Wyślij do znajomego
RSS
google +
Wersja do druku

Elektroniczny biuletyn informacyjny portalu „Zdrowie - UE”

Wydanie 129 | e-Zdrowie – od obietnicy do rzeczywistości

Dr Clemens Martin Auer, współprzewodniczący Sieci e-Zdrowie i Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia, Austria

Wydanie 128 | Prezentacja najlepszego dziennikarstwa w dziedzinie zdrowia w Europie

Autor: Tonio Borg, komisarz UE ds. zdrowia

Wydanie 125 | Dzień Chorób Rzadkich 2014 – Łączymy siły w Europie na rzecz lepszej opieki

Yann Le Cam, dyrektor generalny Europejskiej Organizacji ds. Chorób Rzadkich – EURORDIS

Wydanie 124 | New EU tobacco control measures

Linda McAvan, Member of the European Parliament, Rapporteur on the Tobacco Products Directive

Wydanie 123 | Dyrektywa dotycząca zwalczania fałszowania leków: poprawa bezpieczeństwa produktów leczniczych w UE

Paola Testori Coggi, dyrektor generalna, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów

Wydanie 122 | Rak

Martin Seychell, zastępca dyrektora generalnego, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów, Komisja Europejska

Wydanie 121 | Nierówności w zakresie zdrowia

John F. Ryan, p.o. Dyrektora w Dyrekcji ds. Zdrowia Publicznego

Wydanie 120 | SCENIHR: Ochrona obywateli przed nowymi zagrożeniami dla zdrowia

Prof. Philippe Hartemann, przewodniczący Komitetu Naukowego ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR)

Wydanie 119 | Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach promuje rozważne stosowanie antybiotyków w ponad 40 krajach

Marc Sprenger, dyrektor Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

Wydanie 118 | Cukrzyca: trzeba podjąć międzysektorowe działania polityczne w UE

João Manuel Valente Nabais, Prezes IDF Europe

Wydanie 117 | Wchodzi w życie dyrektywa w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej

Paola Testori Coggi, dyrektor generalna, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów

Wydanie 116 | Zdrowie psychiczne

Tonio Borg, komisarz ds. zdrowia

Wydanie 115 | Przeciwdziałanie dyskryminacji w dziedzinie zdrowia

Tonio Borg, komisarz ds. zdrowia

Wydanie 114 | Działania UE przeciwko otyłości i na rzecz zdrowego trybu życia

Philippe Roux, Kierownik Działu, DG ds. Zdrowia i Konsumentów, Dział C4 ds. Uwarunkowań Zdrowia

Wydanie 112 | Wydanie specjalne – Komitety naukowe

Prof. Thomas Platzek, przewodniczący Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów

Wydanie 111 | Zdrowie i rozszerzenie – Chorwacja

Sylvain GIRAUD, kierownik działu D1 „Strategia i Kwestie Międzynarodowe", Dyrekcja D „Systemy Opieki Zdrowotnej i Produkty Zdrowotne”, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów w Komisji Europejskiej

Wydanie 110 | Prawo do zdrowia, prawo do życia – HIV a prawa człowieka

Henning Mikkelsen, oficer łącznikowy UE, Sojusz Agend Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS)

Wydanie 109 | Tydzień e-Zdrowia: Zdrowa Europa przyszłości

Dr Ambrose McLoughlin, BDS, MBA, sekretarz generalny w irlandzkim Ministerstwie Zdrowia

Wydanie 108 | Wiedza naukowa i porady ekspertów pomagają Europejczykom dbać o zdrowie i bezpieczeństwo

Paola Testori Coggi, Dyrektor Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów w Komisji Europejskiej

Wydanie 107 | Kwestia bezpieczeństwa pacjentów znajduje coraz większe zrozumienie w krajach UE

Martin Seychell, zastępca dyrektora generalnego, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów

Wydanie 106 | Inwestycje w zdrowie to jeden z priorytetów pakietu inwestycji społecznych

Paola Testori Coggi, dyrektor generalna ds. zdrowia i konsumentów w Komisji Europejskiej

Wydanie 105 | Zdrowie imigrantów i mniejszości etnicznych, w tym Romów

Isabel de la Mata, główny doradca szczególnie zainteresowany kwestiami zdrowia publicznego

Wydanie 104 | Systemy opieki zdrowotnej – wymiar europejski

Nathalie Chaze, Kierownik Działu ds. Systemów Opieki Zdrowotnej, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów, Komisja Europejska

Wydanie 103 | UE już po raz czwarty uhonorowała dziennikarzy zajmujących się tematyką zdrowotną

Helmut Brand, profesor w dziedzinie europejskiego zdrowia publicznego, członek jury konkursu dla dziennikarzy „Zdrowie-UE” 2012, przewodniczący stowarzyszenia uczelni oferujących kształcenie w dziedzinie zdrowia publicznego w regionie Europy (ASPHER) i Europejskiego Forum Zdrowia w Gastein (EHFG).

Wydanie 0 | Zmiana przepisów dyrektywy tytoniowej w celu sprostania wyzwaniom związanym z kontrolą wyrobów tytoniowych w UE

Tonio Borg, europejski komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej

Wydanie 101 | Najważniejsze wskaźniki dotyczące zdrowia i systemów opieki zdrowotnej w 35 krajach przedstawione w nowym sprawozdaniu

Autor: Stefan Schreck, kierownik działu „Informacje o Zdrowiu” w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów, Komisja Europejska

Wydanie 100 | Wydanie specjalne: starzenie się w dobrym zdrowiu.

Paola Testori, dyrektor generalna, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów

Wydanie 99 | Opieka zdrowotna – perspektywa nowych miejsc pracy

Andrzej Ryś, Dyrektor, Systemy Opieki Zdrowotnej, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów

Wydanie 98 | Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii – monitorowanie bezpieczeństwa leków

Autor: Patricia Brunko, kierownik działu, Produkty Lecznicze – Pozwolenia, EMA, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów

Wydanie 97 | Szczepienia dziecięce: bezpieczna i skuteczna profilaktyka

Herta Adam, Dział Zagrożeń dla Zdrowia, Komisja Europejska, DG ds. Zdrowia i Konsumentów

Wydanie 96 | Wymiana doświadczeń na rzecz poprawy opieki nad osobami cierpiącymi na demencję w Europie

Publikacja dr Armelle Leperre-Desplanques, kierownika projektu ALCOVE (ALzheimer COperative Valuation In Europe)

Wydanie 95 | Nowe przepisy dotyczące badań klinicznych

Stefano Soro, kierownik działu „Produkty lecznicze – jakość, bezpieczeństwo i skuteczność”, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów, Komisja Europejska

Wydanie 93 | Heidi health wiki

Autor: Stefan Schreck, kierownik działu ds. informacji dotyczących zdrowia w DG ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej

Wydanie 92 | 14 czerwca 2012 r. – Światowy Dzień Honorowego Dawcy Krwi: „Każdy dawca krwi jest bohaterem”

Autor: dr Dominik Schnichels, kierownik działu, Komisja Europejska, Dział ds. Substancji Pochodzenia Ludzkiego i Kontroli Tytoniu, SANCO D4

Wydanie 91 | Światowy Dzień bez Papierosa – Kampania „Ekspalacze – nic ich nie zatrzyma”

Despina Spanou, główny doradca w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej

Wydanie 90 | Profilaktyka ma zasadnicze znaczenie: Europejski Tydzień Walki z Rakiem – 25–31 maja 2012 r.

dr Wendy Yared, dyrektor Stowarzyszenia Europejskich Lig Walki z Nowotworami

Wydanie 89 | Konferencja wysokiego szczebla poświęcona unijnym programom w dziedzinie zdrowia: rezultaty i perspektywy na przyszłość

John F. Ryan, pełniący obowiązki dyrektora Dyrekcji ds. Zdrowia Publicznego

Wydanie 88 | Światowy Dzień Zdrowia 2012: Starzenie się a zdrowie

Maria Iglesia Gomez, kierownik działu „Innowacje w ochronie zdrowia i konsumentów” (SANCO 02), Komisja Europejska

Wydanie 87 | Zdrowie to skarb

Nathalie Chaze, kierownik działu „Systemy opieki zdrowotnej”, Komisja Europejska, SANCO D2

Wydanie 86 | Międzynarodowy Dzień Kobiet

Isabel de la Mata, Główny doradca ds. zdrowia publicznego w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów

Wydanie 85 | Połączmy siły w walce z chorobami rzadkimi

Ruxandra Draghia-Akli, Dyrektor, Dyrekcja F – Zdrowie w DG ds. Badań Naukowych i Innowacji, Komisja Europejska

Wydanie 84 | Zdrowie UE 2011 − Konkurs dla dziennikarzy

Wypowiedź Johna Dallego, europejskiego komisarza ds. zdrowia i polityki konsumenckiej

Wydanie 83 | Środki dla lepszej ochrony obywateli przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia

John Ryan, kierownik działu Zagrożenia dla Zdrowia (SANCO C3) w Komisji Europejskiej

Wydanie 82 | Alkohol, praca i wydajność

Prof. Ian Gilmore, Królewski Szpital w Liverpoolu i Uniwersytet w Liverpoolu

Wydanie 81 | Światowy Dzień Walki z AIDS 2011: 7 działań, 1 cel – zero zakażeń wśród młodych ludzi wstrzykujących sobie narkotyki

Marc Sprenger – dyrektor Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) - Wolfgang Götz – dyrektor Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

Wydanie 79 | Międzynarodowa konferencja naukowa na temat wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie

Laurent Bontoux, urzędnik zajmujący się SCENIHR w dziale D5 ds. oceny ryzyka

Wydanie 78 | Ocena ryzyka w Komisji Europejskiej

Autor: Willem Penning, kierownik działu ds. oceny ryzyka D5 w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów

Wydanie 77 | Europejskie partnerstwo innowacji na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się: wykorzystanie technologii z myślą o polepszeniu jakości życia

Paola Testori Coggi, Dyrektor Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów w Komisji Europejskiej

Wydanie 76 | Drugi unijny program w dziedzinie zdrowia publicznego (2008−2013): osiąganie wyników na rzecz poprawy zdrowia obywateli

Jacques Remacle, kierownik działu – Europejska i Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów

Wydanie 75 | Medycyna komplementarna i alternatywna jako odpowiedź na oczekiwania europejskich pacjentów

Dr Ton Nicolai, w imieniu zrzeszenia lekarzy praktykujących medycynę komplementarną i alternatywną CAMDOC

Wydanie 74 | Nie tylko ciało, ale i umysł: młodzi Europejczycy a zdrowie psychiczne

James Higgins, przedstawiciel Europejskiego Forum Młodzieży

Wydanie 73 | Walka z rakiem w Europie – Otwarte forum Europejskiego Partnerstwa na rzecz Zwalczania Chorób Nowotworowych

Tina Lipušček, Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego, Słowenia

Wydanie 72 | Międzynarodowy Dzień Walki z Nadużywaniem Narkotyków i Nielegalnym Handlem Narkotykami – 26 czerwca 2011 r.

Wolfgang Götz – dyrektor Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

Wydanie 71 | Światowy Dzień bez Papierosa (31 maja 2011 r.)

Martin Seychell, zastępca dyrektora generalnego ds. zdrowia i konsumentów

Wydanie 70 | Tydzień e-Zdrowia 2011: Inwestowanie w przyszłe systemy opieki zdrowotnej

Pēteris Zilgalvis, Kierownik Działu ds. Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) w dziedzinie Zdrowia, Komisja Europejska

Wydanie 69 | Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – 28 kwietnia 2011 r.

Andrew Smith, kierownik Działu Komunikacji i Promocji, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

Wydanie 68 | Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe: konieczność współpracy międzynarodowej

Dr Emese Szilagy, epidemiolog, Krajowe Centrum Epidemiologii, Węgry

Wydanie 67 | Profilaktyka gruźlicy poza tradycyjnymi systemami opieki zdrowotnej

Dr Kristi Rüütel – ekspert ds. HIV, Wydział ds. zapobiegania chorobom zakaźnym i nadużywaniu środków odurzających, Narodowy Instytut Zdrowia

Wydanie 66 | W ramach walki ze sfałszowanymi lekami UE wprowadza zaostrzone przepisy dotyczące produktów farmaceutycznych

Patricia Brunko, Kierownik Działu C8 ds. Produktów Farmaceutycznych, Dyrekcja ds. Zdrowia Publicznego i Oceny Ryzyka, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów

Wydanie 65 | Dobrze poinformowani pacjenci = bezpieczna transgraniczna opieka zdrowotna

Nathalie Chaze, Kierownik Działu C5 – Strategie i Systemy Opieki Zdrowotnej

Wydanie 64 | Nowe wytyczne UE dotyczące badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego

dr Lawrence von Karsa, przewodniczący Grupy ds. Zapewnienia Jakości, Sekcja ds. Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania, Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC)

Wydanie 63 | 3 cyfry, które mogą uratować życie: 1-1-2

Jerome Paris, Fundacja 112

Wydanie 62 | Wyzwania związane z oceną ryzyka

Jim Bridges, przewodniczący Komitetu Naukowego ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR)

Wydanie 61 | Zdrowie UE 2010 − Nagroda dla dziennikarzy

Paola Testori Coggi, dyrektor generalna ds. zdrowia i konsumentów

Wydanie 60 | Strategia w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem – dotychczasowe osiągnięcia i plany na przyszłość

Despina Spanou, główny doradca w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej

Wydanie 59 | Nanomateriały: wyzwania związane z oceną ryzyka

Wim De Jong, wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR)

Wydanie 58 | Występowanie i skutki demencji

Magda Aelvoet, koordynator europejskiego spotkania w sprawie demencji, belgijska minister

Wydanie 57 | Unijny program zdrowia − kluczowe narzędzie europejskiej polityki w dziedzinie zdrowia

Jose Ramon Biosca De Sagastuy, dział ds. programu zdrowia i zarządzania wiedzą – Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów

Wydanie 56 | Dawstwo i przeszczepy narządów w Europie

Dr Alessandro Nanni Costa, dyrektor włoskiego Krajowego Centrum Przeszczepów

Wydanie 55 | Międzynarodowy Dzień Osób Starszych − 1 października

Paola Testori Coggi, dyrektor generalna ds. polityki zdrowia i konsumentów

Wydanie 54 | Kto zaopiekuje się starzejącym się społeczeństwem?

Andrzej Ryś, dyrektor ds. zdrowia publicznego i oceny ryzyka w Komisji Europejskiej

Wydanie 53 | Dbaj o zdrowie…także na wakacjach!

Andrzej Ryś, Dyrektor ds. zdrowia publicznego w Komisji Europejskiej

Wydanie 52 | Światowy Dzień Krwiodawcy 2010

Patricia Brunko, kierownik działu Przepisy prawne w dziedzinie zdrowia i sprawy międzynarodowe, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów

Wydanie 51 | Twoje zdrowie – gdziekolwiek mieszkasz

Paola Testori Coggi, Dyrektor Generalny w Dyrekcji ds. Zdrowia i Konsumentów

Wydanie 50 | Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego w Europie − 26 maja 2010 r.

Peer Baneke, dyrektor Międzynarodowej Federacji ds. Stwardnienia Rozsianego (MSIF) i Dorothea Pitschnau-Michel, przewodnicząca Europejskiej Platformy ds. Stwardnienia Rozsianego (EMSP)

Wydanie 48 | 4. Europejski Dzień Praw Pacjenta – 18 kwietnia 2010 r.

Melody Ross – dyrektor Active Citizenship Network (ACN)

Wydanie 47 | Światowy dzień Walki z Gruźlicą – rola organizacji pozarządowych w zwalczaniu gruźlicy

Lilian Severin – dyrektor programu ds. TB/HIV w więzieniach

Wydanie 46 | Środowisko i zdrowie w Europie – 20 lat działań i postępów

Zsuzsanna Jakab, Dyrektor Regionalny Europejskiego Biura WHO

Wydanie 45 | „Pacjenci i naukowcy partnerami na całe życie”

Yann Le Cam, dyrektor naczelny EURORDIS

Wydanie 44 | Wspólne działania na rzecz walki z rakiem

Sandra Radoš Krnel, dr med., Instytut Zdrowia Publicznego Republiki Słowenii

Wydanie 43 | Dzięki inicjatywom upowszechniającym dostęp do profilaktyki, leczenia i opieki AIDS wychodzi z cienia

Denis Haveaux oficer łącznikowy Unii Europejskiej, Sojusz Agend Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS)

Wydanie 42 | Oporność bakterii na antybiotyki stanowi globalne zagrożenie dla zdrowia publicznego, któremu świat może skutecznie stawić czoła tylko dzięki współpracy.

Otto Cars Dr med., profesor, prezes organizacji Strama (szwedzki program strategiczny przeciwko oporności na antybiotyki oraz dyrektor ReAct − (działanie w zakresie oporności na antybiotyki)

Wydanie 41 | Zdrowie UE 2009 − Nagroda dla dziennikarzy

Komisarz UE ds. zdrowia Androulla Vassiliou

Wydanie 40 | Zdrowie psychiczne w kontekście podstawowej opieki zdrowotnej – skuteczniejsze leczenie i promowanie zdrowia psychicznego

Lisette Tiddens Engwirda, Stały Komitet Lekarzy Europejskich (Standing Committee of European Doctors – CPME)

Wydanie 39 | Wieloletnie zaangażowanie Europy w na rzecz osób dotkniętych demencją

Jean Georges – Dyrektor wykonawczy, Alzheimer Europe

Wydanie 38 | Latem korzystajmy rozsądnie ze słońca

Dr Jürgen Vogelgesang – Dział ds. Bezpieczeństwa Produktów i Usług – DG ds. Zdrowia i Konsumentów – Komisja Europejska

Wydanie 36 | Kampania „Help 2.0” (2009−2010) w mediach dotycząca Światowego Dnia Bez Tytoniu

Andrzej Ryś, dyrektor ds. zdrowia publicznego w Komisji Europejskiej

Wydanie 35 | Światowy Dzień Astmy – 5 maja 2009 r.

Giovanni Viegi, Dyrektor Instytutu Biomedycyny i Immunologii Molekularnej CNR w Palermo (Włochy)

Wydanie 33 | Światowy Dzień Zdrowia – zdrowie największym dobrem

Androulla Vassiliou, komisarz UE ds. zdrowia

Wydanie 32 | Powstrzymanie gruźlicy w Europie wymaga skoordynowanych działań

Dr Tonka Varleva – dyrektor Dyrekcji ds. Zapobiegania i Kontroli AIDS i Gruźlicy Kierownik programu mającego na celu poprawę skuteczności walki z gruźlicą w Bułgarii

Wydanie 31 | Zdrowie ─ kwestia płci

Brigitte Triems – przewodnicząca Europejskiego Lobby Kobiet (European Women’s Lobby – EWL)

Wydanie 30 | e-Zdrowie – z korzyścią dla nas samych, dla społeczeństwa i dla gospodarki

Nicola Bedlington, Dyrektor Wykonawczy, Europejskie Forum Pacjentów

Wydanie 29 | Jesteśmy w stanie ograniczyć występowanie nowotworów

Hildrun Sundseth, kompetentna w dziedzinie polityki UE dotyczącej Europejskiej Koalicji Pacjentów z Chorobami Nowotworowymi

Wydanie 28 | Czyste środowisko naturalne warunkiem dobrego zdrowia

Génon K. Jensen, dyrektor wykonawczy Sojuszu na rzecz zdrowia i środowiska (ang. Health & Environment Alliance − HEAL), Belgia

Wydanie 27 | Opracowywanie i wdrażanie polityki zdrowotnej w Unii Europejskiej

Monika Kosińska, sekretarz generalny Europejskiego Sojuszu na rzecz Zdrowia Publicznego (European Public Health Alliance)

Wydanie 26 | Dawstwo i przeszczepy organów w UE

Rafael Matesanz, dyrektor Krajowej Organizacji ds. Transplantacji Organów (ONT), Hiszpania

Wydanie 25 | Odporność drobnoustrojów na antybiotyki kwestią priorytetową dla Europy

Prof. B. SCHLEMMER, przewodniczący francuskiego komitetu monitorującego plan na rzecz utrzymania skuteczności antybiotyków

Wydanie 24 | „Światowy Dzień Osteoporozy: promowanie wiedzy o tej chorobie i nawoływanie do zmian w polityce”

Daniel Navid, konsultant Międzynarodowej Fundacji Osteoporozy (International Osteoporosis Foundation)

Wydanie 21 | Europa przeciwko chorobie Alzheimera

Florence Lustman, główny inspektor finansowy odpowiedzialny za koordynację francuskiego rządowego planu „Alzheimer na lata 2008–2012”

Wydanie 20 | Nowe horyzonty: polityczne, kulturalne i naukowe wyzwania w dziedzinie promocji zdrowia

Prof. Franco Cavallo, przewodniczący komitetu naukowego 8. europejskiej konferencji na temat promocji zdrowia zorganizowanej przez Europejską Unię ds. Promocji Zdrowia i Edukacji w dziedzinie Zdrowia (IUHPE), Departament Zdrowia Publicznego Uniwersytetu w Turynie

Wydanie 18 | „Systemy opieki zdrowotnej, zdrowie a dobrobyt – Europa robi postępy”

Marc Danzon, dyrektor Europejskiego Biura Regionalnego WHO