Ibgħat lil ħabib
RSS
google +
Verżjoni għall-istampar

E-newsletter tas-Saħħa-UE

Ħarġa 155 | Hekk kif l-UE tikber, jikbru wkoll ir-responsabbiltajiet tas-saħħa pubblika tagħna

minn Martin Seychell, id-Deputat Direttur ta' Sistemi u Prodotti tas-Saħħa, id-Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kummissjoni Ewropea

Ħarġa 154 | Id-donaturi tad-demm jagħtu r-rigal tal-ħajja; ejjew nagħtu lura l-ogħla livell ta' kura tad-donaturi

ta' Karin Kadenbach, Membru tal-Parlament Ewropew u tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel; President tal-Grupp għas-Saħħa tal-Kliewi tal-MPE

Ħarġa 153 | Id-Direttiva l-ġdida dwar il-Prodotti tat-Tabakk – sena wara

Minn Linda McAvan, membru tal-Parlament Ewropew, Rapporteur dwar id-Direttiva dwar il-Prodotti tat-Tabakk

Ħarġa 152 | Saħħitna tiddependi fuq saħħithom: l-ippjanar tajjeb hu essenzjali għal forza tax-xogħol tal-UE fil-qasam tas-saħħa u għal sistemi tas-saħħa sostenibbli

minn Michel Van Hoegaerden, il-Maniġer tal-Azzjoni Konġunta għall-Previżjoni u l-Ippjanar tal-Forza tax-Xogħol fil-Qasam tas-Saħħa, is-Servizz Federali Pubbliku Belġjan tas-Saħħa

Ħarġa 151 | Ningħataw għajnuna Esperta biex nagħmlu investimenti effettivi fis-saħħa

mill-Professur Jan De Maeseneer, il-President tal-Panel Espert dwar il-Modi Effettivi ta’ Investiment fis-Saħħa, Professur tal-Mediċina tal-Familja u Kura tas-Saħħa Primarja, l-Università ta’ Ghent, il-Belġju

Ħarġa 150 | Id-Direttivi ġodda tal-UE dwar it-Tessuti u ċ-Ċelloli, isaħħu s-sigurtà, iżda ma nistgħux nieqfu hemmhekk

ta' Dr Peter Liese, MEP, Koordinatur tal-Partit Popolari Ewropew - l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

Ħarġa 149 | “Dinja ħielsa mit-TB” – nindirizzaw il-ħtiġijiet ta’ gruppi vulnerabbli

minn Aljona Kurbatova, il-Kap tad-Dipartiment tal-Prevenzjoni tal-Mard Infettiv u tal-Abbuż mid-Droga, Istitut Nazzjonali għall-Iżvilupp tas-Saħħa

Ħarġa 147 | Stil ta' ħajja tajjeb għas-saħħa għal futur itjeb għas-saħħa fl-UE

minn Guntis Belēvičs, il-Ministru tas-Saħħa tar-Repubblika tal-Latvja

Ħarġa 146 | Lejn sistemi tas-saħħa aħjar: aktar aċċessibbli, effettivi u reżiljenti

minn Maria Iglesia Gomez, il-Kap tal-Unità “Is-sistemi tal-kura tas-saħħa”, Il-Kummissjoni Ewropea, DĠ Saħħa u Sikurezza Alimentari

Ħarġa 145 | Is-Saħħa Globali – aħseb globali, aġixxi lokali, x'nagħmlu fil-livell tal-UE?

minn Andrzej Rys, id-Direttur tas-Sistemi u tal-prodotti tas-saħħa, DĠ Sante

Ħarġa 144 | Ix-xjentisti jeżaminaw il-potenzjal – u r-riskji – tal-Bijoloġija Sintetika

minn Theo Vermeire, Kap tad-Dipartiment tan-Nanoteknoloġija, Iċ-Ċentru tas-Saħħa Okkupazzjonali u tas-Sikurezza tat-Trasport għas-Sikurezza tas-Sustanzi u l-Prodotti, L-Istitut Nazzjonali għas-Saħħa Pubblika u l-Ambjent (RIVM) - In-Netherlands

Ħarġa 143 | Ħarsa Ħafifa lejn is-Saħħa: riżultati ta’ eżami preċiżi li fuqhom jistgħu jiġu bbażati deċiżjonijiet ta' politika

minn Stefan Schreck, Kap tal-Unità Informazzjoni għas-Saħħa, il-Kummissjoni Ewropea, DĠ Saħħa u Konsumaturi

Ħarġa 142 | Is-Saħħa Mentali: Ejjew ndawwru l-pjanijiet f'azzjoni

ta' José Miguel Caldas de Almeidam, Koordinatur, Azzjoni Konġunta dwar is-Saħħa u l-Benessri Mentali

Ħarġa 141 | HIV/AIDS: L-10 anniversarju tad-Dikjarazzjoni ta’ Dublin hu żmien ta’ riflessjoni, mhux ta' kompjaċenza

minn Anna Marzec-Bogusławska M.D., M.P.H., id-Direttur taċ-Ċentru Nazzjonali tal-AIDS, il-Polonja

Ħarġa 140 | Ħu ħsieb, mhux antibijotiċi: l-użu prudenti tal-antibijotiċi

Minn Martin Seychell, Deputat Direttur Ġenerali tal-KE għall-Konsumaturi u s-Saħħa, responsabbli għad-Direttorati B, C u D

Ħarġa 139 | Is-saħħa fiż-żona tal-Mediterran: it-tisħiħ tar-relazzjonijiet bejn is-sistemi tas-saħħa jinkuraġġixxi s-solidarjetà u t-tkabbir

minn Davide Lecchini, l-attachè għas-sikurezza ta' prodotti tal-ikel u farmakoloġiċi fir-Rappreżentanza Permanenti tal-Italja għall-UE

Ħarġa 138 | Is-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar l-Anzjanità Attiva u b'Saħħitha: rotta eħfef biex jintlaħqu l-għanijiet

minn Maddalena illario, MD, PhD, tal-Università u l-isptar Federico II, Naples

Ħarġa 137 | Sar progress kbir fis-Sikurezza tal-Pazjenti, iżda fadal ħafna iktar x'isir

Tonio Borg, il-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa

Ħarġa 136 | Is-solidarjetà u l-ugwaljanza: Kooperazzjoni dwar il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa fil-livell Ewropew biex tgħin fit-twittija tat-triq għal aċċess ugwali għall-kura tas-saħ

Ta' François Houÿez, Direttur u Konsulent ta’ Politika tas-Saħħa ta' EURORDIS u Kopresident tal-Forum tal-Partijiet Ikkonċernati ta' EUnetHTA

Ħarġa 135 | L-Unjoni Ewropea impenjata bis-sħiħ fl-isforz globali kontra l-Ebola

Minn Tonio Borg, il-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa

Ħarġa 134 | Issa sirna membri ta' ġinnasju mgħammar sew: ejja nħaddmu l-magni l-ġodda!

Imressqa minn Ursula O’Dwyer, Konsulent dwar il-Politika tal-Promozzjoni tas-Saħħa, id-Dipartiment tas-Saħħa fl-Irlanda

Ħarġa 133 | Inżommu għajnejna fuq innovazzjonijiet li jipproteġu s-saħħa pubblika

minn Colin R. Janssen Ph.D, President tal-Kumitat Xjentifiku dwar ir-Riskji għas-Saħħa u l-Ambjent

Ħarġa 132 | Ix-xiri konġunt ta' tilqim u mediċini jsir realtà fl-UE

minn Paola Testori Coggi, id-Direttur Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsumatur

Ħarġa 131 | Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar sistemi tas-saħħa effettivi, aċċessibbli u reżiljenti

imressqa minn Nathalie Chaze, Kap tal-Unità tas-Sistemi tal-Kura tas-Saħħa ta' DĠ SANCO

Ħarġa 129 | Inwasslu s-Saħħa elettronika minn wegħda għar-realtà

Dr. Clemens Martin Auer, Ko-President tan-Netwerk tas-Saħħa elettronika u Direttur Ġenerali tal-Ministeru tas-Saħħa, l-Awstrija

Ħarġa 128 | Nuru l-aqwa ġurnaliżmu fil-qasam tas-saħħa fl-Ewropa

Minn Tonio Borg, il-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa

Ħarġa 127 | L-UE kommessa li tieħu azzjoni fuq il-mard kroniku

Tonio Borg, il-Kummissarju tal-UE għas-Saħħa

Ħarġa 126 | It-Tielet Programm tas-Saħħa jippromwovi l-aqwa kooperazzjoni

Tonio Borg, il-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa

Ħarġa 125 | Jum il-Mard Rari 2014: Ningħaqdu flimkien madwar l-Ewropa għal kura aħjar

Yann Le Cam, l-Uffiċjal Eżekuttiv Prinċipali, l-Organizzazzjoni Ewropea għall-Mard Rari – EURORDIS

Ħarġa 124 | New EU tobacco control measures

Linda McAvan, Member of the European Parliament, Rapporteur on the Tobacco Products Directive

Ħarġa 123 | Id-Direttiva dwar il-Prodotti Mediċinali Falsifikati: intejbu s-sikurezza tal-mediċini fl-UE.

Minn Paola Testori Coggi, id-Direttur Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsumaturi, il-Kummissjoni Ewropea

Ħarġa 122 | Il-kanser

Minn Martin Seychell, l-Aġent Direttur Ġenerali għal Konsumaturi u s-Saħħa, il-Kummissjoni Ewropea

Ħarġa 121 | Inugwaljanzi tas-saħħ

Minn John F. Ryan, l-Aġent Direttur tad-Direttorat tas-Saħħa Pubblika

Ħarġa 120 | SCENIHR: Nipproteġu liċ-ċittadini kontra riskji ġodda għas-saħħa

Il-Professur Philippe Hartemann, is-Sedja tal-Kumitat Xjentifiku dwar ir-Riskji Emerġenti għas-Saħħa jew dawk Identifikati Reċentement

Ħarġa 119 | Il-Jum Ewropew tal-Għarfien dwar l-Antibijotiċi jippromwovi l-użu prudenti tal-antibijotiċi f’aktar minn 40 pajjiż

Ta' Marc Sprenger, Direttur taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)

Ħarġa 118 | Id-dijabete: il-ħtieġa għal rispons intersettorjali tal-politika tal-UE

Minn João Manuel Valente Nabais, il-President tal-IDF Ewropa

Ħarġa 117 | Tidħol fis-seħħ id-direttiva dwar il-kura tas-saħħa bejn il-fruntieri

Minn Paola Testori Coggi, Direttur Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsumaturi, il-Kummissjoni Ewropea

Ħarġa 116 | Is-saħħa mentali

Minn Tonio Borg, il-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa

Ħarġa 115 | Antidiskriminazzjoni fis-saħħa

Minn Tonio Borg, il-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa

Ħarġa 114 | Azzjonijiet tal-UE għall-ġlieda kontra l-obeżità u għall-promozzjoni ta' stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa

Minn, Philippe Roux, Kap tal-Unità, DĠ SANCO, Unità C4, Determinanti tas-Saħħa

Ħarġa 113 | Ċittadini protetti aħjar minn theddid għas-saħħa bejn pajjiżi differenti

Ta' Tonio Borg, il-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa

Ħarġa 112 | Edizzjoni Speċjali – Kumitati Xjentifiċi

Ta' Prof. Thomas Platzek, President tal-Kumitat Xjentifiku dwar is-Sikurezza tal-Konsumatur

Ħarġa 111 | Saħħa u tkabbir – Il-Kroazja

Ta' Sylvain GIRAUD, Kap tal-Unità D1 Strateġija u Internazzjonali, Direttorat D Sistemi tas-Saħħa u l-Prodotti, id-Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsumaturi, il-Kummissjoni Ewropea

Ħarġa 110 | Id-dritt għas-saħħa, id-dritt għall-ħajja – l-HIV u d-drittijiet tal-bniedem

Minn Henning Mikkelsen, Uffiċjal ta’ Kollegament tal-UE, il-Programm Konġunt tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-HIV/AIDS (UNAIDS)

Ħarġa 109 | Il-Ġimgħa tas-Saħħa elettronika: Lejn Ewropa aktar f’saħħitha

Minn Dr Ambrose McLoughlin, BDS, MBA, is-Segretarju Ġenerali tad-Dipartiment tas-saħħa tal-Irlanda

Ħarġa 108 | Il-pariri xjentifiċi sodi u l-kompetenza jgħinu biex jagħmlu l-ħajja aktar b'saħħitha u sikura għaċ-ċittadini Ewropej

Minn Paola Testori Coggi, id-Direttur Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsumaturi, il-Kummissjoni Ewropea

Ħarġa 107 | Il-ħarsien tal-pazjenti mill-perikli jwassal għal kura aħjar fil-pajjiżi tal-UE

Martin Seychell, id-Deputat Direttur Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsumaturi

Ħarġa 106 | L-investiment fis-saħħa huwa prijorità fil-Pakkett ta’ Investiment Soċjali

Minn Paola Testori Coggi, Direttur Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsumaturi, il-Kummissjoni Ewropea

Ħarġa 105 | Saħħet il-Migranti u l-Minoritajiet Etniċi, fosthom ir-Rom

Minn Isabel de la Mata, konsulenta ewlenija b'interess speċjali fis-saħħa pubblika

Ħarġa 104 | Is-sistemi tas-saħħa – id-dimensjoni Ewropea

Minn Nathalie Chaze, il-Kap tal-unità tas-Sistemi tal-Kura tas-Saħħa, id-DĠ Saħħa u Konsumaturi, il-Kummissjoni Ewropea

Ħarġa 103 | Għar-raba' darba l-UE tippremja l-eċċellenza fil-ġurnaliżmu dwar is-saħħa

Minn Helmut Brand, Professur tas-saħħa pubblika Ewropea, membru tal-ġurija tal-premju tal-UE għall-ġurnaliżmu dwar is-saħħa 2012, President tal-Assoċjazzjoni tal-Iskejjel tas-Saħħa Pubblika fir-Reġjun Ewropew (ASPHER) u President tal-Forum Ewropew dwar is-Saħħa Gastein (EHFG)

Ħarġa 0 | Ir-Reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Prodotti tat-Tabakk biex jintlaħqu l-isfidi fil-kontroll tat-tabakk fl-UE

Minn Tonio Borg, il-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa u l-Politika tal-Konsumatur

Ħarġa 101 | Indikaturi ewlenin tas-saħħa u s-sistemi tas-saħħa f'35 pajjiż ppreżentati f’rapport ġdid

Minn Stefan Schreck, Kap tal-unità Informazzjoni għas-Saħħa, il-Kummissjoni Ewropea, DĠ Saħħa u Konsumaturi

Ħarġa 100 | Edizzjoni speċjali: nikbru fl-età u nibqgħu f'saħħitna.

Minn Paola Testori, id-Direttur Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsumaturi tal-Kummissjoni Ewropea

Ħarġa 99 | Il-kura tas-saħħa – Mutur għal impjiegi ġodda

Minn Andrzej Rys, id-Direttur, Sistemi tas-Saħħa, Kummissjoni Ewropea, Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsumaturi

Ħarġa 98 | Il-farmakoviġilanza – Monitoraġġ tas-sigurtà tal-mediċini

Minn Patricia Brunko, Kap tal-Unità, Prodotti Mediċinali – L-awtorizzazzjonijiet u l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini, il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsumaturi

Ħarġa 97 | Tilqim fit-tfulija: prevenzjoni effettiva u bla periklu

Minn Herta Adam, Unità dwar it-Theddid għas-Saħħa, il-Kummissjoni Ewropea, DĠ Saħħa u Konsumaturi

Ħarġa 96 | Naqsmu l-għarfien biex navvanzaw fil-kura tad-dimenzja fl-Ewropa

Minn Dr Armelle Leperre-Desplanques, kap tal-proġett ALCOVE – ALzheimer COperative Valuation fl-Ewropa

Ħarġa 95 | Regoli ġodda għal provi kliniċi

Minn Stefano Soro, Kap tal-Unità, il-Kummissjoni Ewropea, Prodotti mediċinali – kwalità, sigurtà u effikaċja, id-Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsumaturi

Ħarġa 93 | Heidi, il-wiki dwar is-saħħa

Minn Stefan Schreck, Kap tal-unità Informazzjoni għas-Saħħa, il-Kummissjoni Ewropea, DĠ Saħħa u Konsumaturi

Ħarġa 92 | L-14 ta' Ġunju 2012 – Il-Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm "Kull donatur tad-demm hu eroj"

Minn Dr Dominik Schnichels, il-Kap tal-Unità, Kummissjoni Ewropea, Unità għas-Sustanzi ta' oriġini mill-bniedem u l-kontroll tat-Tabakk, SANCO D4

Ħarġa 91 | Jum Dinji Mingħajr Tabakk – Dawk li jieqfu jpejpu ma jżommhom xejn

Ta' Despina Spanou, Konsulent Prinċipali, Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsumaturi, il-Kummissjoni Ewropea

Ħarġa 90 | Il-prevenzjoni hija l-qofol: Il-Ġimgħa Ewropea Kontra l-Kanser 25-31 ta' Mejju 2012

Ta' Dr Wendy Yared, Direttriċi, Assoċjazzjoni tal-Għaqdiet Ewropej tal-Kanser

Ħarġa 89 | Konferenza ta' Livell Għoli dwar il-Programmi tas-Saħħa tal-UE: riżultati u perspettivi futuri

Ta' John F. Ryan, Aġent Direttur tad-Direttorat tas-Saħħa Pubblika

Ħarġa 88 | Il-Jum Dinji tas-Saħħa 2012: Xjuħija u saħħa

Minn Maria Iglesia Gomez, Kap tal-Unità, il-Kummissjoni Ewropea, L-unità Innovazzjoni għas-Saħħa u l-Konsumaturi, SANCO 02

Ħarġa 87 | Is-saħħa hija rikkezza

Nathalie Chaze, Kap tal-Unità, il-Kummissjoni Ewropea, l-Unità tas-Sistemi tal-Kura tas-Saħħa, SANCO D2

Ħarġa 86 | Il-Jum Internazzjonali tan-Nisa

Isabel de la Mata, Il-Konsulent Prinċipali għas-Saħħa Pubblika fid-DĠ Saħħa u Konsumaturi

Ħarġa 85 | Ningħaqdu flimkien kontra l-mard rari

Ruxandra Draghia-Akli, Direttur, Direttorat tas-Saħħa fid-DĠ Riċerka u Innovazzjoni, Kummissjoni Ewropea

Ħarġa 84 | Il-Premju tal-UE għall-Ġurnalisti fil-Qasam tas-Saħħa 2011

Minn John Dalli, il-Kummissarju Ewropew għall-Politika tas-Saħħa u l-Konsumaturi

Ħarġa 83 | Miżuri biex iċ-ċittadini jkunu protetti aħjar minn theddidiet tas-saħħa bejn il-fruntieri

minn John Ryan, il-Kap tal-Unità, Kummissjoni Ewropea, Theddidiet għas-Saħħa, SANCO C3

Ħarġa 82 | L-alkoħol, ix-xogħol u l-produttività

Il-Professur Sir Ian Gilmore, Royal Liverpool Hospital u l-Università ta' Liverpool

Ħarġa 81 | Il-Jum Dinji tal-AIDS 2011: 7 interventi, għan wieħed – żero infezzjonijiet fost il-persuni li jinjettaw id-droga

Marc Sprenger – Direttur, iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) - Wolfgang Götz – Direttur, iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)

Ħarġa 79 | Il-Konferenza xjentifika internazzjonali dwar il-kampijiet elettromanjetiċi u s-saħħa

Laurent Bontoux, Unità għall-Valutazzjoni tar-Riskju D5, SCENIHR Uffiċjal tal-Ġestjoni

Ħarġa 78 | Valutazzjoni tar-Riskji fil-Kummissjoni Ewropea

Ta' Willem Penning, Kap tal-Unità D5 dwar il-Valutazzjoni tar-Riskji, Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsumatur

Ħarġa 77 | Is-Sħubija għall-Innovazzjoni Ewropea dwar Tixjiħ Attiv u f'Saħħtu: l-użu tat-teknoloġija għal ħajja aħjar

Minn Paola Testori Coggi, Direttur Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsumaturi tal-Kummissjoni Ewropea

Ħarġa 76 | It-Tieni Programm tal-UE dwar is-Saħħa (2008-2013): twassil ta' riżultati biex titjieb is-saħħa taċ-ċittadini

Jacques Remacle, il-Kap tal-Unità tas-Saħħa - Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u l-Konsumaturi (EAHC)

Ħarġa 75 | Mediċina komplementari u alternattiva għall-bżonnijiet tal-kura tas-saħħa taċ-ċittadini tal-UE

Dr Ton Nicolai, f'isem il-CAMDOC, l-alleanza tal-organizzazzjonijiet Ewropej tat-tobba tal-CAM

Ħarġa 74 | Il-moħħ jgħodd: Is-Saħħa Mentali u ż-Żgħażagħ fl-Ewropa

James Higgins, Uffiċjal tal-Politika tal-Forum taż-Żgħażagħ Ewropej

Ħarġa 73 | Nindirizzaw il-Kanċer fl-Ewropa - Forum Miftuħ tal-Partenarjat Ewropew għall-Azzjoni Kontra l-Kanċer

Tina Lipušček, Istitut Nazzjonali tas-Saħħa Pubblika, is-Slovenja

Ħarġa 72 | Jum Internazzjonali kontra l-abbuż mid-droga u t-traffikar illegali - 26 ta' Ġunju 2011

Wolfgang Götz, Direttur, Ċentru Ewropew ta’ Monitoraġġ dwar id-Drogi u d-Dipendenza fuq id-Drogi (EMCDDA)

Ħarġa 71 | Jum Dinji Mingħajr Tabakk – 31 ta’ Mejju 2011

Martin Seychell, id-Deputat Direttur Ġenerali għall-Konsumaturi u s-Saħħa

Ħarġa 70 | Ġimgħa tas-Saħħa-e 2011: Investiment fis-Sistemi tas-Saħħa tal-Futur

Pēteris Zilgalvis, Kap tal-Unità, Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT) għas-Saħħa, il-Kummissjoni Ewropea

Ħarġa 69 | Jum Dinji għas-Sikurezza u s-Saħħa fix-xogħol - it-28 ta' April 2011

Minn Andrew Smith, il-Kap tal-Komunikazzjoni u l-Promozzjoni, Aġenzija Ewropea għas-Sikurezza u s-Saħħa fix-Xogħol (EU-OSHA)

Ħarġa 68 | Reżistenza kontra l-mikrobi: il-ħtieġa tal-kooperazzjoni internazzjonali

Dr. Emese Szilagyi, Epidempjologu Mediku, Ċentru Nazzjonali għall-Epidemjoloġija, l-Ungerija.

Ħarġa 67 | Il-prevenzjoni tat-tuberkulosi lil hinn mis-sistemi tas-saħħa tradizzjonali

It-tabiba Kristi Rüütel- esperta dwar l-HIV, Dipartiment tal-Prevenzjoni tal-Mard Infettiv u tal-Abbuż mid-Droga, Istitut Nazzjonali għall-Iżvilupp tas-Saħħa

Ħarġa 66 | L-UE ssaħħaħ il-leġiżlazzjoni farmaċewtika biex tiġġieled kontra l-mediċini "iffalsifikati"

Patricia Brunko, Kap tal-Unità Farmaċewtika C8, Saħħa Pubblika u Valutazzjoni tar-Riskju, Kummissjoni Ewropea, Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsumaturi

Ħarġa 65 | Pazjenti informati għal kura tas-saħħa sikura bejn il-fruntieri

Nathalie Chaze, Kap tal-Unità C5 – Strateġija dwar is-saħħa u sistemi tas-saħħa

Ħarġa 64 | Tnedija ta' linjigwida ġodda tal-UE għall-iskrining tal-kanċer kolorettali

Dr Lawrence von Karsa, Kap, Grupp tal-Assigurazzjoni tal-Kwalità, Sezzjoni tal-Identifikazzjoni u l-Prevenzjoni Bikrija, l-Aġenzija Internazzjonali għar-Riċerka dwar il-Kanċer (IARC)

Ħarġa 63 | 3 ċifri x'tiftakar f'każ ta' emerġenza fl-UE: 1-1-2

Jerome Paris, Fondazzjoni 112

Ħarġa 62 | L-isfidi għall-valutazzjoni tar-riskju u l-valutaturi tar-riskju

Jim Bridges, il-President, Kumitat Xjentifiku tal-Preżenza u l-Identifikazzjoni ta' Riskji Sanitarji Ġodda (SCENIHR)

Ħarġa 61 | Premju tal-UE 2010 lill-Ġurnalisti fil-Qasam tas-Saħħa

Paola Testori Coggi, Direttur Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsumatur

Ħarġa 60 | Newsletter Saħħa-UE - Strateġija għan-Nutrizzjoni - inħarsu lura filwaqt li nħejju għall-quddiem

Ta' Despina Spanou, Konsulent Prinċipali, Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsumaturi, il-Kummissjoni Ewropea

Ħarġa 59 | Nanomaterjali: sfidi għall-valutazzjoni tar-riskju

Wim De Jong, Viċi President, Kumitat Xjentifiku għar-Riskji tas-Saħħa Emerġenti jew Identifikati Reċentement (SCENIHR)

Ħarġa 58 | Prevalenza u impatt tad-dimenzja

Magda Aelvoet, Koordinatriċi tal-Laqgħa Ewropea dwar id-Dimenzja, Ministru Belġjan tal-Istat

Ħarġa 57 | Programm tas-saħħa pubblika tal-UE: strument ewlieni għas-saħħa

Jose Ramon Biosca De Sagastuy, Unità Programm tas-Saħħa u Ġestjoni tal-Għarfien, Kummissjoni Ewropea, Direttorat Ġenerali Saħħa u Konsumaturi

Ħarġa 56 | Id-donazzjoni u t-trapjant tal-organi fl-Ewropa

Dr Alessandro Nanni Costa, Direttur taċ-Ċentru Nazzjonali tat-Trapjanti (l-Italja)

Ħarġa 55 | Ġurnata internazzjonali għall-anżjani (l-1 ta' Ottubru)

Paola Testori Coggi, Direttur Ġeneral, Politika dwar is-Saħħa u l-Konsumatur

Ħarġa 54 | Min se jieħu ħsieb lill-anzjani?

Andrzej Rys, Direttur għas-Saħħa Pubblika u l-Valutazzjoni tar-Riskju, Kummissjoni Ewropea

Ħarġa 53 | Ibża' għal saħħtek... anke waqt btala!

Andrzej Rys, id-Direttur tas-Saħħa Pubblika tal-Kummissjoni Ewropea

Ħarġa 52 | Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm 2010

Patricia Brunko, Kap tal-Unità - Liġi Internazzjonali dwar is-Saħħa Kummissjoni Ewropea, Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsumaturi

Ħarġa 51 | Is-saħħa tiegħek - tgħix fejn tgħix

Minn Paola Testori Coggi, Direttur Ġenerali tad-Direttorat tas-Saħħa u l-Konsumatur

Ħarġa 50 | L-Ewropa tfakkar il-Jum Dinji tal-isklerożi multipla fis-26 ta' Mejju 2010

Peer Baneke, kap eżekuttiv tal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Isklerożi Multipla (MSIF) u Dorothea Pitschnau-Michel, president tal-Pjattaforma Ewropea tal-Isklerożi Multipla (EMSP)

Ħarġa 48 | Il-Jum Ewropew tad-Drittijiet tal-Pazjenti, it-18 ta' April 2010

Melody Ross – Direttur tan-Netwerk taċ-Ċittadinanza Attiva (ACN)

Ħarġa 47 | Jum Dinji tat-Tuberkulożi – daqqa t'id mill-NGOs kontra t-TB

Lilian Severin – Direttur, TV/HIV fil-programmi tal-ħabsijiet

Ħarġa 46 | L-ambjent u s-saħħa fl-Ewropa: 20 sena ta' azzjoni u progress

Zsuzsanna Jakab, Direttur Reġjonali tad-WHO għall-Ewropa

Ħarġa 45 | "Pazjenti u Riċerkaturi: Imsieħba għall-Ħajja!"

Minn Yann Le Cam, Uffiċjal Eżekuttiv Prinċipali ta' EURORDIS

Ħarġa 44 | Naħdmu flimkien kontra l-kanċer

Ta' Sandra Radoš Krnel, MD L-Istitut Nazzjonali tas-Saħħa Pubblika tar-Republika tas-Slovenja

Ħarġa 43 | L-Isforzi f’isem aċċess universali qed joħorġu l-AIDS mill-iżolament

Minn Denis Haveaux l-Uffiċjal għall-Koordinament tal-Unjoni Ewropea, il-Programm Konġunt tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-HIV/AIDS (UNAIDS)

Ħarġa 42 | Ir-reżistenza għall-antibiotiċi hija theddida dinjija għas-saħħa pubblika li tista' tissolva biss b'dinja li taġixxi f'daqqa.

Minn Otto Cars, MD. PhD, Professur, President ta' Strama (programm strateġiku Żvediż kontra r-reżistenza għall-antibijotiċi) u Direttur ta' ReAct (Azzjoni dwar ir-reżistenza għall-antibijotiċi )

Ħarġa 41 | Premju tal-UE għall-Ġurnalisti tas-saħħa 2009

Mill-Kummissarju tal-UE responsabbli għas-Saħħa, Androulla Vassiliou

Ħarġa 40 | Is-Saħħa Mentali fil-Kura Primarja

Minn Lisette Tiddens Engwirda, Kumitat Permanenti tat-Tobba Ewropej (CPME)

Ħarġa 39 | Niċċelebraw l-impenn tal-Ewropa lejn persuni b’dimenzja

Minn Jean Georges – Id-Direttur Eżekuttiv, Alzheimer Europe

Ħarġa 38 | Oqgħod attent mix-xemx

Dr. Jürgen Vogelgesang – Unità tas-Sikrezza tal-Prodotti u s-Servizzi - DĠ Saħħa u Konsumaturi – Kummissjoni Ewropea

Ħarġa 36 | Kampanja Help 2.0 (2009-2010) dwar l-arja għall-Jum Dinji Mingħajr Tabakk

Ta' Andrzej Rys, Direttur għas-Saħħa Pubblika, il-Kummissjoni Ewropea

Ħarġa 35 | Il-Jum Dinji tal-Ażma – il-5 ta' Mejju 2009

Giovanni Viegi, Direttur tal-Istitut tal-Bijomediċina u l-Immunoloġija Molekulari CNR f'Palermo, l-Italja

Ħarġa 33 | Il-Jum Dinji tas-Saħħa – Is-Saħħa hi l-Ikbar Rikkezza

Androulla Vassiliou, il-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa

Ħarġa 32 | Azzjonijiet ikkoordinati meħtieġa biex titwaqqaf it-TB fl-Ewropa

Dr. Tonka Varleva MD – Kap tad-Direttorat għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-AIDS u t-TB. Kap tal-programm għat-titjib fil-kontroll tat-tuberkulożi fil-Bulgarija

Ħarġa 31 | Is-saħħa HIJA kwistjoni tas-sessi

Brigitte Triems – President tal-Lobby Ewropew għan-Nisa (EWL)

Ħarġa 30 | e-Saħħa għall-individwi, is-soċjetà u l-ekonomija

Minn Nicola Bedlington, Direttur Eżekuttiv, Forum Ewropew għall-Pazjenti

Ħarġa 29 | Innaqqsu l-Piż tal-Kanċer – iva nistgħu

Minn Hildrun Sundseth, Kap tal-Politika tal-UE għall-Koalizzjoni Ewropea tal-Pazjenti tal-Kanċer

Ħarġa 28 | Innaddfu l-ambjent għal saħħa aħjar

Minn Génon K. Jensen, id-Direttur Eżekuttiv tal-Health and Environment Alliance (HEAL), il-Belġju

Ħarġa 27 | L-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika tas-saħħa fl-Unjoni Ewropea

Monika Kosinska, is-Segretarju Ġenerali tal-Alleanza Ewropea għas-Saħħa Pubblika

Ħarġa 26 | Id-Donazzjoni u t-trapjanti tal-organi – strateġija Ewropea

Ta' Rafael Matesanz, id-Direttur tal-Organizzazzjoni Nazzjonali tat-Trapjanti (ONT), Spanja

Ħarġa 25 | Reżistenza batterjali għall-Antibijotiċi: prijorità għall-Ewropa

Prof. B. SCHLEMMER, Kap tal-kumitat nazzjonali għas-sorveljanza tal-pjan Franċiż biex l-antibijotiċi jinżammu effettivi

Ħarġa 24 | "Jum Dinji tal-Osteoporożi: nippromwovu l-għarfien u t-tibdil fil-politika"

Minn Daniel Navid, Konsulent Għoli tal-Fondazzjoni Internazzjonali dwar l-Osteoporożi

Ħarġa 22 | It-Tieni Sessjoni ta' Ħidma Annwali b'Djalogu dwar in-Nanoteknoloġija "Is-Sigurtà għas-Suċċess": Nikkomunikaw is-Sigurtà

ta' Robert Madelin, id-Direttur Ġenerali għas-Saħħa u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Ħarġa 21 | L-Ewropa kontra l-Alzheimer

Ta' Florence Lustman, spettur ġenerali tal-finanzi, responsabbli mill-koordinazzjoni tal-pjan Franċiż kontra l-Alzheimer 2008-2012

Ħarġa 20 | Fruntieri ġodda: Sfidi futuri xjentifiċi, kulturali u politiċi għall-promozzjoni tas-saħħa

Prof. Franco Cavallo, President tal-Kumitat Xjentifiku, it-8 Konferenza Ewropea IUHPE dwar il-Promozzjoni tas-Saħħa, Dipartiment tas-Saħħa Pubblika, l-Università ta’ Turin

Ħarġa 18 | "Is-Sistemi tas-Saħħa, is-Saħħa u l-Ġid – l-Ewropa timxi 'l quddiem"

Ta' Marc Danzon, id-Direttur Reġjonali għall-Ewropa tal-WHO