Poslať priateľovi
RSS
google +
Verzia pre tlač

Elektronický spravodajca Zdravie EÚ

Číslo 181 | Posilňovanie vigilancie v oblasti substancií ľudského pôvodu v EÚ

Alessandro Nanni Costa, generálny riaditeľ, Talianske národné transplantačné centrum, a Giancarlo Liumbruno, generálny riaditeľ, Talianske národné krvné centrum

Číslo 180 | Pripravenosť na cezhraničné ohrozenia zdravia

John F. Ryan, riaditeľ Európskej komisie zodpovedný za oblasť verejného zdravia a krízového riadenia

Číslo 179 | Zdravie pre všetkých a všetci pre zdravie! Ako EÚ pomáha členským štátom optimalizovať ich systémy zdravotnej starostlivosti

Autor: Martin Seychell, zástupca generálneho riaditeľa, Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín, Európska komisia

Číslo 178 | Očkovanie – rozhodnite sa správne

Xavier Prats Monné, generálny riaditeľ GR pre zdravie a bezpečnosť potravín, Európska komisia

Číslo 177 | Endokrinné disruptory: Komisia podnikla kroky na ochranu zdravia a životného prostredia

Autorka: Sabine Jülicher, riaditeľka riaditeľstva E – Bezpečnosť potravín a krmív, inovácia Generálneho riaditeľstva Komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín

Číslo 176 | Nové zlúčenie a noví členovia – úloha vedeckých výborov sa však nemení

Xavier Prats Monné, generálny riaditeľ GR pre zdravie a bezpečnosť potravín, Európska komisia

Číslo 175 | Zdravá prognóza pre elektronické zdravotníctvo!

Autor: Clemens Martin Auer, generálny riaditeľ rakúskeho ministerstva zdravotníctva a koordinátor jednotnej akcie na podporu siete elektronického zdravotníctva

Číslo 174 | Smernica o tabakových výrobkoch – vykonávanie v EÚ

Autorka: Dr. Martina Pötschke-Langer MD, M.A., vedúca oddelenia pre prevenciu rakoviny v Stredisku pre kontrolu tabaku spolupracujúcom s WHO, Nemecké stredisko pre výskum rakoviny (DKFZ)

Číslo 173 | Program v oblasti zdravia: Vyhodnotenie vykonanej práce v záujme jej budúceho zlepšenia

John F. Ryan, úradujúci riaditeľ Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín

Číslo 172 | Smerom k lepšej prevencii a riadeniu cukrovky – Spoločná akcia CHRODIS

autorky: Marina Magginiová (Národný inštitút zdravia, Rím, Taliansko) a Jelka Zaletelová (Národný inštitút verejného zdravia, Ľubľana, Slovinsko)

Číslo 171 | Liečba zriedkavých chorôb si vyžaduje vzácnu mieru spolupráce

Till Voigtländer, zástupca Rakúska v expertnej skupine pre zriedkavé choroby a odborník v rade členských štátov pre európske referenčné siete.

Číslo 170 | Nové bezpečnostné prvky na ochranu občanov v EÚ pred falšovanými liekmi

Andrzej Rys, riaditeľ útvaru Zdravotné systémy, lieky a inovácia, GR pre zdravie a bezpečnosť potravín, Európska komisia

Číslo 169 | Smerom k lepšej prevencii a riadeniu chronických chorôb

Martin Seychell, zástupca generálneho riaditeľa, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín

Číslo 168 | „Kto sa nepripravuje, pripravuje sa na neúspech.“

John F. Ryan, úradujúci riaditeľ Európskej komisie pre verejné zdravie

Číslo 167 | Nový rámec pre akciu pre duševné zdravie a pohodu

vypracoval J. M. Caldas de Almeida, koordinátor, jednotná akcia EÚ pre duševné zdravie a pohodu

Číslo 166 | Je používanie chirurgickej sieťky v urogynekologickej chirurgii dostatočne bezpečné?

profesor Christopher Chapple, MD, generálny tajomník Európskej urologickej asociácie a spravodajca pre stanovisku výboru SCENIHR o chirurgických sieťkach

Číslo 165 | Národné kontaktné miesta sú pripravené odpovedať na otázky týkajúce sa cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Xavier Prats Monné, generálny riaditeľ GR pre zdravie a bezpečnosť potravín, Európska komisia

Číslo 164 | Investície do budúcnosti: európske investičné a štrukturálne fondy pre lepšiu a prístupnejšiu zdravotnú starostlivosť

Martin Seychell, zástupca generálneho riaditeľa GR Komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín

Číslo 163 | Európsky deň darcovstva orgánov vzdáva poctu darcom a zvyšuje povedomie verejnosti

Autorka: Ana França, Národná koordinátorka pre transplantáciu, Portugalský inštitút pre krv a transplantáciu

Číslo 162 | Utečenecká kríza: „Po vznešených slovách musia nasledovať konkrétne činy.“

autor Martin Seychell, zástupca generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín

Číslo 161 | Prezentácia troch najlepších iniciatív v boji proti ebole

Vytenis Andriukaitis, Európsky komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín

Číslo 160 | Bezpečné nadbytočné potraviny sa musia dostať k ľuďom v núdzi

Isabel Jonetová, predsedníčka Európskej federácie potravinových bánk (FEBA)

Číslo 159 | Polstoročie európskych právnych predpisov v oblasti liekov

Autor: Fernand Sauer, bývalý riaditeľ riaditeľstva Európskej komisie pre verejné zdravie a bývalý výkonný riaditeľ Európskej agentúry pre lieky

Číslo 158 | Európska únia posilňuje svoj boj proti rakovine

Dr. Tit Albreht, Národný inštitút verejného zdravia v Slovinsku

Číslo 157 | Nový online systém znižuje byrokratické zaťaženie žiadateľov v rámci programu v oblasti zdravia

Autor: Jacques Remacle, vedúci odboru zdravia Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny

Číslo 156 | Kozmetické prípravky by sa nám nemali dostávať „pod kožu“.

Autor: Dr. Qasim Chaudhry, podpredseda Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov a predseda pracovnej skupiny pre nanomateriály v kozmetických výrobkoch

Číslo 155 | Ako rastie EÚ, tak rastie aj naša zodpovednosť v oblasti verejného zdravia.

Martin Seychell, zástupca generálneho riaditeľa pre zdravie, Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín, Európska komisia

Číslo 154 | Darcovia krvi darujú život. Odmeňme sa im najvyššou možnou úrovňou darcovskej starostlivosti.

Karin Kadenbachová, poslankyňa Európskeho parlamentu a členka Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín; predsedníčka Skupiny poslancov EP pre zdravie obličiek

Číslo 153 | Nová smernica o tabakových výrobkoch – po jednom roku

Linda McAvanová, poslankyňa Európskeho parlamentu, spravodajkyňa smernice o tabakových výrobkoch

Číslo 152 | Naše zdravie závisí od ich zdravia: dobré plánovanie je kľúčové pre pracovnú silu v oblasti zdravotnej starostlivosti a udržateľné systémy zdravotnej starostlivosti v EÚ

autor: Michel Van Hoegaerden, zodpovedný za jednotnú akciu pre plánovanie a prognózy v súvislosti s pracovnou silou v oblasti zdravotnej starostlivosti, belgická Federálna verejná služba pre zdravie

Číslo 151 | Pomoc odborníkov pomáha zefektívniť investície do zdravia

Profesor Jan De Maeseneer, predseda skupiny odborníkov pre účinné spôsoby investovania do zdravia, profesor všeobecného lekárstva a primárnej zdravotnej starostlivosti na univerzite v Gente v Belgicku

Číslo 150 | Nové smernice EÚ týkajúce sa tkanív a buniek zvyšujú bezpečnosť, je to však len začiatok

Autor: Dr. Peter Liese, poslanec EP, koordinátor Európskej ľudovej strany – Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Číslo 149 | Svet bez tuberkulózy – riešenie potrieb zraniteľných skupín

Aljona Kurbatova, riaditeľka oddelenia infekčných chorôb a prevencie zneužívania drog, Národný inštitút rozvoja zdravia

Číslo 148 | Ako môže nové pomôcť starému – zapojenie inovácií na pomoc starnúcej populácii v Európe

autor: Peter Portheine, riaditeľ platformy Brainport Health Innovation

Číslo 147 | Zdravý životný štýl pre zdravšiu budúcnosť v EÚ

Guntis Belēvičs, minister zdravotníctva Lotyšskej republiky

Číslo 146 | Pre lepšie systémy zdravotnej starostlivosti: prístupnejšie, efektívnejšie a pružnejšie

Autorka: Maria Iglesia Gomez, vedúca oddelenia pre systémy zdravotnej starostlivosti, Európska komisia, GR pre zdravie a bezpečnosť potravín

Číslo 145 | Globálne zdravie – uvažujme globálne, konajme lokálne, ako však postupovať na úrovni EÚ?

Andrzej Rys, riaditeľ útvaru Zdravotné systémy a produkty, Generálne riaditeľstvo pre zdravie a spotrebiteľov

Číslo 144 | Vedci skúmajú potenciál a riziká syntetickej biológie

Autor: Theo Vermeire, vedúci oddelenia pre nanotechnológiu, Centrum ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti dopravy pre bezpečnosť látok a výrobkov, Národný inštitút verejného zdravia a životného prostredia (RIVM) – Holandsko

Číslo 143 | Publikácia Zdravotníctvo v skratke: presné výsledky prehliadky, z ktorých majú vychádzať politické rozhodnutia

Stefan Schreck, riaditeľ Útvaru pre informácie o zdraví, Európska komisia, GR pre zdravie a spotrebiteľov

Číslo 142 | Duševné zdravie: Začnime vykonávať plány

autor: José Miguel Caldas de Almeidam, koordinátor, Jednotná akcia pre duševné zdravie a pohodu

Číslo 141 | HIV/AIDS: 10. výročie Dublinskej deklarácie je časom na zamyslenie, nie na pocit uspokojenia

Anna Marzec-Bogusławska M.D., M.P.H., riaditeľka Národného centra boja proti AIDS, Poľsko

Číslo 140 | Neberte antibiotiká, radšej sa o seba starajte: rozumné užívanie antibiotík

Autor: Martin Seychell, zástupca generálneho riaditeľa GR Európskej komisie pre zdravie a spotrebiteľov, zodpovedný za riaditeľstvá B, C a D

Číslo 139 | Zdravie v oblasti Stredozemia: posilňovanie vzťahov medzi systémami zdravotnej starostlivosti podporuje solidaritu a rast

Davide Lecchini, atašé pre zdravotnú/farmakologickú/potravinovú bezpečnosť v rámci Stáleho zastúpenia Talianska pri EÚ

Číslo 138 | Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na aktívne a zdravé starnutie: rýchlejšia cesta k dosahovaniu cieľov

autor: Maddalena Illario, MD, PhD, Univerzita a nemocnica Fridricha II,, Neapol

Číslo 136 | Solidarita a rovnosť: Európska spolupráca v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií s cieľom pripraviť cestu pre rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti

Autor François Houÿez, riaditeľ organizácie EURORDIS pre informácie o liečbe a pre prístup k nej, poradca pre politiku v oblasti zdravia a spolupredseda fóra zainteresovaných strán siete EUnetHTA

Číslo 135 | Európska únia plne zapojená do svetového úsilia v boji proti ebole

Autor: Tonio Borg, európsky komisár pre zdravie

Číslo 134 | Teraz sme členmi plne vybaveného fitnescentra: využijme tieto nové stroje!

Autor: Ursula O'Dwyer, poradkyňa pre politiku na podporu zdravia, Politika na podporu zdravia, ministerstvo zdravotníctva Írska

Číslo 133 | Dohľad nad inováciami na ochranu verejného zdravia

Autor: Colin R. Janssen, PhD., predseda Vedeckého výboru pre zdravotné a environmentálne riziká

Číslo 132 | Spoločný nákup očkovacích látok a liekov sa v EÚ stáva realitou

Paola Testori Coggi, generálna riaditeľka pre zdravie a spotrebiteľov

Číslo 131 | Oznámenie Komisie o účinných, dostupných a odolných systémoch zdravotnej starostlivosti

Nathalie Chaze, vedúca oddelenia pre systémy zdravotnej starostlivosti GR SANCO

Číslo 130 | Nová smernica o tabakových výrobkoch: úspech pre verejné zdravie v Európe

Autor: Tonio Borg, európsky komisár pre zdravie

Číslo 129 | Elektronické zdravotníctvo – od sľubov k realite

Dr. Clemens Martin Auer, spolupredseda siete elektronického zdravotníctva a generálny riaditeľ rakúskeho ministerstva zdravotníctva

Číslo 128 | Predstavenie najlepšej žurnalistiky v oblasti zdravia v Európe

Autor: Tonio Borg, európsky komisár pre zdravie

Číslo 126 | Tretí program v oblasti zdravia podporuje optimálnu spoluprácu

Tonio Borg, európsky komisár pre zdravie

Číslo 125 | Medzinárodný deň zriedkavých chorôb 2014: Spoločnými silami za lepšiu starostlivosť v Európe

Yann Le Cam, generálny riaditeľ, Európska organizácia zriedkavých chorôb – EURORDIS

Číslo 124 | New EU tobacco control measures

Linda McAvan, Member of the European Parliament, Rapporteur on the Tobacco Products Directive

Číslo 123 | Smernica o falšovaných liekoch: zlepšenie bezpečnosti liekov EÚ

Paola Testori Coggi, generálna riaditeľka pre zdravie a spotrebiteľov, Európska komisia

Číslo 122 | Rakovina

Martin Seychell, zástupca generálneho riaditeľa GR pre zdravie a spotrebiteľov, Európska komisia

Číslo 121 | Nerovnosti v oblasti zdravia

John F. Ryan, výkonný riaditeľ, riaditeľstvo pre verejné zdravie

Číslo 120 | SCENIHR: Ochrana občanov pred novými zdravotnými rizikami

Prof. Philippe Hartemann, predseda Vedeckého výboru pre vznikajúce a novoidentifikované zdravotné riziká

Číslo 119 | Európsky deň antibiotík propaguje opatrné používanie antibiotík vo vyše 40 krajinách

Marc Sprenger, riaditeľ Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

Číslo 118 | Cukrovka: potreba medzisektorovej politickej reakcie EÚ

Autor: João Manuel Valente Nabais, predseda IDF Europe

Číslo 117 | Smernica o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti nadobudne účinnosť

Paola Testoriová Coggiová, generálna riaditeľka GR pre zdravie a spotrebiteľov, Európska komisia

Číslo 116 | Duševné zdravie

Autor: Tonio Borg, Európsky komisár pre zdravie

Číslo 115 | Boj proti diskriminácii v oblasti zdravia

Tonio Borg, európsky komisár pre zdravie

Číslo 114 | Opatrenia EÚ na boj proti obezite a podporu zdravšieho životného štýlu

Philippe Roux, vedúci oddelenia, GR SANCO, oddelenie C4, Determinanty zdravia

Číslo 113 | Lepšia ochrana občanov pred cezhraničnými ohrozeniami zdravia

Tonio Borg, európsky komisár pre zdravie

Číslo 112 | Osobitné vydanie – Vedecké výbory

Prof. Thomas Platzek, predseda Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov

Číslo 111 | Zdravie a rozšírenie – Chorvátsko

Sylvain GIRAUD, vedúci oddelenia D1 – Stratégia a medzinárodné otázky, riaditeľstvo D – Zdravotné systémy a produkty, Generálne riaditeľstvo pre zdravie a spotrebiteľov, Európska komisia

Číslo 110 | Právo na zdravie, právo na život – HIV a ľudské práva

Autor: Henning Mikkelsen, styčný úradník EÚ, Spoločný program OSN pre HIV/AIDS (UNAIDS)

Číslo 109 | Týždeň elektronického zdravotníctva: k zdravšej Európe

Vytvoril Dr. Amrose McLoughlin, BDS, MBA, generálny tajomník írskeho ministerstva zdravotníctva.

Číslo 108 | Kvalifikované vedecké odporúčania a odborné poznatky pomáhajú zabezpečiť zdravší a bezpečnejší život európskych občanov

Paola Testori Coggi, generálna riaditeľka pre zdravie a spotrebiteľov, Európska komisia

Číslo 107 | Bezpečnosti pacientov sa v krajinách EÚ venuje zvýšená pozornosť

Martin Seychell, zástupca generálneho riaditeľa pre zdravie a spotrebiteľov

Číslo 106 | Investície do zdravia sú prioritou balíka o sociálnych investíciách

Paola Testori Coggi, generálna riaditeľka GR pre zdravie a spotrebiteľov, Európska komisia

Číslo 105 | Zdravie migrantov a etnických menšín vrátane Rómov

Isabel de la Mata, hlavná poradkyňa

Číslo 104 | Systémy zdravotnej starostlivosti – európsky rozmer

Nathalie Chazeová, riaditeľka sekcie pre systémy zdravotnej starostlivosti, GR pre zdravie a spotrebiteľov, Európska komisia

Číslo 103 | 4. ročník cien EÚ za excelentnú žurnalistiku v oblasti zdravia

Helmut Brand, profesor európskeho verejného zdravia, člen poroty EÚ pre Novinársku cenu EÚ za zdravie 2012, predseda Združenia škôl verejného zdravotníctva v európskom regióne (ASPHER) a predseda Európskeho zdravotníckeho fóra Gastein (EHFG)

Číslo 0 | Revízia smernice o tabakových výrobkoch je odpoveďou na výzvy v oblasti kontroly tabaku v EÚ

Tonio Borg, európsky komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku

Číslo 101 | Nová správa predstavuje kľúčové ukazovatele zdravia a systémy zdravotníctva v 35 krajinách

Stefan Schreck, vedúci oddelenia Informácie o zdraví, Európska komisia, GR pre zdravie a spotrebiteľov

Číslo 100 | Špeciálne vydanie: Zdravé starnutie.

Paola Testori, generálna riaditeľka pre zdravie a spotrebiteľov, Európska komisia

Číslo 99 | Zdravotná starostlivosť – hybná sila vytvárania nových pracovných miest

Autor: Andrzej Rys, riaditeľ, systémy zdravotnej starostlivosti, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre zdravie a spotrebiteľov

Číslo 98 | Farmakovigilancia – Monitorovanie bezpečnosti liekov

Patricia Brunko, vedúca oddelenia, Lieky – povolenia a Európska agentúra pre lieky, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre zdravie a spotrebiteľov

Číslo 97 | Imunizácia detí: bezpečná a účinná prevencia

Herta Adamová, oddelenia Ohrozenia zdravia, Európska komisia, GR pre zdravie a ochranu spotrebiteľa

Číslo 96 | Výmena poznatkov s cieľom napredovať v starostlivosti o pacientov s demeciou v Európe

Dr. Armelle Leperre-Desplanques, vedúca projektu ALCOVE – ALzheimer COperative Valuation In Europe (Spoločná európska evaluácia problematiky Alzheimerovej choroby)

Číslo 95 | Nové pravidlá pre klinické skúšky

Stefano Soro, riaditeľ oddelenia, Európska komisia, Lieky – kvalita, bezpečnosť a efektívnosť, Generálne riaditeľstvo pre zdravie a spotrebiteľov

Číslo 93 | Heidi health wiki

Stefan Schreck, riaditeľ Útvaru pre informácie o zdraví, Európska komisia, GR pre zdravie a spotrebiteľov

Číslo 92 | 14. jún 2012 – Svetový deň darcovstva krvi: „Každý darca krvi je hrdina“

Autor: Dr Dominik Schnichels, vedúci oddelenia, Európska komisia, Oddelenie pre látky ľudského pôvodu a kontrolu tabaku, SANCO D4

Číslo 91 | Svetový deň bez tabaku – Kampaň „Ex-fajčiari sú nezastaviteľní“

Despina Spanouová, hlavná poradkyňa, generálne riaditeľstvo pre zdravie a spotrebiteľov, Európska komisia

Číslo 90 | Základom je prevencia: Európsky týždeň boja proti rakovine – 25. až 31. mája 2012

Dr. Wendy Yaredová, riaditeľka Združenia európskych líg proti rakovine

Číslo 89 | Konferencia na vysokej úrovni o programoch EÚ v oblasti zdravia: výsledky a budúce perspektívy

John F. Ryan, úradujúci riaditeľ, riaditeľstvo pre verejné zdravie

Číslo 88 | Svetový deň zdravia 2012: starnutie a zdravie

Maria Iglesia Gomez, vedúca oddelenia, Európska komisia, oddelenie inovácií pre zdravie a spotrebiteľa, SANCO 02

Číslo 87 | Zdravie je bohatstvo

Nathalie Chaze, vedúca oddelenia, Európska komisia, oddelenie systémov zdravotnej starostlivosti, SANCO D2

Číslo 86 | Medzinárodný deň žien

Isabel de la Mataová, Hlavná poradkyňa GR pre zdravie a spotrebiteľov pre oblasť verejného zdravia

Číslo 85 | Spojenie síl v boji so zriedkavými chorobami

Ruxandra Draghia-Akliová, riaditeľka, riaditeľstvo pre zdravie v rámci GR pre výskum a inováciu, Európska komisia

Číslo 84 | Novinárska cena EÚ za zdravie 2011

John Dalli, európsky komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku

Číslo 83 | Opatrenia na zlepšenie ochrany občanov pred cezhraničnými ohrozeniami zdravia

John Ryan, vedúci oddelenia, Európska komisia, SANCO C3

Číslo 82 | Alkohol, práca a produktivita

Profesor Sir Ian Gilmore, Kráľovská liverpoolska nemocnica a Liverpoolska univerzita

Číslo 81 | Svetový deň boja proti AIDS 2011: 7 zásahov, 1 cieľ – žiadne nakazenia medzi ľuďmi, ktorí injekčne užívajú drogy

Marc Sprenger – riaditeľ, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Wolfgang Götz – riaditeľ, Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

Číslo 79 | Medzinárodná vedecká konferencia o elektromagnetických poliach a zdraví

Laurent Bontoux, oddelenie pre hodnotenie rizík D5, riaditeľ Vedeckého výboru pre vznikajúce a novoidentifikované zdravotné riziká

Číslo 78 | Hodnotenie rizík v Európskej komisii

Autor: Willem Penning, vedúci oddelenia pre hodnotenie rizík D5, Generálne riaditeľstvo pre zdravie a spotrebiteľov

Číslo 77 | Európske partnerstvo v oblasti inovácie zamerané na aktívne a zdravé starnutie: lepší život vďaka využívaniu technológií

Paola Testori Coggiová, generálna riaditeľka Európskej komisie pre zdravie a ochranu spotrebiteľov

Číslo 76 | 2. program EÚ v oblasti zdravia (2008 – 2013): výsledky, ktoré zlepšujú zdravie občanov

Jacques Remacle, vedúci útvaru pre zdravie – Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov (EAHC)

Číslo 75 | Komplementárna a alternatívna medicína pre potreby zdravotnej starostlivosti občanov Európskej únie

Dr. Ton Nicolai v mene aliancie CAMDOC, aliancie európskych organizácií lekárov komplementárnej a alternatívnej medicíny (CAM)

Číslo 74 | Na mysli záleží: duševné zdravie a mladí ľudia v Európe

James Higgins, odborný referent Európskeho fóra mládeže

Číslo 73 | Boj proti rakovine v Európe – Verejné fórum Európskeho partnerstva v boji proti rakovine

Tina Lipušček, Národný inštitút verejného zdravia, Slovinsko

Číslo 72 | Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi (26. júna 2011)

Wolfgang Götz, riaditeľ, Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

Číslo 71 | Svetový deň bez tabaku – 31. mája 2011

Martin Seychell, zástupca generálneho riaditeľa pre otázky spotrebiteľov a zdravia

Číslo 70 | Týždeň elektronického zdravotníctva 2011: Investície do budúcich systémov zdravotníctva

Pēteris Zilgalvis, vedúci oddelenia, Informačné a komunikačné technológie (IKT) pre zdravie, Európska komisia

Číslo 69 | Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – 28. apríl 2011

Andrew Smith, vedúci pre komunikáciu a propagáciu, Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EÚ-OSHA)

Číslo 68 | Antimikrobiálna rezistencia: potreba medzinárodnej spolupráce

Dr. Emese Szilagyi, epidemiologička, Národné centrum epidemiológie, Maďarsko.

Číslo 67 | Prevencia tuberkulózy nad rámec tradičných systémov zdravotnej starostlivosti

Dr. Kristi Rüütelová, MD – odborníčka na vírus HIV, oddelenie infekčných chorôb a prevencie narkománie, Národný ústav pre rozvoj zdravia

Číslo 66 | EÚ sprísňuje legislatívu v oblasti liekov s cieľom bojovať proti ich falšovaniu

Patricia Brunková, vedúca oddelenia liekov a liečiv C8, Verejné zdravie a hodnotenie rizika, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľov

Číslo 65 | Informovaní pacienti a bezpečná cezhraničná zdravotná starostlivosť

Nathalie Chazeová, vedúca oddelenia C5 – Stratégia v oblasti zdravia a systémy zdravotnej starostlivosti

Číslo 64 | Nové usmernenia EÚ pre skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka

Dr. Lawrence von Karsa, riaditeľ Skupiny pre zabezpečenie kvality, sekcia skorého zistenia a prevencie, Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC)

Číslo 62 | Výzvy týkajúce sa hodnotenia a hodnotiteľov rizika

Jim Bridges, predseda Vedeckého výboru pre vznikajúce a novoidentifikované zdravotné riziká (VVVNIZR)

Číslo 61 | Novinárska cena EÚ za zdravie 2010

Paola Testori Coggiová, generálna riaditeľka GR pre zdravie a spotrebiteľov

Číslo 60 | Stratégia v oblasti výživy – zhrnutie doterajšieho vývoja a príprava na budúcnosť

Despina Spanouová, hlavná poradkyňa, generálne riaditeľstvo pre zdravie a spotrebiteľov, Európska komisia

Číslo 59 | Nanomateriály: nové výzvy pre hodnotenie rizík

Wim De Jong, podpredseda Vedeckého výboru pre vznikajúce a novoidentifikované zdravotné riziká (VVVNZR)

Číslo 58 | Výskyt demencie a jej dôsledky

Magda Aelvoet, koordinátorka európskeho stretnutia o demencii, belgická ministerka

Číslo 57 | Program EÚ v oblasti zdravia: kľúčový nástroj pre zdravie

Jose Ramon Biosca De Sagastuy, Oddelenie pre program v oblasti zdravia a riadenie poznatkov – Európska komisia, GR pre zdravie a spotrebiteľov

Číslo 56 | Darcovstvo orgánov a transplantácie v Európe

Dr. Alessandro Nanni Costa, riaditeľ Talianskeho národného transplantačného centra

Číslo 55 | Medzinárodný deň seniorov (1. október)

Paola Testori Coggiová, generálna riaditeľka GR pre zdravie a ochranu spotrebiteľov

Číslo 54 | Kto sa bude starať o starnúce obyvateľstvo?

Andrzej Rys, riaditeľ pre verejné zdravie a hodnotenie rizika, Európska komisia

Číslo 53 | Zostaňte zdraví ... aj počas prázdnin!

Andrzej Rys, riaditeľ pre verejné zdravie, Európska komisia

Číslo 52 | Svetový deň darcovstva krvi 2010

Patricia Brunková, vedúca oddelenia Právne predpisy v oblasti zdravia a medzinárodné otázky, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľov

Číslo 51 | Vaše zdravie bez ohľadu na miesto, kde žijete

Paola Testoriová Coggiová, generálna riaditeľka GR pre zdravie a spotrebiteľov

Číslo 50 | Európa si dňa 26. mája pripomína Svetový deň sklerózy multiplex

Autori: Peer Baneke, výkonný riaditeľ Medzinárodnej federácie sklerózy multiplex (MSIF –Multiple sclerosis international federation) a Dorothea Pitschnau-Michelová, predsedníčka Európskej platformy pre sklerózu multiplex (EMSP – European multiple sclerosis platform)

Číslo 48 | Štvrtý Európsky deň práv pacientov (18. apríl 2010)

Melody Rossová, riaditeľka združenia Active Citizenship Network (ACN)

Číslo 47 | Svetový deň boja proti tuberkulóze – Mimovládne organizácie pomáhajú v boji proti TBC

Lilian Severin – riaditeľ, program o TBC/HIV vo väzniciach

Číslo 46 | Životné prostredie a zdravie v Európe – 20 rokov práce a pokroku

Zsuzsanna Jakabová, regionálna riaditeľka pre Európu, WHO

Číslo 44 | Spoločne proti rakovine

Autor: Sandra Radoš Krnel, MD, Národný inštitút verejného zdravia Slovinskej republiky

Číslo 43 | AIDS vystupuje z tieňa vďaka úsiliu o univerzálny prístup

Denis Haveaux, styčný úradník pri Európskej únii, Spoločný program Organizácie Spojených národov pre HIV/AIDS (UNAIDS)

Číslo 42 | Odolnosť voči antibiotikám je globálnou hrozbou verejného zdravia, ktorú môže zdolať len spolupráca

Otto Cars MD. PhD, Prof., predseda programu Strama (Švédsky strategický program boja proti odolnosti voči antibiotikám) a riaditeľ ReAct (Organizácia boja proti odolnosti voči antibiotikám)

Číslo 41 | Novinárska cena EÚ za zdravie 2009

Komisárka pre zdravie EÚ Androulla Vassiliouová

Číslo 40 | Duševné zdravie a primárna starostlivosť. Zlepšenie liečby a podpora duševného zdravia

Lisette Tiddens Engwirda, stály výbor európskych lekárov (CPME)

Číslo 39 | Európa sa zaviazla pomôcť ľudom postihnutých demenciou

Jean Georges – výkonný riaditeľ združenia Alzheimer Europe

Číslo 38 | Letné slnenie bez následkov

Dr. Jürgen Vogelgesang – oddelenie pre bezpečnosť výrobkov a služieb – GR pre zdravie a spotrebiteľov – Európska komisia

Číslo 37 | Nová iniciatíva Komisie o zdraví mladých ľudí „Buď zdravý, buď sám sebou“

Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre zdravie

Číslo 36 | Štart kampane Help 2.0 v rámci Svetového dňa bez tabaku

Andrzej Rys, riaditeľ sekcie verejného zdravia Generálneho riaditeľstva pre zdravie a spotrebiteľov, Európska Komisia

Číslo 35 | Svetový deň astmy – 5. máj 2009

Giovanni Viegi, riaditeľ inštitútu biomedicíny a molekulárnej imunológie v Palerme, Taliansko

Číslo 33 | Svetový deň zdravia – zdravie je najväčší poklad

Androulla Vassiliouová, Európska komisárka pre zdravie

Číslo 32 | Na zastavenie tuberkulózy v Európe sú potrebné koordinované opatrenia

MUDr. Tonka Varleva – šéfka riaditeľstva pre prevenciu a kontrolu AIDS a TBC, vedúca programu na zlepšenie kontroly tuberkulózy v Bulharsku

Číslo 31 | Zdravie je otázkou rodovej rovnosti

Brigitte Triems – predsedníčka organizácie European Women’s Lobby (EWL)

Číslo 30 | Elektronické zdravotníctvo pre jednotlivcov, spoločnosť a ekonomiku

Nicola Bedlington, riaditeľka Európskeho fóra pacientov

Číslo 29 | Dokážeme znížiť záťaž spôsobenú rakovinou? Áno!

Hildrun Sundseth, vedúca pre politiku EÚ, Európska koalícia onkologických pacientov

Číslo 28 | Zdravšia budúcnosť si vyžaduje čistejšie prostredie

Génon K. Jensen, výkonný riaditeľ Aliancie zdravia a životného prostredia (Health & Environment Alliance – HEAL), Belgicko

Číslo 27 | Tvorba a uplatňovanie politiky zdravia v Európskej únii

Monika Kosinska, generálna tajomníčka Európskej aliancie verejného zdravia

Číslo 26 | Darcovstvo a transplantácia orgánov – európsky postup

Rafael Matesanz, riaditeľ Štátnej organizácie pre transplantácie (ONT), Španielsko

Číslo 25 | Odolnosť baktérií voči antibiotikám : v popredí záujmu EÚ

Prof. B. SCHLEMMER, predseda francúzskeho štátneho výboru pre monitorovanie plánu na zachovanie účinnosti antibiotík

Číslo 24 | „Svetový deň boja proti osteoporóze – podpora informovanosti a zmena politiky“

Daniel Navid, konzultant Medzinárodnej nadácie pre osteoporózu

Číslo 22 | Bezpečnosťou k úspechu – druhý výročný seminár nanotechnológie. Ako komunikovať o bezpečnosti

Robert Madelin, generálny riaditeľ pre zdravie a ochranu spotrebiteľa

Číslo 21 | Európa proti Alzheimerovej chorobe

Florence Lustmanová, hlavná finančná inšpektorka poverená koordináciou francúzskeho plánu boja proti Alzheimerovej chorobe na obdobie 2008 – 2012

Číslo 20 | Nové hranice: budúce politické, kultúrne a vedecké výzvy v oblasti propagácie zdravia

Prof. Franco Cavallo, predseda vedeckého výboru ôsmej európskej konferencie o propagácii zdravia, odbor verejného zdravia, Turínska univerzita

Číslo 18 | „Systémy zdravotníctva, zdravie a prosperita – Európa napreduje“

Marc Danzon, regionálny riaditeľ pre Európu, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)