lecchini, nacionalni strokovnjak za zdravje, farmacevtske in prehranske izdelke pri Stalnem predstavništvu Italije pri EU

Številka 138 | Evropsko partnerstvo za inovacije za aktivno in zdravo staranje: hitreje do zastavljenih ciljev

dr. Maddalena Illario, dr. med, univerza in bolnišnica Federico II, Neapelj

Številka 136 | Solidarnost in enakost: S sodelovanjem na področju vrednotenja zdravstvenih tehnologij v EU do enakopravne dostopnosti zdravstvenih storitev

François Houÿez, direktor organizacije EURORDIS ter svetovalec za področje zdravja in sopredsednik foruma deležnikov evropske mreža za vrednotenje zdravstvene tehnologije

Številka 135 | Evropska unija sodeluje z drugimi državami v boju proti eboli

Tonio Borg, evropski komisar za zdravje

Številka 134 | Zdaj smo člani dobro opremljenega telovadnega kluba: uporabimo torej telovadna orodja!

Ursula O'Dwyer, svetovalka za politiko spodbujanja zdravja, irsko ministrstvo za zdravje

Številka 133 | Previdno z inovacijami, da obvarujemo zdravje

Dr. Colin R. Janssen, predsednik znanstvenega odbora za zdravstvena in okoljska tveganja

Številka 132 | V EU se uveljavlja skupno naročanje cepiv in zdravil

Paola Testori-Coggi, generalna direktorica za zdravje in potrošnike

Številka 131 | Sporočilo Evropske komisije o uspešnosti, dostopnosti in vzdržljivosti zdravstvenih sistemov

Nathalie Chaze, vodja enote za zdravstvene sisteme v Generalnem direktoratu za zdravje in potrošnike

Številka 129 | E-zdravje: uresničevanje obljub

Dr. Clemens Martin Auer, sopredsedujoči mreže e-zdravje in generalni direktor avstrijskega ministrstva za zdravje

Številka 128 | Najboljši novinarski prispevki o zdravstvu v Evropi

Tonio Borg, evropski komisar za zdravje

Številka 126 | Tretji zdravstveni program spodbuja optimalno sodelovanje

Tonio Borg, evropski komisar za zdravje

Številka 125 | Dan redkih bolezni 2014: S skupnimi močmi za boljše zdravljenje

Yann Le Cam, izvršni direktor organizacije EURORDIS, Evropske organizacije za redke bolezni

Številka 124 | New EU tobacco control measures

Linda McAvan, Member of the European Parliament, Rapporteur on the Tobacco Products Directive

Številka 123 | Direktiva o ponarejenih zdravilih: za boljšo varnost zdravil v EU

Paola Testori Coggi, generalna direktorica za zdravje in potrošnike pri Evropski komisiji

Številka 122 | Rak

Martin Seychell, pomočnik generalnega direktorja za zdravje in potrošnike, Evropska komisija

Številka 121 | Neenakosti v zdravju

John F. Ryan, vršilec dolžnosti direktorja direktorata za javno zdravje

Številka 120 | Znanstveni odbor: varovanje državljanov pred novimi zdravstvenimi tveganji

prof. Phillipe Hartemann, predsednik Znanstvenega odbora za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja

Številka 119 | Evropski dan ozaveščanja o antibiotikih spodbuja preudarno uporabo antibiotikov v več kot 40 državah

Marc Sprenger, direktor Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

Številka 118 | Sladkorna bolezen: nujno medsektorsko ukrepanje EU

João Manuel Valente Nabais, predsednik Mednarodne diabetične zveze za evropsko regijo (IDF Evropa)

Številka 117 | Začetek veljavnosti direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu

Paola Testori Coggi, generalna direktorica za zdravje in potrošnike pri Evropski komisiji

Številka 116 | Duševno zdravje

Tonio Borg, evropski komisar za zdravje

Številka 115 | Boj proti diskriminaciji v zdravstvu

Tonio Borg, evropski komisar za zdravje

Številka 114 | Ukrepi EU za boj proti debelosti in spodbujanje zdravega življenjskega sloga

Philippe Roux, Vodja enote, DG SANCO, Enota C4, Dejavniki zdravja

Številka 112 | Posebna izdaja – Znanstveni odbori

Prof. Thomas Platzek, predsednik Znanstvenega odbora o varstvu potrošnikov

Številka 111 | Zdravstvo in širitev – Hrvaška

Sylvain GIRAUD, vodja enote D1, Strategija in mednarodne zadeve, Direktorat D, Zdravstveni sistemi in proizvodi, Generalni direktorat za zdravje in potrošnike, Evropska komisija

Številka 110 | Pravica do zdravja, pravica do življenja – HIV in človekove pravice

Prispevek Henninga Mikkelsna, uradnika za zvezo EU, Skupni program Združenih narodov za boj proti aidsu (UNAIDS)

Številka 109 | Teden e-zdravstva: Za bolj zdravo Evropo

dr. Ambrose McLoughlin, BDS, MBA, generalni sekretar irskega ministrstva za zdravje

Številka 108 | Mnenje in znanje znanstvenikov za bolj zdravo in varno življenje evropskih državljanov

Paola Testori Coggi, generalna direktorica za zdravje in potrošnike pri Evropski komisiji

Številka 107 | Boljši časi za varnost bolnikov v državah EU

Martin Seychell, pomočnik generalnega direktorja za zdravje in potrošnike

Številka 106 | Naložbe v zdravje – prednostna naloga ukrepov za socialne naložbe

Paola Testori Coggi, generalna direktorica za zdravje in potrošnike pri Evropski komisiji

Številka 105 | Zdravje migrantov in pripadnikov etničnih manjšin, tudi Romov

Isabel de la Mata, glavna svetovalka za javno zdravje

Številka 104 | Zdravstveni sistemi – evropski vidik

Nathalie Chaze, vodja enote za sisteme zdravstvenega varstva, GD za zdravje in potrošnike pri Evropski komisiji

Številka 103 | Četrta podelitev nagrade EU za odlične novinarske prispevke o zdravstvu

Avtor: Helmut Brand, profesor evropskega javnega zdravja, član žirije EU za novinarsko nagrado za prispevke o zdravstvu 2012, predsednik Zveze šol za javno zdravje v evropski regiji (ASPHER) in predsednik evropskega zdravstvenega foruma v Gasteinu (EHFG)

Številka 0 | S posodobitvijo direktive o tobačnih izdelkih do učinkovitejšega boja proti kajenju v EU

Tonio Borg, evropski komisar za zdravje in potrošniško politiko

Številka 101 | Statistični pregled zdravstva in zdravja v 35 državah

Stefan Schreck, vodja enote za zdravstvene informacije, Generalni direktorat za zdravje in potrošnike, Evropska komisija

Številka 100 | Posebna številka: Zdravo staranje: še na mnoga leta!

Paola Testori, generalna direktorica za zdravje in potrošnike, Evropska komisija

Številka 99 | Zdravstveno varstvo – Priložnosti za zaposlovanje

Andrzej Rys, direktor, Zdravstveni sistemi, Evropska komisija, Generalni direktorat za zdravje in potrošnike

Številka 98 | Farmakovigilanca – Nadzor nad varnostjo zdravil

Patricia Brunko, vodja enote za zdravila – Odobritev zdravil in Evropska agencija za zdravila, Generalni direktorat za zdravje in potrošnike pri Evropski komisiji

Številka 97 | Cepljenje otrok: varno in učinkovito preprečevanje

Herta Adam, vodja enote za zdravstvena tveganja, Generalni direktorat za zdravje in potrošnike, Evropska komisija

Številka 96 | Izmenjava znanja za boljšo oskrbo bolnikov z demenco v Evropi

dr. Armelle Leperre-Desplanques, vodja projekta ALCOVE (ALzheimer COperative Valuation In Europe)

Številka 95 | Nova pravila za opravljanje kliničnih preskusov

Stefano Soro, vodja enote, Evropska komisija – Kakovost, varnost in učinkovitost zdravil, Generalni direktorat za zdravje in potrošnike

Številka 93 | Zdravstvena wikipedija Heidi

Stefan Schreck, vodja enote za zdravstvene informacije, Generalni direktorat za zdravje in potrošnike, Evropska komisija

Številka 92 | 14. junij 2012 – Svetovni dan krvodajalstva: Vsak krvodajalec je junak

Dr Dominik Schnichels, vodja Enote za snovi človeškega izvora in nadzor nad tobačnimi izdelki, SANCO D4, Evropska komisija

Številka 91 | Svetovni dan brez tobaka – Kampanja Nekdanji kadilci so nepremagljivi

Despina Spanou, glavna svetovalka na Generalnem direktoratu za zdravje in potrošnike pri Evropski komisiji

Številka 90 | Preprečevanje je bistvenega pomena: evropski teden boja proti raku (25.–31. maj 2012)

dr. Wendy Yared, direktorica združenja evropskih lig proti raku

Številka 89 | Konferenca na visoki ravni o zdravstvenih programih EU: rezultati in prihodnost

John F. Ryan, vršilec dolžnosti direktorja direktorata za javno zdravje

Številka 88 | Svetovni dan zdravja 2012: Staranje in zdravje

Maria Iglesia Gomez, Vodja enote, Evropska komisija, Enota za inovacije za zdravje in potrošnike, SANCO 02

Številka 87 | Zdravje je naše bogastvo

Nathalie Chaze, vodja enote, Enota za zdravstvene sisteme, GD za zdravje in potrošnike, D2, Evropska komisija

Številka 86 | Mednarodni dan žena

Isabel de la Mata, Glavna svetovalka za javno zdravje pri GD za zdravje in potrošnike

Številka 85 | Z združenimi močmi proti redkim boleznim

Ruxandra Draghia-Akli, direktorica direktorata za zdravje, Generalni direktorat za raziskave in inovacije, Evropska komisija

Številka 84 | Novinarska nagrada EU za prispevke o zdravstvu 2011

John Dalli, evropski komisar za zdravje in potrošniško politiko

Številka 83 | Boljša zaščita državljanov v primeru čezmejnih nevarnosti za zdravje

John Ryan, vodja enote za zdravstvena tveganja, Generalni direktorat za zdravje in potrošnike, Evropska komisija

Številka 82 | Alkohol, delo in produktivnost

Prof. Sir Ian Gilmore, Kraljeva bolnišnica Liverpool in Univerza v Liverpoolu

Številka 81 | Svetovni dan boja proti aidsu 2011: 7 ukrepov za 1 cilj – konec okužb med injicirajočimi uporabniki drog

Marc Sprenger, direktor Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, in Wolfgang Götz, direktor Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami

Številka 79 | Mednarodna znanstvena konferenca o elektromagnetnih poljih in zdravju

Laurent Bontoux, Enota za ocenjevanje tveganja D5, SCENIHR

Številka 78 | Evropska komisija in ocenjevanje tveganja

Willem Penning, vodja enote za ocenjevanje tveganja (D.5), Generalni direktorat za zdravje in potrošnike

Številka 77 | Evropsko partnerstvo za inovacije za aktivno in zdravo staranje: tehnologija za zdravo življenje

Paola Testori Coggi, generalna direktorica za zdravje in potrošnike, Evropska komisija

Številka 76 | Drugi program javnega zdravja EU (2008–2013): izboljšanje zdravja evropskih državljanov

Jacques Remacle, vodja enote za zdravje, Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike

Številka 75 | Komplementarna in alternativna medicina za zdravstvene potrebe državljanov EU

dr. Ton Nicolai, v imenu združenja evropskih organizacij zdravnikov komplementarne in alternativne medicine, CAMDOC

Številka 74 | Razum je pomemben: Duševno zdravje in mladi v Evropi

James Higgins, referent pri Evropskem mladinskem forumu

Številka 73 | Obvladovanje raka po Evropi – Odprt forum Evropskega partnerstva za boj proti raku

Tina Lipušček, Inštitut za varovanje zdravja, Slovenija

Številka 72 | Mednarodni dan boja proti zlorabi drog in nedovoljeni trgovini z njimi (26. junij 2011)

Wolfgang Götz, Direktor evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami

Številka 71 | Svetovni dan brez tobaka – 31. maj 2011

Martin Seychell, pomočnik generalnega direktorja za zdravje potrošnikov

Številka 70 | Teden e-zdravstva 2011: Naložbe v zdravstvene sisteme prihodnosti

Pēteris Zilgalvis, vodja enote Informacijske in komunikacijske tehnologije v zdravstvu, Evropska komisija

Številka 69 | Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu, 28. april 2011

Andrew Smith, vodja enote za komuniciranje in promocijo, Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

Številka 68 | Odpornost na protimikrobna zdravila: potreba po mednarodnem sodelovanju

Dr Emese Szilagyi, epidemiolog, Nacionalni center za epidemiologijo, Madžarska

Številka 67 | Obvladovanje tuberkuloze zunaj tradicionalnega okvira

Dr. Kristi Rüütel, dr.med., strokovnjakinja za HIV, oddelek za infekcijske bolezni in preprečevanje zlorabe drog, estonski državni inštitut za razvoj zdravja

Številka 66 | Strožja farmacevtska zakonodaja EU za boj proti ponarejenim zdravilom

Patricia Brunko, vodja enote za farmacevtske izdelke (C.8), direktorat za javno zdravje in oceno tveganja, Evropska komisija (GD za zdravje in varstvo potrošnikov)

Številka 65 | Dobra obveščenost o varnem čezmejnem zdravstvenem varstvu

Nathalie Chaze, vodja enote C5 – Zdravstvena strategija in zdravstveni sistemi

Številka 64 | Nove smernice EU za programe presejanja raka na debelem črevesu in danki

Dr. Lawrence von Karsa, vodja skupine za zagotavljanje kakovosti, oddelek za zgodnje odkrivanje in preprečevanje, Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC)

Številka 62 | Izzivi za oceno tveganja in ocenjevalce tveganja

Jim Bridges, predsednik, Znanstveni odbor za nastajajoča in novo ugotovljena zdravstvena tveganja (SCENIHR)

Številka 61 | Novinarska nagrada EU za prispevke o zdravstvu 2010

Paola Testori Coggi, generalna direktorica za zdravje in varstvo potrošnikov

Številka 60 | Strategija o prehrani: dosedanje izkušnje in načrti za prihodnost

Despina Spanou, glavna svetovalka na Generalnem direktoratu za zdravje in potrošnike pri Evropski komisiji

Številka 59 | Nanomateriali: izzivi pri ocenjevanju tveganja

Wim De Jong, podpredsednik znanstvenega odbora za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja (SCENIHR)

Številka 58 | Pogostost in posledice demence

Magda Aelvoet, koordinatorka evropskega srečanja o demenci, častna ministrica Belgije

Številka 57 | Program za javno zdravje v EU: ključ do zdravja

Jose Ramon Biosca De Sagastuy, oddelek za program za javno zdravje in upravljanje znanja – Generalni direktorat za zdravje in potrošnike pri Evropski komisiji

Številka 56 | Darovanje in presajanje organov v Evropi

dr. Alessandro Nanni Costa, direktor italijanskega centra za presaditve organov

Številka 55 | Mednarodni dan starejših (1. oktober)

Paola Testori Coggi, generalna direktorica, zdravje in varstvo potrošnikov

Številka 54 | Kdo bo skrbel za starajoče prebivalstvo?

Andrzej Rys, direktor direktorata za javno zdravje in oceno tveganja pri Evropski komisiji

Številka 53 | Zdravi – tudi na dopustu!

Andrzej Rys, direktor direktorata za javno zdravje pri Evropski komisiji

Številka 52 | Svetovni dan krvodajalstva 2010

Patricia Brunko, vodja enote za zdravstveno zakonodajo in mednarodna vprašanja, Evropska komisija, Generalni direktorat za zdravje in potrošnike

Številka 51 | Vaše zdravje – kjerkoli živite

Paola Testori Coggi, generalna direktorica Generalnega direktorata za zdravje in potrošnike

Številka 50 | Evropa bo 26. maja obeležila svetovni dan multiple skleroze

Peer Baneke, izvršni direktor Mednarodne zveze multiple skleroze (MSIF), in Dorothea Pitschnau-Michel, predsednica Evropske platforme za multiplo sklerozo (EMSP)

Številka 48 | 4. evropski dan bolnikovih pravic (18. april 2010)

Melody Ross, direktorica mreže aktivnega državljanstva (Active Citizenship Network)

Številka 47 | Svetovni dan tuberkuloze – prizadevanja nevladnih organizacij

Lilian Severin, direktorica organizacije Carlux, program TB/HIV v zaporih

Številka 46 | Okolje in zdravje v Evropi: 20 let dela in napredka

Zsuzsanna Jakab, direktorica regionalnega urada Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo

Številka 45 | „Bolniki in raziskovalci: vseživljenjski partnerji!“

Yann Le Cam, izvršni direktor organizacije EURORDIS

Številka 44 | Skupaj v boju proti raku

Sandra Radoš Krnel, dr. med., Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije

Številka 43 | Prizadevanja za splošno zdravstveno varstvo za bolnike z aidsom

Denis Haveaux, uradnik za zvezo z Evropsko unijo, Skupni program Združenih narodov glede HIV/AIDS (UNAIDS)

Številka 42 | Odpornost na antibiotike po vsem svetu ogroža javno zdravje – samo s skupnimi močmi lahko rešimo to težavo

dr. Otto Cars, dr. med. profesor, predsedujoči nadzornega programa Strama (švedski strateški program proti odpornosti na antibiotike) in direktor kampanje ReAct (Akcija proti odpornosti na antibiotike)

Številka 41 | Novinarska nagrada za prispevke o zdravstvu 2009

Evropska komisarka za zdravje Androulla Vassiliou

Številka 40 | Duševno zdravje v osnovnem zdravstvenem varstvu: boljše zdravljenje in spodbujanje duševnega zdravja

Lisette Tiddens Engwirda, Stalni odbor evropskih zdravnikov (CPME)

Številka 39 | Evropa stoji ob strani bolnikom z demenco

Jean Georges, izvršni direktor organizacije Alzheimer Europe

Številka 38 | Previdno na sonce

Dr. Jürgen Vogelgesang – Enota za varnost izdelkov in storitev – Generalni direktorat za zdravje in potrošnike – Evropska komisija

Številka 37 | Nova pobuda Evropske komisije za zdravje mladih „Bodi zdrav – bodi, kar si“

Androulla Vassiliou, evropska komisarka za zdravje

Številka 36 | Kampanja „HELP 2.0“ (2009–2010) ob svetovnem dnevu brez tobaka

Andrzej Rys, direktor direktorata za javno zdravje pri Evropski komisiji

Številka 35 | Svetovni dan astme – 5. maj 2009

Giovanni Viegi, Direktor Inštituta CNR za biomedicino in molekularno imunologijo v Palermu, Italija

Številka 33 | Svetovni dan zdravja: Zdravje je največje bogastvo

Androulla Vassiliou, evropska komisarka za zdravje

Številka 32 | Koordinacija ukrepov za odpravo tuberkuloze v Evropi

Dr. Tonka Varleva, zdravnica splošne medicine – vodja Direktorata za preprečevanje in obvladovanje aidsa in tuberkuloze. Vodja programa za izboljšanje nadzora nad tuberkulozo v Bolgariji

Številka 31 | Zdravje je dejansko vprašanje enakosti med spoloma

Brigitte Triems, predsednica evropskega ženskega lobija (European Women’s Lobby – EWL)

Številka 30 | Pomen e-zdravja za posameznike, družbo in gospodarstvo

Nicola Bedlington, izvršna direktorica, evropski forum bolnikov

Številka 29 | Zmanjšajmo bremena raka – da, zmoremo

Hildrun Sundseth, vodja skupine za politiko EU, Evropsko združenje onkoloških bolnikov

Številka 28 | Čisto okolje je sinonim za zdravo prihodnost

Génon K. Jensen, izvršni direktor Združenja za zdravje in okolje (HEAL), Belgija

Številka 27 | Oblikovanje in izvajanje zdravstvene politike v Evropski uniji

Monika Kosinska, generalna sekretarka Evropske zveze za javno zdravje

Številka 26 | Evropski pristop na področju darovanja in presajanja organov

Rafael Matesanz, direktor nacionalne organizacije za presajanje (National Transplant Organisation – ONT), Španija

Številka 25 | Odpornost mikrobov na antibiotike : prednostno vprašanje za Evropo

Prof. B. SCHLEMMER, predsednik nacionalnega odbora za spremljanje načrta za ohranitev učinkovitosti antibiotikov, Francija

Številka 24 | „Svetovni dan osteoporoze: za več ozaveščanja in spremembe politik“

Daniel Navid, višji svetovalec Mednarodne fundacije za osteoporozo

Številka 23 | Evropa za bolnike – akcija Komisije – boljše zdravstvo za vse v Evropi

Androulla Vassiliou, evropska komisarka za zdravje

Številka 22 | Druga letna delavnica dialoga o nanotehnologiji „Varnost za uspešnost“: Sporočanje o varnosti

Robert Madelin, generalni direktor za zdravje in potrošnike

Številka 21 | Evropa v boju proti alzheimerjevi bolezni

Florence Lustman, generalna finančna inšpektorica, pristojna za koordinacijo francoske strategije boja proti alzheimerjevi bolezni 2008–2012

Številka 20 | Nova področja: prihodnji politični, kulturni in znanstveni izzivi za spodbujanje zdravja

prof. Franco Cavallo, predsednik znanstvenega odbora, Osma evropska konferenca IUHPE o spodbujanju zdravja, Urad za javno zdravje, Univerza v Torinu

Številka 18 | „Zdravstveni sistemi, zdravje in blaginja – Evropa gre naprej“

Marc Danzon, direktor regionalnega urada Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo