Sūtīt draugam
RSS
google +
Izdrukas variants

Portāla "Veselība ES" e-biļetens

Nr. 181 | Pastiprināta uzraudzība cilvēkcilmes vielu jomā visā ES

Itālijas Transplantācijas centra ģenerāldirektors Alesandro Nanni Kosta un Itālijas Valsts asinsdonoru centra ģenerāldirektors Džankarlo Liumbrono (Giancarlo Liumbruno)

Nr. 180 | Sagatavotība pārrobežu veselības apdraudējumiem

Džons F. Raiens, Eiropas Komisijas par sabiedrības veselību un krīžu pārvaldību atbildīgais direktors

Nr. 179 | Veselību visiem un visi – par veselību! Kā ES palīdz dalībvalstīm optimizēt savas veselības sistēmas

Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta vadītāja vietnieks Martins Seišels

Nr. 178 | Vakcinācija — izdari labāko izvēli

Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors Ksavjē Pratss Monē

Nr. 177 | Endokrīnie disruptori: Komisija rūpējas par sabiedrības un vides veselību

Sabīne Jīlihere, Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ĢD Pārtikas un barības nekaitīguma, inovācijas direktorāta vadītāja

Nr. 176 | Zinātniskās komitejas: apvienošana un jauni locekļi, bet to loma nemainās

Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors Ksavjē Pratss Monē

Nr. 175 | Veselīga prognoze e-veselībai

Dr. Klemenss Martins Auers (Clemens Martin Auer), Austrijas Veselības ministrijas ģenerāldirektors un E-veselības tīklu atbalstošās vienotās rīcības koordinators

Nr. 174 | Tabakas izstrādājumu direktīvas īstenošana ES

Dr. Martina Pēčke-Langere, Vācijas Vēža pētniecības centra (DKFZ) un PVO sadarbības centra tabakas izstrādājumu kontroles lietās Vēža profilakses nodaļas vadītāja

Nr. 173 | Veselības programma: novērtēt līdzšinējo un uzlabot turpmāko

Džons. F. Raiens, Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta direktora pienākumu izpildītājs

Nr. 172 | Ceļā uz labāku diabēta profilaksi un pārvaldību — kopīgā rīcība CHRODIS

Autori: Marina Maggini (Nacionālais veselības institūts, Roma, Itālija) un Jelka Zaletel (Nacionālais sabiedrības veselības institūts, Ļubļana, Slovēnija)

Nr. 171 | Reto slimību ārstēšanai vajadzīga tik cieša sadarbība kā reti kurā citā jomā

Tils Foigtlenders, Austrijas pārstāvis Komisijas Reto slimību ekspertu grupā un Eiropas references tīklu dalībvalstu padomes eksperts

Nr. 170 | Jauni drošības rādītāji pasargās ES patērētājus no viltotām zālēm

Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta Veselības sistēmu un produktu nodaļas direktors Andržejs Riss [Andrzej Rys]

Nr. 169 | Ceļā uz labāku hronisko slimību profilaksi un ārstēšanu

Martins Seikels, Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietnieks

Nr. 168 | “Negatavošanās nozīmē gatavošanos neveiksmei”

Džons. F. Raiens, Eiropas Komisijas sabiedrības veselības direktora pienākumu izpildītājs

Nr. 167 | Jauna rīcības programma garīgajai veselībai un labklājībai

ES Kopīgās rīcības garīgās veselības un labklājības jomā koordinators Ž.M. Kaldašs de Almeida

Nr. 166 | Cik drošs ir ķirurģisko tīkliņu izmantojums uroloģiskās un ģinekoloģiskās operācijās?

Kristofers Čapls (Christopher Chapple), profesors, medicīnas zinātņu doktors, Eiropas Uroloģijas asociācijas ģenerālsekretārs un Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskās komitejas atzinuma ziņotājs jautājumā par ķirurģiskajiem tīkliņiem

Nr. 165 | Valstu kontaktpunkti atbildēs jautājumiem par pārrobežu veselības aprūpi

Eiropas Komisija veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors Ksavjē Pratss Monē

Nr. 164 | Ieguldījumi mūsu nākotnē: ESI fondi labākai un pieejamākai veselības aprūpei

Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietnieks Martins Seišels

Nr. 163 | Eiropas Orgānu ziedošanas dienā godina orgānu donorus un vairo sabiedrības informētību

Ana Fransa, Portugāles orgānu transplantācijas koordinatore no Portugāles Asins un transplantācijas institūta

Nr. 162 | Bēgļu krīze: “No cēliem vārdiem jāpāriet pie konkrētiem darbiem”

Martins Seikels, Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietnieks

Nr. 161 | Cīņa pret Ebolas vīrusu: trīs galvenās iniciatīvas

Eiropas veselības un pārtikas nekaitīguma komisārs Vītenis Andrjukaitis

Nr. 160 | Jāgādā, lai nekaitīga neizlietotā pārtika nonāktu pie tiem, kam tā visvairāk vajadzīga

Eiropas Pārtikas banku federācijas (FEBA) priekšsēdētāja Isabela Zoneta

Nr. 159 | Pagājis pusgadsimts, kopš darbojas Eiropas farmācijas likumdošana

Fernāns Sauers, Eiropas Komisijas Sabiedrības veselības direktorāta bijušais direktors un Eiropas Zāļu aģentūras bijušais izpilddirektors

Nr. 158 | Eiropas Savienība pastiprina cīņu pret vēzi

Dr. Tits Albrehts, Slovēnijas Nacionālais sabiedrības veselības institūts

Nr. 157 | Jauna sistēma internetā palīdz vieglāk pieprasīt veselības aizsardzības programmas finansējumu

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūras Veselības nodaļas vadītājs Žaks Remakls

Nr. 156 | Skaistums ir jauks galvenokārt no ārpuses, bet kosmētikai tādai būt nevajadzētu!

Dr. Kasims Šodrī, Patērētāju drošības zinātniskās komitejas priekšsēdētāja vietnieks un Darba grupas attiecībā uz nanomateriāliem kosmētikā priekšsēdētājs

Nr. 155 | ES paplašinoties, mums ir arvien vairāk pienākumu sabiedrības veselības aizsardzības jomā

Eiropas Komisija Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta Veselības nodaļas direktora vietnieks Martins Seišels

Nr. 154 | Asins donori pasniedz dzīvības dāvanu; atmaksāsim viņiem ar visaugstākā līmeņa donoru aprūpi!

Karina Kadebaha (Karin Kadenbach), Eiropas Parlamenta deputāte un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas locekle, EP deputātu grupas nieru veselībai priekšsēdētāja

Nr. 153 | Jaunā Tabakas izstrādājumu direktīva – pagājis viens gads

Linda Makevena, Eiropas Parlamenta deputāte, referente par Tabakas izstrādājumu direktīvu

Nr. 152 | Mūsu veselība ir atkarīga no viņu veselības: labai medicīnas darbaspēka vajadzību plānošanai ir liela nozīme ilgtspējīgām veselības aprūpes sistēmām ES

Mišels van Hūgārdens, Kopīgās veselības nozares darbaspēka plānošanas un prognozēšanas rīcības vadītājs, Beļģijas Federālais sabiedrības veselības dienests

Nr. 151 | Speciālisti palīdz gādāt, lai ieguldījumi veselības aprūpes nozarē būtu lietderīgi

Jans de Meseners, Ekspertu grupas, kas pēta efektīvus ieguldījumus veselības jomā, priekšsēdētājs un Gentes Universitātes (Beļģija) ģimenes medicīnas un primārās veselības aprūpes profesors

Nr. 150 | Jaunas ES direktīvas par audiem un šūnām uzlabo drošību, taču ar tām vien nepietiek.

EP deputāts, Eiropas Tautas partijas koordinators Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā dr. Pēters Līze

Nr. 149 | “Pasaule bez tuberkulozes” — neaizsargāto iedzīvotāju grupu vajadzības

Nacionālā Veselības attīstības institūta Infekcijas slimību un narkomānijas profilakses nodaļas vadītāja Aļona Kurbatova

Nr. 148 | Kā jaunais var palīdzēt vecajam — inovācija, atbalstot Eiropas novecojošo sabiedrību

"Brainport Health Innovation" direktors Peters Portheine

Nr. 147 | Veselīgs dzīvesveids veselīgākai nākotnei Eiropas Savienībā

Latvijas Republikas veselības ministrs Guntis Belēvičs

Nr. 146 | Ceļā uz labākām veselības aprūpes sistēmām: efektīvākām, pieejamākām un noturīgākām

Marija Iglesija Gomesa, Veselības sistēmu nodaļas vadītāja, Eiropas Komisija, Veselības un pārtikas nekaitīguma ĢD

Nr. 145 | Globālā veselība — domājam globāli, rīkojamies vietēji, bet ko darām ES līmenī?

Veselības ģenerāldirektorāta departamenta “Veselības aprūpes sistēmas un produkti” direktors Andržejs Riss

Nr. 144 | Zinātnieki novērtē sintētiskās bioloģijas potenciālu un riskus

Teo Vermeire, Nīderlandes Valsts Sabiedrības veselības un vides institūta Nanotehnoloģijas, arodveselības un satiksmes drošības centra vadītājs

Nr. 143 | Pārskats par veselību: precīzs rezultātu apkopojums, kas noder, pieņemot lēmumus par politiku

Štefans Šreks, Veselības informācijas nodaļas vadītājs Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektorātā

Nr. 142 | Garīgā veselība — no plāniem pie darbiem

Hosē Migels Kaldass de Almeida, koordinators vienotajai rīcībai garīgās veselības un labklājības jomā

Nr. 141 | HIV/AIDS: Dublinas deklarācijas 10. gadskārta ir laiks pārdomām, nevis iemesls būt pašapmierinātiem

Polijas nacionālā AIDS centra direktore Anna Mažeca-Boguslavska, M.D., M.P.H.

Nr. 140 | “Parūpējieties par atpūtu, nevis par antiobiotikām: apdomīga antibiotiku lietošana”

Patērētāju un veselības ģenerāldirektora vietnieks un par B, C un D direktorātu atbildīgais Martins Seišels

Nr. 139 | Veselība Vidusjūras reģionā: dziļāka sadarbība veselības jomā veicina solidaritāti un izaugsmi

Davide Lečīni, veselības, zāļu un pārtikas nekaitīguma atašejs Itālijas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā

Nr. 138 | Eiropas Inovācijas partnerība aktīvām un veselīgām vecumdienām: īsāks ceļš pretim mērķiem

Madalena Ilario, MD, PhD, Federiko II universitāte un klīnika, Neapole

Nr. 137 | Lieli panākumi gūti pacientu drošībā, bet priekšā vēl daudz darāmā

Eiropas Komisijas veselības komisārs Tonio Bordžs

Nr. 136 | Solidaritāte un vienlīdzība: Eiropas līmeņa sadarbība medicīnas tehnoloģiju novērtēšanā nodrošinās visiem vienlīdz pieejamu veselības aprūpi

Fransuā Hoijē, EURORDIS ārstēšanas informācijas un piekļuves direktors un “EUnetHTA” ieinteresēto personu foruma veselības politikas konsultants un līdzpriekšsēdētājs

Nr. 135 | Eiropas Savienība ir apņēmīgi iesaistījusies pasaules mēroga cīņā pret Ebolas vīrusu

Eiropas Komisijas veselības komisārs Tonio Borgs

Nr. 134 | Esam iestājušies labi aprīkotā sporta klubā: liksim jaunajiem trenažieriem strādāt!

Ursula O'Dvaiera, Īrijas Veselības departamenta pārstāve

Nr. 133 | Inovāciju novērtēšana sabiedrības veselības aizsardzības labad

Ph.D. Kolins R. Jansens, Veselības un vides apdraudējuma zinātniskās komitejas priekšsēdētājs

Nr. 132 | Kopīgs vakcīnu un zāļu iepirkums Eiropas Savienībā kļūst par realitāti

Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta vadītāja Paola Testori Kodži

Nr. 131 | Komisijas paziņojums par efektīvām, pieejamām un noturīgām veselības sistēmām

Natalī Šaza, Veselības aprūpes sistēmu nodaļas vadītāja Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektorātā

Nr. 130 | Jaunā tabakas izstrādājumu direktīva: ES veselības aizsardzības sasniegums

Eiropas Komisijas veselības komisārs Tonio Borgs

Nr. 129 | E-veselība no solījumiem top par realitāti

Dr. Klemenss Martins Auers (Clemens Martin Auer), e-veselības tīkla līdzpriekšsēdētājs un Austrijas Veselības ministrijas ģenerāldirektors

Nr. 128 | Iepazīstināšana ar labāko Eiropas žurnālistiku veselības jomā

Eiropas Komisijas veselības komisārs Tonio Borgs

Nr. 127 | ES gatava cīnīties pret hroniskajām slimībām

ES veselības aizsardzības komisārs Tonio Borgs

Nr. 126 | Trešā veselības programma veicina optimālu sadarbību

Eiropas Komisijas veselības komisārs Tonio Borgs

Nr. 125 | Reto slimību diena 2014: spēku apvienošana visā Eiropā, lai panāktu labāku aprūpi

Eiropas Reto slimību organizācijas EURORDIS izpilddirektors Jāns Lekams [Yann Le Cam].

Nr. 124 | New EU tobacco control measures

Linda McAvan, Member of the European Parliament, Rapporteur on the Tobacco Products Directive

Nr. 123 | Pateicoties viltoto zāļu direktīvai, ES uzlabosies zāļu nekaitīgums

Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektore Paola Testori Kodži

Nr. 122 | Vēzis

Mārtins Seišels, Veselības un patērētāju ģenerāldirektora vietnieks, Eiropas Komisija

Nr. 121 | Nevienlīdzība veselības aprūpē

Veselības aizsardzības direktorāta direktora pienākumu izpildītājs Džons F. Raiens (John F. Ryan)

Nr. 120 | SCENIHR: iedzīvotāju aizsardzība pret jauniem veselības apdraudējumiem

Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskās komitejas (SCENIHR) priekšsēdētājs profesors Filips Hartemans

Nr. 119 | Eiropas Antibiotiku informācijas diena aicina antibiotikas lietot piesardzīgi vairāk nekā 40 valstīs

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) direktors Marks Sprengers

Nr. 118 | Diabēts: ES politikai ir jābūt starpnozaru politikai

IDF Europe priekšsēdētājs João Manuel Valente Nabais

Nr. 117 | Spēkā stājas pārrobežu veselības aprūpes direktīva

Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ĢD ģenerāldirektore Paola Testori Kodži

Nr. 116 | Garīgā veselība

Eiropas Komisijas veselības komisārs Tonio Borgs

Nr. 115 | Diskriminācijas novēršana veselības jomā

Eiropas Komisijas veselības komisārs Tonio Borgs

Nr. 114 | Ko ES dara, lai ierobežotu aptaukošanos un veicinātu veselīgu dzīvesveidu

Filips Rū, nodaļas vadītājs, Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāts, C4 nodaļa “Veselību noteicošie faktori”

Nr. 113 | Iedzīvotāju veselība labāk pasargāta no pārrobežu apdraudējuma

Eiropas Komisijas veselības komisārs Tonio Borgs

Nr. 112 | Īpašais izdevums — zinātniskās komitejas

Prof. Tomass Placeks, Patērētāju drošības zinātniskās komitejas priekšsēdētājs

Nr. 111 | Veselības aizsardzība un ES paplašināšanās — Horvātija

Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta Stratēģijas un starptautisko jautājumu nodaļas vadītājs Silvēns Žiro

Nr. 110 | Tiesības uz veselības aizsardzību, tiesības uz dzīvību — HIV un cilvēktiesības

Vienotās ANO HIV/AIDS programmas (UNAIDS) ES sadarbības koordinators Hennings Mikelsens

Nr. 109 | E-veselības nedēļa — gādājot par veselīgāku Eiropu

Zobu ķirurģijas bakalaurs (BDS), maģistrs (MBA), Īrijas veselības aizsardzības ministrijas ģenerālsekretārs doktors Ambrozijs Maklohlins (Ambrose McLoughlin)

Nr. 108 | Pārbaudītas zinātniskas atziņas un zinātība sekmē veselīgāku un drošāku dzīvi Eiropā

Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektore Paola Testori Koggi

Nr. 107 | Nu par pacientu drošību ES dalībvalstīs tiek gādāts labāk

Veselības un patērētāju ģenerāldirektora vietnieks Martins Seišels (Martin Seychell)

Nr. 106 | Ieguldījumi veselības aizsardzībā — sociālo ieguldījumu paketes prioritāte

Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektore Paola Testori Kodži

Nr. 105 | Migrantu un mazākumtautību (arī romu) veselība

Isabela de la Mata, galvenā konsultante sabiedrības veselības lietās

Nr. 104 | Veselības aprūpes sistēmu Eiropas dimensija

Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta Veselības aprūpes sistēmu nodaļas vadītāja Natālija Čeza (Nathalie Chaze)

Nr. 103 | Jau 4. reizi piešķirtas ES balvas labākajiem žurnālistiem veselības jomā

Helmuts Brands, Eiropas sabiedrības veselības profesors, ES žūrijas loceklis 2012. gada ES žurnālistikas konkursā veselības aizsardzības jomā, Eiropas reģiona sabiedrības veselības izglītības iestāžu asociācijas (ASPHER) priekšsēdētājs un Eiropas Veselības foruma Gašteinā (EHFG) prezidents

Nr. 0 | Pārskatīta direktīva par tabakas izstrādājumiem, lai labāk kontrolētu to apriti ES

Eiropas veselības un patērētāju aizsardzības komisārs Tonio Borgs

Nr. 101 | Jauns ziņojums, kurā aplūkoti svarīgākie veselības un veselības aizsardzības sistēmu svarīgākie indikatori 35 valstīs

Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta Veselības informācijas nodaļas vadītājs Stefans Šreks

Nr. 100 | Īpašais izdevums “Veselīgas vecumdienas. Un daudz laimes dzimšanas dienā!”

Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektore Paola Testori

Nr. 99 | Veselības aprūpe – Nozare, kas rada jaunas darbavietas

Autors: Andžejs Rīss (Andrzej Rys), Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāta veselības veicināšanas sistēmu direktors

Nr. 98 | Zāļu drošuma uzraudzība — farmakovigilance

Patrīcija Brunko, Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta nodaļas “Medikamentu atļaujas un Eiropas Zāļu aģentūra” vadītāja

Nr. 97 | Bērnu imunizācija: droša un efektīva profilakse

Herta Adama, Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta Veselības apdraudējuma nodaļa

Nr. 96 | Kopīgojam zināšanas, lai uzlabotu demences aprūpi Eiropā

Projekta ALCOVE” ārste Armeje Lepere-Desplanka — ALzheimer COperative Valuation In Europe

Nr. 95 | Jauni noteikumi par klīniskajiem izmēģinājumiem

Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta nodaļas “Zāles — kvalitāte, drošums un efektivitāte” vadītājs Stefano Soro.

Nr. 93 | Vikilapa par veselību HEIDI

Štefans Šreks, Veselības informācijas nodaļas vadītājs Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektorātā

Nr. 92 | 2012. gada 14. jūnijs — Pasaules asins donoru diena “Katrs asins donors ir varonis”

Dr. Dominiks Šnihels, Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta Cilvēku izcelsmes vielu un smēķēšanas apkarošanas nodaļas (SANCO D4) vadītājs

Nr. 91 | Pasaules pretsmēķēšanas diena — Kampaņa “Beidz smēķēt - sāc augstāk mērķēt!”

Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektore Despina Spanu

Nr. 90 | “Profilakse ir izšķiroši svarīga: Eiropas pretvēža nedēļa 2012. gada 25.-31. maijā”

Eiropas Vēža līgu apvienības direktore Vendija Jāreda

Nr. 89 | Augsta līmeņa konference par ES veselības aizsardzības programmām, rezultātiem un turpmākajām perspektīvām

Veselības aizsardzības direktorāta direktora vietas izpildītājs Džons F. Rians (John F. Ryan)

Nr. 88 | 2012. gada Pasaules veselības diena — vecumdienas un veselība

Marija Iglesija Gomesa, Veselības un patērētāju inovācijas nodaļas (SANCO 02) vadītāja Eiropas Komisijā

Nr. 87 | Veselība ir bagātība

Natālija Šaza, Veselības aprūpes sistēmu nodaļas vadītāja, Eiropas Komisija, SANCO D2

Nr. 86 | Starptautiskā sieviešu diena

Izabela de la Mata, Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta galvenā padomdevēja sabiedrības veselības aizsardzības jautājumos

Nr. 85 | Kopīgiem spēkiem cīņā pret retajām slimībām

Eiropas Komisijas Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta direktore Ruksandra Dragija-Akli

Nr. 84 | 2011. gada ES žurnālistikas balva veselības aizsardzības jomā

Eiropas veselības un patērētāju aizsardzības komisārs Džons Dalli

Nr. 83 | Measures to better protect citizens from cross-border health threats

by John Ryan, Head of Unit, European Commission, Health Threats, SANCO C3

Nr. 82 | Alkohols, darbs un tā ražīgums

Profesors sers Aiens Gilmors, Liverpūles Karaliskā slimnīca un Liverpūles Universitāte

Nr. 81 | Pasaules AIDS diena 2011: septiņi paņēmieni, viens mērķis — nepieļaut inficēšanos intravenozo narkotiku lietotāju vidū

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) direktors Marks Sprengers — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) direktors Volfgangs Gecs

Nr. 80 | Orgānu ziedošana (Eiropas Orgānu ziedošanas komitejas (CD-P-TO) iniciatīvas)

Pērs Pfefers, Eiropas Orgānu ziedošanas komitejas priekšsēdētājs

Nr. 79 | Starptautiska zinātniskā konference par elektromagnētisko lauku ietekmi uz veselību

Lorāns Bontū, SCENIHR dokumentvedības ierēdnis Riska novērtēšanas nodaļā D.5

Nr. 78 | Riska novērtēšana Eiropas Komisijā

Vilems Penings, Riska novērtēšanas nodaļas (D5) vadītājs, Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāts

Nr. 77 | Eiropas Inovācijas partnerība aktīvām un veselīgām vecumdienām: tehnoloģiju izmantošana pilnvērtīgākai dzīvei

Autore: Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektore Paola Testori Kodži

Nr. 76 | “ES Otrās veselības aizsardzības programmas rezultāti palīdz uzlabot ES iedzīvotāju veselību”

Veselības un patērētāju izpildaģentūras Veselības aizsardzības nodaļas vadītājs Žaks Remakls (Jacques Remacle).

Nr. 75 | Complementary and alternative medicine for the healthcare needs of EU citizens

Dr Ton Nicolai, on behalf of CAMDOC, the alliance of the European CAM physicians' organisations

Nr. 74 | Psihe ir svarīga. Eiropas jauniešu psihiskā veselība"

Džeimss Higinss, atbildīgais par politikas jautājumiem Eiropas Jaunatnes forumā

Nr. 73 | Cīņa pret vēzi Eiropā — Eiropas partnerības cīņai pret vēzi atklātais forums

Slovēnijas Sabiedrības veselības institūta līdzstrādniece Tīna Lipuščeka

Nr. 72 | Starptautiskā narkomānijas un nelikumīgas narkotiku tirdzniecības novēršanas diena (2011. gada 26. jūnijs)

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra direktors Volfgangs Gecs

Nr. 71 | Pasaules pretsmēķēšanas diena 2011. gada 31. maijs

Patērētāju un veselības ģenerāldirektora vietnieks Martins Seišels

Nr. 70 | “eHealth Week 2011” un ieguldījumi nākotnes veselības aprūpes sistēmās

Eiropas Komisijas departamenta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) veselības aizsardzībā” vadītājs Pēteris Zilgalvis

Nr. 69 | Pasaules darba drošības un veselības aizsardzības diena — 2011. gada 28. aprīlis.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) Saziņas un reklāmas nodaļas vadītājs Endrjū Smits (Andrew Smith).

Nr. 68 | Ir vajadzīga starptautiska sadarbība antimikrobiālās rezistences jomā

Ungārijas valsts epidemioloģijas centra epidemioloģists Emeše Silaģi (Emese Szilagyi)

Nr. 67 | Tuberkulozes profilakse ārpus tradicionālās veselības aprūpes sistēmas

Nacionālā Veselības attīstības institūta Infekcijas slimību un narkomānijas profilakses nodaļas HIV eksperte dr. Kristi Rutele

Nr. 66 | ES pastiprina likumdošanu, lai cīnītos pret viltotiem ārstniecības līdzekļiem

Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta Sabiedrības veselības un riska novērtēšanas direktorāta ārstniecības līdzekļu nodaļas C8 vadītāja Patrīcija Brunko

Nr. 65 | Par drošu pārrobežu veselības aprūpi informēti pacienti

Nodaļas C5 “Veselības aizsardzības stratēģija un veselības aizsardzības sistēmas” vadītāja Natalī Čeiza (Nathalie Chaze)

Nr. 64 | Publicētas jaunas ES vadlīnijas attiecībā uz kolorektālā vēža skrīningpārbaudi

Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūras Agrīnās atklāšanas un profilakses nodaļas kvalitātes nodrošināšanas grupas vadītājs Dr. Lorenss fon Karsa

Nr. 62 | Smagais riska novērtēšanas uzdevums

Jauno un jaunatklāto veselības apdraudējumu zinātniskās komitejas priekšsēdētājs Džims Bridžs

Nr. 61 | 2010. gada ES žurnālistikas balva veselības aizsardzības jomā

Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta vadītāja Paola Testori Koggi

Nr. 60 | Stratēģija uztura jomā. Atskats pagātnē un pārdomas par turpmāk darāmo

Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektore Despina Spanu

Nr. 59 | Nanomateriālu radītā riska novērtēšanas problēmas

Jaunā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskās komitejas priekšsēdētāja vietnieks Vims de Jongs

Nr. 58 | Demences prevalence un ietekme

Eiropas demences sanāksmes koordinatore, Beļģijas valsts ministre Magda Ālvūta

Nr. 57 | ES Veselības aizsardzības programma — svarīgs veselības aizsardzības instruments

Hosē Ramons Bioska de Sagastujs (Jose Ramon Biosca De Sagastuy), Veselības programmas un zināšanu vadības nodaļa, Eiropas Komisija, Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāts

Nr. 56 | Orgānu ziedošana un transplantēšana Eiropā

Itālijas Transplantācijas centra direktors doktors Alesandro Nanni Kosta

Nr. 55 | Starptautiskā vecāka gadagājuma cilvēku diena (1. oktobris)

Veselības un patērētāju politikas ģenerāldirektore Paola Testori Koggi

Nr. 54 | Kurš rūpēsies par novecojošo sabiedrību?

Eiropas Komisijas Veselības aizsardzības un riska novērtēšanas nodaļas vadītājs Andžejs Riss

Nr. 53 | Domājiet par veselību…pat atvaļinājumā!

Eiropas Komisijas Veselības aizsardzības nodaļas vadītājs Andžejs Riss

Nr. 52 | 2010. gada Pasaules asins donoru diena

Patrīcija Brunko, veselības aizsardzības tiesību un starptautisko attiecību nodaļas vadītāja Eiropas Komisija, Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāts

Nr. 51 | Jūsu veselība — lai kur arī jūs dzīvotu

Veselības un patērētāju aizsardzības direktorāta ģenerāldirektore Paola Testori Kogi

Nr. 50 | Eiropa atzīmē Vispasaules Izkaisītās sklerozes dienu 2010. gada 26. maijā

Izkaisītās sklerozes starptautiskās federācijas (MSIF) izpilddirektors Pērs Baneke (Peer Baneke) un Eiropas Izkaisītās sklerozes organizācijas (EMSP) prezidente Doroteja Pitsšnau-Mišela (Dorothea Pitschnau-Michel)

Nr. 48 | Jau ceturto gadu atzīmē Eiropas pacientu tiesību dienu (2010. gada 18. aprīlis)

Melodī Rosa — Aktīvas pilsoniskās līdzdalības tīkla (Active Citizenship Network jeb ACN) direktore

Nr. 47 | Pasaules tuberkulozes diena — NVO palīdz cīnīties pret tuberkulozi

Liliāns Severīns — direktors, programma “TB/HIV cietumos”

Nr. 46 | Vide un veselība Eiropā. Divdesmit rīcības un panākumu gadi

PVO Eiropas reģiona biroja direktore Žužanna Jakaba

Nr. 45 | “Pacienti un zinātnieki: partneri uz mūžu!”

EURORDIS vadītājs Yann Le Cam

Nr. 44 | Sandra Radoša Kernela, MD

Slovēnijas Republikas Veselības aizsardzības institūts

Nr. 43 | Lai risinātu HIV/AIDS problēmu, vajadzīga visaptveroša pieeja

Denī Avo, koordinators sadarbībai ar Eiropas Savienību, ANO programma HIV/AIDS lietās (UNAIDS)

Nr. 42 | Rezistence pret antibiotikām apdraud sabiedrības veselību visā pasaulē, un pret to var cīnīties vienīgi kopīgiem spēkiem.

Otto Kārss Md.PhD, profesors, Zviedrijas stratēģiskās programmas cīņai pret antibiotiku rezistenci priekšsēdētājs un ReAct (Rīcība pret antibiotiku rezistenci) direktors

Nr. 41 | ES žurnālistikas balva veselības aizsardzības jomā

ES veselības komisāre Andrula Vasiliu

Nr. 40 | Psihiskās veselības primārā aprūpe. Ārstniecības uzlabošana un psihiskās veselības veicināšana

Lizete Tidensa Engvirda, Eiropas Ārstu pastāvīgā komiteja

Nr. 39 | ES apņemšanās atbalstīt cilvēkus, kas slimo ar demenci

Žans Žoržs, organizācijas “Alzheimer Europe” izpilddirektors

Nr. 38 | Sauļosimies piesardzīgi!

Jürgen Vogelgesangs, Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāta Izstrādājumu un pakalpojumu drošuma nodaļa

Nr. 37 | Jauna Komisijas iniciatīva jauniešu veselības jomā: “Rūpējies par savu veselību!”

Veselības aizsardzības komisāre Andrula Vasiliu

Nr. 36 | Sākusies Pasaules pretsmēķēšanas dienas kampaņa “HELP 2.0” (2009. 2010. g.)

Eiropas Komisijas sabiedrības veselības aizsardzības direktors Andžejs Riss

Nr. 35 | Pasaules astmas diena — 2009. gada 5. maijs

Džovanni Vjegi, Itālijas Valsts pētniecības padomes Biomedicīnas un molekulārās imunoloģijas institūta direktors (Palermo, Itālija)

Nr. 33 | Pasaules veselības diena — mūsu lielākais kapitāls ir veselība

Pasaules veselības diena — mūsu lielākais kapitāls ir veselība

Nr. 32 | Lai apturētu TB izplatību Eiropā, vajadzīga saskaņota rīcība

Dr. Tonka Varleva MD — AIDS un TB profilakses un kontroles direktorāta vadītāja. Viņa Bulgārijā vada tuberkulozes kontroles uzlabošanas programmu.

Nr. 31 | Veselība IR ar dzimumu līdztiesību saistīts jautājums

Brigite Trīmsa, Eiropas Sieviešu lobija priekšsēdētāja

Nr. 30 | Veselības aprūpes tiešsaistes pakalpojumi par labu cilvēkiem, sabiedrībai un ekonomikai

Nikola Bedlingtone, Eiropas Pacientu foruma izpilddirektore

Nr. 29 | Atvieglot vēža radīto slogu — jā, mēs to varam!

Hildruna Sundseta, Eiropas Vēža pacientu koalīcijas ES politikas nodaļas vadītāja

Nr. 28 | Mazāk piesārņota vide labākai veselībai

Ženons K. Žansens, Veselības un vides alianses (HEAL) izpilddirektors, Beļģija

Nr. 27 | Veselības aizsardzības politikas izstrāde un īstenošana Eiropas Savienībā

Monika Kosinska, organizācijas “European Public Health Alliance” ģenerālsekretāre

Nr. 26 | ES pieeja orgānu ziedošanas un pārstādīšanas jomā

Spānijas Valsts transplantācijas organizācijas direktors Rafaels Matesanss, Spānija

Nr. 25 | Baktēriju rezistence pret antibiotikām — būtiska problēma, kas jārisina Eiropā

Prof. B. ŠLEMMERS (B. Schlemmer), Valsts antibiotiku efektivitātes plāna īstenošanas uzraudzības komitejas priekšsēdētājs (Francija)

Nr. 24 | “Starptautiskā osteoporozes diena — veicinot informētību un izmaiņas politikā”

Starptautiskā osteporozes fonda vecākais konsultants Daniel Navid

Nr. 23 | Eiropa pacientiem. Komisijas kampaņa ar mērķi uzlabot veselības aprūpi visiem Eiropā

ES veselības aizsardzības komisāre Andrula Vasiliu

Nr. 22 | Otrais ikgadējais seminārs par nanotehnoloģiju drošību – „Saziņa drošības jautājumā”,

veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektors Roberts Madelins

Nr. 21 | Eiropa cīnās pret Alcheimera slimību

Florānsa Lustmane, galvenā finanšu inspektore, atbildīgā par Alcheimera plāna koordinēšanu Francijā 2008. – 2012. gadā

Nr. 20 | Jauni apvāršņi veselības veicināšanas politiskie, kultūras un zinātniskie izaicinājumi nākotnē

Profesors Franko Kavallo, IUHPE Eiropas veselības veicināšanas 8. konferences zinātniskās komitejas priekšsēdētājs, Turīnas Universitātes Sabiedrības veselības departaments