Nusiųsti draugui
RSS
google +
Variantas spausdinti

Portalo „Sveikata ES“ e. informacinis biuletenis

Nr. 181 | Budrumo stiprinimas iš žmogaus gautų medžiagų srityje visoje ES

Italijos nacionalinio transplantacijos centro generalinis direktorius Alessandro Nanni Costa ir Italijos nacionalinio kraujo centro generalinis direktorius Giancarlo Liumbruno

Nr. 180 | Pasirengimas tarpvalstybinėms grėsmėms sveikatai

Europos Komisijos Visuomenės sveikatos ir krizių valdymo direktorato direktorius John F. Ryan

Nr. 179 | Sveikatos visiems ir visi už sveikatą! Kaip ES padeda valstybėms narėms optimizuoti sveikatos priežiūros sistemas

Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas Martinas Seychellas

Nr. 178 | Skiepijimas – geresnis pasirinkimas

Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato generalinis direktorius Xavier Prats Monné

Nr. 177 | Endokrininę sistemą ardančios medžiagos. Komisija imasi veiksmų apsaugoti sveikatą ir aplinką

Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos GD Maisto ir pašarų saugos bei inovacijų direktorato direktorė Sabine Jülicher

Nr. 176 | Du komitetai sujungti į vieną, paskirti nauji nariai, tačiau mokslinių komitetų vaidmuo nepakito

Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato generalinis direktorius Xavier Prats Monné

Nr. 175 | Geros perspektyvos e. sveikatai!

Austrijos sveikatos ministerijos generalinis direktorius ir E. sveikatos tinklo rėmimo bendrų veiksmų koordinatorius Clemensas Martinas Aueris

Nr. 174 | Tabako gaminių direktyvos įgyvendinimas ES

PSO bendradarbiavimo tabako kontrolės srityje centro Vėžio prevencijos skyriaus vadovė Dr. Martina Pötschke-Langer, Vokietijos vėžio tyrimų centras (DKFZ)

Nr. 173 | Sveikatos programa. Praeities vertinimas ir geresnės ateities kūrimas

parengė Johnas F. Ryanas, laikinai einantis Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato direktoriaus pareigas

Nr. 172 | Siekiant geresnės diabeto prevencijos ir valdymo. Bendrieji veiksmai CHRODIS.

Marina Maggini (Nacionalinis sveikatos institutas, Roma, Italija) ir Jelka Zaletel ((Nacionalinis visuomenės sveikatos institutas, Liublijana, Slovėnija)

Nr. 171 | Kovojant su retosiomis ligomis reikia itin artimai bendradarbiauti

Austrijos atstovas Retųjų ligų ekspertų grupėje ir Europos referencijos tinklų valstybių narių tarybos ekspertas Till Voigtländer.

Nr. 170 | Naujos saugumo priemonės, skirtos apsaugoti ES vartotojus nuo falsifikuotų vaistų

Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato Sveikatos sistemų, medicinos produktų ir inovacijų direktorato direktorius Andrzej Rys

Nr. 169 | Siekiant geresnės lėtinių ligų prevencijos ir valdymo

Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas Martin Seychell

Nr. 168 | „Nesėkmingas pasirengimas – kelias į nesėkmę“

l. e. p. Europos Komisijos Visuomenės sveikatos direktorato direktorius

Nr. 167 | Nauja psichikos sveikatos ir gerovės bendrųjų veiksmų sistema

ES psichikos sveikatos ir gerovės bendrųjų veiksmų koordinatorius José Miguelis Caldas de Almeida

Nr. 166 | Kiek saugūs uroginekologinėje chirurgijoje naudojami chirurginiai tinkleliai?

Europos urologų asociacijos generalinis sekretorius ir Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinio komiteto Nuomonės dėl chirurginių tinklelių pranešėjas, medicinos mokslų daktaras, prof. Christopher Chapple

Nr. 165 | Nacionaliniai kontaktiniai centrai pasirengę atsakyti į klausimus apie tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą

Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato generalinis direktorius Xavier Prats Monné

Nr. 164 | Investicijos į mūsų ateitį. ESI fondų naudojimas siekiant geresnės ir prieinamesnės sveikatos priežiūros

Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas Martinas Seychellis

Nr. 163 | Europos organų donorystės dieną pagerbiami donorai ir didinamas informuotumas

Portugalijos kraujo ir transplantacijos instituto nacionalinė transplantacijos koordinatorė Ana França

Nr. 162 | Pabėgėlių krizė: kilnius žodžius turi lydėti konkretūs veiksmai

Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas Martin Seychell

Nr. 161 | Supažindinimas su trimis geriausiomis kovos su Ebolos karštlige iniciatyvomis

Už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Europos Komisijos narys Vytenis Andriukaitis

Nr. 160 | Užtikrinkime, kad saugus perteklinis maistas pasiektų tuos, kuriems jo labiausiai reikia

Europos maisto bankų federacijos (FEBA) pirmininkė Isabel Jonet

Nr. 159 | Europos farmacijos srities teisės aktai per pusę amžiaus

Buvęs Europos Komisijos Visuomenės sveikatos direktorato direktorius ir buvęs Europos vaistų agentūros direktorius Fernandas Saueris

Nr. 158 | Europos Sąjunga aktyviau kovoja su vėžiu

Dr. Tit Albreht, Slovėnijos nacionalinis visuomenės sveikatos institutas

Nr. 157 | Dėl naujos elektroninės sistemos bus mažiau biurokratizmo paraiškų pagal sveikatos programą teikėjams

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos Sveikatos skyriaus vadovas Jacques Remacle

Nr. 156 | Grožis sklinda iš vidaus, bet kosmetikos gaminiai turėtų likti paviršiuje

Vartotojų saugos mokslinio komiteto pirmininko pavaduotojas ir Nanomedžiagų kosmetikos gaminiuose darbo grupės pirmininkas dr. Qasim Chaudhry

Nr. 155 | Augant ES, didėja ir mūsų atsakomybė už visuomenės sveikatą

Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato už sveikatos klausimus atsakingas generalinio direktoriaus pavaduotojas Martinas Seychellas

Nr. 154 | Kraujo donorai dovanoja gyvybę, atsidėkodami kuo geriau jais pasirūpinkime

Europos Parlamento ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto narė, Europos Parlamento narių grupės „Inkstų sveikata“ pirmininkė Karin Kadenbach

Nr. 153 | Nauja Tabako gaminių direktyva po vienų metų

Europos Parlamento narė, už Tabako gaminių direktyvą atsakinga pranešėja Linda McAvan

Nr. 152 | Mūsų sveikata priklauso nuo jų – ES sveikatos priežiūros darbuotojams ir sveikatos priežiūros sistemų tvarumui svarbu geras planavimas

autorius Michel Van Hoegaerden, Bendros iniciatyvos dėl sveikatos priežiūros darbuotojų paklausos planavimo ir prognozavimo vadovas, Belgijos federalinė sveikatos apsaugos tarnyba

Nr. 151 | Veiksmingos investicijos į sveikatos priežiūros sritį pasitelkiant ekspertų žinias

autorius prof. Jan De Maeseneer, Veiksmingų investavimo į sveikatos sektorių būdų ekspertų grupės pirmininkas, šeimos medicinos ir pirminės sveikatos priežiūros srities profesorius, Gento universitetas, Belgija

Nr. 150 | Naujosios ES audinių ir ląstelių direktyvos didina saugą, tačiau čia dar nesustosime

autorius dr. Peter Liese, EP narys, Europos liaudies partijos koordinatorius, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Nr. 149 | Pasaulis be tuberkuliozės – pažeidžiamų grupių poreikių tenkinimas

Nacionalinio sveikatos ugdymo instituto Užkrečiamųjų ligų ir piktnaudžiavimo narkotikais prevencijos skyriaus vadovė Aljona Kurbatova

Nr. 148 | Sena ir nauja: inovacijos senėjančių Europos gyventojų labui

Platformos „Brainport Health Innovation“ direktorius Peter Portheine

Nr. 147 | Sveika gyvensena kuriant sveikesnę ES ateitį

Latvijos Respublikos sveikatos ministras Guntis Belēvičs

Nr. 146 | Geresnių – prieinamesnių, veiksmingesnių ir atsparesnių – sveikatos priežiūros sistemų kūrimas

Sveikatos priežiūros sistemų skyriaus vadovė Maria iglesia Gomez, Europos Komisija, Sveikatos ir maisto saugos GD

Nr. 145 | Visuotinė sveikata: mąstyti globaliai, veikti vietoje, o ką galime daryti ES lygmeniu?

Sveikatos GD direktorato „Sveikatos sistemos ir produktai“ direktorius Andrzejus Rysas

Nr. 144 | Mokslininkai tiria sintetinės biologijos galimybes ir riziką.

Visuomenės sveikatos ir aplinkos nacionalinio instituto (RIVM) Medžiagų ir produktų saugos centro Nanotechnologijų, darbuotojų sveikatos ir transporto saugos departamento vadovas Theo Vermeire, Nyderlandai

Nr. 143 | Leidinys „Apie sveikatą glaustai. Tikslūs sveikatos tikrinimo rezultatai, kuriais grindžiami politikos sprendimai

Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų GD Sveikatos informacijos skyriaus vadovas Stefanas Schreckas

Nr. 142 | Psichikos sveikata: planus paverskime realybe

José Miguel Caldas de Almeidam, koordinatorius, Psichikos sveikatos ir gerovės bendrieji veiksmai

Nr. 141 | ŽIV/AIDS: Dublino deklaracijos 10-metis. Metas apmąstymams, bet ne nusiraminimui.

Anna Marzec-Bogusławska, gydytoja, visuomenės sveikatos mokslų daktarė, Nacionalinio AIDS centro direktorė, Lenkija.

Nr. 140 | Gydykitės be antibiotikų. racionalus antibiotikų vartojimas

Martin Seychell, Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už B, C ir D direktoratus

Nr. 139 | Sveikata Viduržemio jūros regione. Tvirtesni sveikatos sistemų ryšiai skatina solidarumą ir augimą

Italijos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje atašė, atsakingas už sveikatos, farmacijos ir maisto saugos klausimus, Davide Lecchini

Nr. 138 | Europos inovacijų partnerystė vyresnių žmonių aktyvumo ir sveikatos srityje – greitesnis būdas pasiekti tikslus

Federico II universiteto ir ligoninės medicinos daktarė, mokslų daktarė Maddalena Illario, Neapolis

Nr. 137 | Pacientų saugos srityje padaryta reikšminga pažanga, tačiau nuveikti tebelieka daug

Už sveikatos reikalus atsakingas Europos Komisijos narys Tonio Borgas

Nr. 136 | Solidarumas ir lygybė. Europos lygmens bendradarbiavimas sveikatos technologijų vertinimo srityje siekiant paruošti dirvą lygioms galimybėms gauti sveikatos priežiūros paslaugas

EURORDIS direktorius (gydymo informacija ir galimybės naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis), sveikatos politikos patarėjas ir tinklo „EUnetHTA“ suinteresuotųjų šalių forumo vienas iš pirmininkų François Houÿez

Nr. 135 | Europos Sąjunga visiškai įsitraukė į visuotinę kovą su Ebolos virusu

Už sveikatos politiką atsakingas Europos Komisijos narys Tonio Borgas

Nr. 134 | Esame visokeriopa įranga aprūpinto sporto klubo nariai, tad ja pasinaudokime!

Ursula O'Dwyer, Airijos sveikatos departamento Sveikatingumo skatinimo politikos skyriaus patarėja sveikatingumo skatinimo politikos klausimais

Nr. 133 | Domėjimasis naujovėmis siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą

Pavojų sveikatai ir aplinkai mokslinio komiteto pirmininkas dr. Colinas R. Janssenas

Nr. 132 | Bendras vakcinų ir vaistų pirkimas ES tampa tikrove

Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato generalinė direktorė Paola Testori-Coggi

Nr. 131 | Komisijos komunikatas dėl efektyvių, prieinamų ir lanksčių sveikatos priežiūros sistemų

Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato Sveikatos priežiūros sistemų skyriaus vadovė Nathalie Chaze

Nr. 130 | Nauja tabako gaminių direktyva – Europos visuomenės sveikatos srities laimėjimas

Už sveikatos politiką atsakingas Europos Komisijos narys Tonio Borgas

Nr. 129 | E. sveikata: kad pažadai taptų tikrove

E. sveikatos tinklo vienas iš pirmininkų ir Austrijos sveikatos ministerijos generalinis direktorius dr. Clemensas Martinas Aueris

Nr. 128 | Supažindinimas su geriausia Europoje žurnalistika sveikatos tema

Už sveikatos politiką atsakingas Europos Komisijos narys Tonio Borgas

Nr. 127 | ES yra įsipareigojusi imtis veiksmų dėl lėtinių ligų

Už sveikatos reikalus atsakingas ES Komisijos narys Tonio Borgas

Nr. 126 | Trečiąja sveikatos programa skatinama optimaliai bendradarbiauti

Už sveikatos politiką atsakingas Europos Komisijos narys Tonio Borgas

Nr. 124 | New EU tobacco control measures

Linda McAvan, Member of the European Parliament, Rapporteur on the Tobacco Products Directive

Nr. 123 | Falsifikuotų vaistų direktyva: ES vaistų saugos didinimas

Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato generalinė direktorė Paola Testori Coggi

Nr. 122 | Vėžys

Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktoriaus pavaduotojas Martinas Seychellas

Nr. 121 | Sveikatos priežiūros skirtumai

Laikinai einantis Visuomenės sveikatos direktorato direktoriaus pareigas John F. Ryan

Nr. 120 | Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinis komitetas. Piliečių sveikatos apsauga nuo naujų pavojų

Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinio komiteto Pirmininkas prof. Philippe'as Hartemannas

Nr. 119 | Per Europos informavimo apie antibiotikus dieną daugiau kaip 40-yje šalių antibiotikus vartoti raginama apdairiai

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktorius Marc Sprenger

Nr. 118 | Dėl diabeto reikia tarpsektorinės ES politikos atsako

IDF Europos padalinio pirmininkas João Manuel Valente Nabais

Nr. 117 | Įsigalioja Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyva

Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų GD generalinė direktorė Paola Testori Coggi

Nr. 116 | Psichikos sveikata

Už sveikatos politiką atsakingas Europos Komisijos narys Tonio Borgas

Nr. 115 | Kova su diskriminacija sveikatos srityje

Už sveikatos politiką atsakingas Europos Komisijos narys Tonio Borgas

Nr. 114 | ES kovos su nutukimu ir sveikesnės gyvensenos skatinimo veiksmai

Philippe Roux, Sveikatos ir vartotojų reikalų GD už sveikatą lemiančius veiksnius atsakingo C4 skyriaus vadovas

Nr. 113 | Geresnė piliečių apsauga nuo tarptautinio masto pavojų sveikatai

Už sveikatos politiką atsakingas Europos Komisijos narys Tonio Borgas

Nr. 112 | Specialus leidimas. Moksliniai komitetai

Vartotojų saugos mokslinio komiteto pirmininkas prof. Thomas Platzekas

Nr. 111 | Sveikata ir ES plėtra. Kroatija

Sylvain GIRAUD, Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato D direktorato (sveikatos sistemos ir produktai) D1 skyriaus (strategija ir tarptautiniai reikalai) vadovė

Nr. 110 | Teisė būti sveikam, teisė gyventi. ŽIV ir žmogaus teisės

ES ryšių palaikymo pareigūnas (Jungtinių Tautų bendra kovos su ŽIV ir AIDS programa (UNAIDS)) Henningas Mikkelsenas

Nr. 109 | E. sveikatos savaitė. Už sveikesnę Europą

Dr. Ambrose McLoughlinas, BDS, MBA, Airijos sveikatos departamento generalinis sekretorius

Nr. 108 | „Patikimos mokslinės rekomendacijos ir žinios padeda Europos piliečiams gyventi sveikiau ir saugiau“

Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato generalinė direktorė Paola Testori Coggi

Nr. 107 | Pacientų saugai ES šalyse skiriama daugiau dėmesio

Sveikatos ir vartotojų reikalų GD generalinio direktoriaus pavaduotojas Martinas Seychellis

Nr. 106 | Investicijos į sveikatos sritį – socialinių investicijų dokumentų rinkinio prioritetas

Europos Komisijos sveikatos ir vartotojų reikalų generalinė direktorė Paola Testori Coggi

Nr. 105 | Migrantų ir etninių mažumų atstovų, įskaitant romus, sveikata

Isabelė de la Mata, vyriausioji patarėja, visuomenės sveikatos specialistė

Nr. 104 | Europinis sveikatos priežiūros sistemų aspektas

Sveikatos priežiūros sistemų skyriaus vadovė Nathalie Chaze, Sveikatos ir vartotojų reikalų GD, Europos Komisija

Nr. 103 | ES apdovanojimais ketvirtą kartą įvertinti žurnalistai už geriausius straipsnius sveikatos klausimais

Europos visuomenės sveikatos profesorius, 2012 m. ES apdovanojimų už žurnalistinį darbą sveikatos srityje ES vertinimo komisijos narys, Europos regiono visuomenės sveikatos mokyklų asociacijos (ASPHER) ir Europos sveikatos forumo Gasteine (EHFG) pirmininkas Helmutas Brandas

Nr. 0 | Tabako gaminių direktyvos persvarstymas siekiant spręsti tabako kontrolės Europos Sąjungoje klausimus

Už sveikatos ir vartotojų reikalų politiką atsakingas Komisijos narys Tonio Borg

Nr. 101 | Naujoje ataskaitoje pateikiami pagrindiniai 35 šalių sveikatos ir sveikatos priežiūros sistemų rodikliai

Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų GD Sveikatos informacijos skyriaus vadovas Stefanas Schreckas

Nr. 100 | Specialusis numeris „Vyresnių žmonių sveikata“

Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų GD generalinė direktorė Paola Testori

Nr. 99 | Naujų darbo vietų kūrimas sveikatos priežiūros sektoriuje

Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato skyriaus „Sveikatos sistemos“ direktorius Andrzejus Rysas

Nr. 98 | Farmakologinis budrumas. Vaistų saugumo stebėsena

Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato skyriaus „Vaistų pramonės gaminiai. Leidimai, Europos vaistų agentūra“ vadovė Patricia Brunko

Nr. 97 | Vaikų imunizacija – saugi ir veiksminga prevencija

Herta Adam, Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų GD Pavojų sveikatai skyrius

Nr. 96 | Skleisti demencija sergančių žmonių priežiūros patirtį Europoje

Projekto ALCOVE („ALzheimer COperative Valuation In Europe“) vadovė dr. Armelle Leperre-Desplanques

Nr. 95 | Naujos klinikinių tyrimų taisyklės

Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato skyriaus „Vaistų kokybė, sauga ir veiksmingumas“ vadovas Stefano Soro

Nr. 93 | Sveikatos vikis „Heidi“

Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų GD Sveikatos informacijos skyriaus vadovas Stefanas Schreckas

Nr. 92 | 2012 m. birželio 14-oji – pasaulinė kraujo donorų diena. „Kraujo donorystė – žygdarbis“

Europos Komisijos SANCO generalinio direktorato D4 direktorato Žmogaus kilmės medžiagų ir tabako kontrolės skyriaus vadovas dr. Dominik Schnichels

Nr. 91 | Pasaulinė diena be tabako. Kampanija „Mesk rūkyti ir džiaukis gyvenimu“

Vyriausioji patarėja Despina Spanou, Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas

Nr. 90 | Svarbiausia – prevencija: Europos kovos su vėžiu savaitė – 2012 m. gegužės 25–31 d.

Parengė dr. Wendy Yared, Europos vėžio lygų asociacijos direktorė

Nr. 89 | Aukšto lygio konferencija „ES sveikatos programos: rezultatai ir ateities perspektyvos“

Parengė John F. Ryan, laikinai einantis visuomenės sveikatos direktorato vadovo pareigas

Nr. 88 | 2012 m. Pasaulinė sveikatos diena: senėjimas ir sveikata

Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų GD skyriaus „Sveikatos ir vartotojų reikalų srities inovacijos“ (SANCO 02) vadovė Maria Iglesia Gomez

Nr. 87 | Sveikata – tai turtas

Nathalie Chaze, Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato Sveikatos sistemų skyriaus (SANCO D2) vadovė

Nr. 86 | Tarptautinė moters diena

Isabel de la Mata, Sveikatos ir vartotojų reikalų GD Vyriausioji patarėja visuomenės sveikatos klausimais

Nr. 85 | Bendra kova su retosiomis ligomis

Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD Sveikatos direktorato direktorė Ruxandra Draghia-Akli

Nr. 84 | 2011 m. ES apdovanojimai už žurnalistinį darbą sveikatos srityje

Už sveikatos ir vartotojų reikalų politiką atsakingas Komisijos narys Johnas Dalli

Nr. 83 | Priemonės, skirtos piliečiams geriau apsaugoti nuo tarpvalstybinių grėsmių sveikatai

Europos Komisijos Grėsmių sveikatai skyriaus (SANCO C3) vadovas John Ryan

Nr. 82 | Alkoholis, darbas ir produktyvumas

Liverpulio karališkosios ligoninės ir Liverpulio universiteto profesorius Sir Ian Gilmore

Nr. 81 | Pasaulinė AIDS diena 2011. Septyni būdai siekti vieno tikslo – kad tarp narkotikus besileidžiančių žmonių nebeplistų infekcijos

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktorius Marc Sprenger, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktorius Wolfgang Götz

Nr. 79 | Tarptautinė mokslinė konferencija elektromagnetinių laukų ir sveikatos tema

Laurent Bontoux, Rizikos vertinimo skyrius D5, už valdymą atsakingas SCENIHR pareigūnas

Nr. 78 | Rizikos vertinimas Europos Komisijoje

Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato Rizikos vertinimo skyriaus D5 vadovas Willemas Penningas

Nr. 77 | Bandomoji Europos inovacijų partnerystė „Vyresnių žmonių aktyvumas ir sveikata“: geresnio gyvenimo technologijos

Paola Testori Coggi, Europos Komisijos sveikatos ir vartotojų reikalų generalinė direktorė

Nr. 76 | 2-oji sveikatos programa (2008–2013 m.): gerinti piliečių sveikatą

Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros (EAHC) Sveikatos reikalų skyriaus vadovas Jacques Remacle

Nr. 75 | Papildomoji ir alternatyvioji medicina – ES piliečio sveikatos priežiūros poreikiams tenkinti

Europos papildomosios ir alternatyviosios medicinos gydytojų organizacijų aljanso CAMDOC vardu dr. Tonas Nicolai

Nr. 74 | Europos jaunimo psichikos sveikata

James Higgins, Europos jaunimo forumo atstovas

Nr. 73 | Kova su vėžiu Europoje. Europos kovos su vėžiu partnerystės atviras forumas

Tina Lipušček, Nacionalinis visuomenės sveikatos institutas, Slovėnija

Nr. 72 | Tarptautinė kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda diena (2011 m. birželio 26 d.)

Wolfgangas Götzas, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) direktorius

Nr. 71 | Pasaulinė diena be tabako – 2011 m. gegužės 31 d.

Vartotojų reikalų ir sveikatos GD generalinio direktoriaus pavaduotojas Martin Seychell

Nr. 70 | E. sveikatos savaitė 2011: investuojame į ateities sveikatos sistemas

Europos Komisijos Sveikatos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) skyriaus vadovas Pēteris Zilgalvis

Nr. 69 | 2011 m. balandžio 28 d. – Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena

Andrew Smith, Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) komunikacijos ir reklamos skyriaus vadovas

Nr. 68 | Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms: būtina bendradarbiauti tarptautiniu mastu

Vengrijos nacionalinio epidemiologijos centro gydytojas Emese Szilagyi

Nr. 67 | Tuberkuliozės prevencija peržengia tradicinės sveikatos priežiūros sistemos ribas

Nacionalinio sveikatos priežiūros plėtros instituto Infekcinių ligų ir piktnaudžiavimo narkotikais prevencijos skyriaus ŽIV ekspertė dr. Kristi Rüütel

Nr. 66 | ES sugriežtino teisės aktą dėl vaistų falsifikavimo

Patricia Brunko, Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato Visuomenės sveikatos ir rizikos vertinimo direktorato Vaistų skyriaus C8 vadovė

Nr. 65 | Informuoti pacientus, kad būtų užtikrinta saugi sveikatos priežiūra kitose valstybėse narėse

Sveikatos strategijos ir sveikatos sistemų skyriaus (C5) vadovė Nathalie Chaze

Nr. 64 | Parengtos naujos kolorektalinio vėžio patikros ES gairės

Dr. Lawrence'as von Karsa, Tarptautinės vėžio mokslinių tyrimų agentūros (IARC) Ankstyvo nustatymo ir prevencijos skyriaus Kokybės užtikrinimo grupės vadovas

Nr. 62 | Rizikos vertinimo sunkumai ir rizikos vertintojų uždaviniai

Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinio komiteto (SCENIHR) pirmininkas Jimas Bridgesas

Nr. 61 | 2010 m. ES apdovanojimas už žurnalistinį darbą sveikatos srityje

Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato generalinė direktorė Paola Testori Coggi

Nr. 60 | Mitybos strategija: nuveiktų darbų apžvalga ir pasirengimas ateities veiksmams

Vyriausioji patarėja Despina Spanou, Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas

Nr. 59 | Nanomedžiagų rizikos vertinimo problemos

Atsirandančių ir naujai nustatomų sveikatos pavojų mokslinio komiteto pirmininko pavaduotojas Wimas De Jongas

Nr. 58 | Demencijos paplitimas ir poveikis

Belgijos valstybės ministrė, Europos susitikimo demencijos tema koordinatorė Magda Aelvoet

Nr. 57 | ES sveikatos programa – svarbi sveikatos priežiūros sistemos priemonė

Jose Ramon Biosca de Sagastuy, Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato Sveikatos programos ir žinių valdymo skyrius

Nr. 56 | Organų donorystė ir transplantacija Europoje

Italijos nacionalinio transplantacijos centro direktorius Dr. Alessandro Nanni Costa

Nr. 55 | Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena (spalio 1 d.)

Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato generalinė direktorė Paola Testori Coggi

Nr. 54 | Kas rūpinsis senėjančiais gyventojais?

Europos Komisijos Visuomenės sveikatos ir rizikos vertinimo direktorato direktorius Andrzejus Rysas

Nr. 53 | Būkite sveiki – net per atostogas!

Europos Komisijos Visuomenės sveikatos direktorato direktorius Andrzejus Rysas

Nr. 52 | 2010 m. Pasaulinė kraujo donorų diena

Sveikatos teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus vadovė Patricia Brunko Europos Komisija. Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas

Nr. 51 | Your health – wherever you live

By Paola Testori Coggi, Director-General of the Directorate for Health and Consumers

Nr. 50 | 2010 m. gegužės 26 d. Europa mini Pasaulinę išsėtinės sklerozės dieną

Tarptautinės išsėtinės sklerozės federacijos (MSIF) generalinis direktorius Peer Baneke ir Europos išsėtinės sklerozės platformos (EMSP) prezidentė Dorothea Pitschnau-Michel

Nr. 48 | 2010 m. balandžio 18-oji – ketvirtoji Europos pacientų teisių diena

Aktyvaus pilietiškumo tinklo (angl. „Active Citizenship Network“) vadovė Melody Ross

Nr. 47 | Pasaulinė tuberkuliozės diena: NVO padeda kovoti su tuberkulioze

Tuberkuliozės ir ŽIV kalėjimuose programos direktorius Lilianas Severinas

Nr. 46 | Aplinka ir sveikata Europoje: dvidešimt veiklos ir pažangos metų

Pasaulio sveikatos organizacijos Europos biuro vadovė Zsuzsanna Jakab

Nr. 45 | „Pacientai ir mokslininkai – partneriai visam gyvenimui!“

Europos retųjų ligų organizacijos EURORDIS vykdomasis direktorius Yann Le Cam

Nr. 44 | Su vėžiu kovojame kartu Medicinos daktarė Sandra Radoš Krnel

Slovėnijos Respublikos nacionalinis visuomenės sveikatos institutas

Nr. 43 | Pastangos suteikti visiems žmonėms galimybių pasinaudoti AIDS prevencijos priemonėmis, būti gydomiems ir slaugomiems padeda AIDS sergantiems žmonėms įveikti atskirtį

ES ryšių palaikymo pareigūnas Denis Haveaux, Bendra Jungtinių Tautų kovos su ŽIV ir AIDS programa (JTAIDS)

Nr. 42 | Atsparumas antibiotikams – grėsmė visuomenės sveikatai visame pasaulyje. Šią problemą galima išspręsti tik bendromis pasaulio šalių jėgomis.

Prof. dr. Otto Cars Medicinos mokslų daktaras, STRAMA (Švedijos kovos su atsparumu antibiotikams strateginė programa) pirmininkas ir ReAct (Kovos su atsparumu antibiotikams projektas) direktorius

Nr. 41 | 2009 m. ES apdovanojimas už žurnalistinį darbą sveikatos srityje

Už sveikatos apsaugą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou

Nr. 40 | Dėmesys psichikos sveikatai pirminės sveikatos priežiūros sistemoje

Lisette Tiddens Engwirda, Europos gydytojų nuolatinis komitetas (CPME)

Nr. 39 | Europos solidarumo su demencija sergančiais žmonėmis diena

Jean Georges, organizacijos „Alzheimer Europe“ vykdomasis direktorius

Nr. 38 | Saugios saulės vonios vasarą

Dr. Jürgen Vogelgesang, Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato Produktų ir paslaugų saugos skyrius

Nr. 37 | Nauja Europos Komisijos jaunimo sveikatos iniciatyva: „Būk sveikas, būk savimi“

Už sveikatą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou

Nr. 36 | Pasaulinę dieną be tabako pradedama kampanija „HELP 2.0“ (2009–2010 m.)

Andrzej Rys, Europos Komisijos Visuomenės sveikatos direktorato vadovas

Nr. 35 | Pasaulinė astmos diena (2009 m. gegužės 5 d.)

Giovanni Viegi, Biomedicinos ir molekulinės imunologijos instituto direktorius (Nacionalinė mokslinių tyrimų taryba, Palermas, Italija)

Nr. 33 | Pasaulinė sveikatos diena: sveikata – didžiausias turtas

Už sveikatos apsaugą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou

Nr. 32 | Siekiant užkirsti kelią tuberkuliozei Europoje, reikia koordinuotų veiksmų

AIDS ir tuberkuliozės prevencijos bei kontrolės direktorato vadovė, tuberkuliozės kontrolės gerinimo Bulgarijoje programos vadovė Dr. Tonka Varleva

Nr. 31 | Taip, sveikata – lyčių klausimas

Europos lobisčių asociacijos (EWL) pirmininkė Brigitte Triems

Nr. 30 | E. sveikata žmonių, visuomenės ir ekonomikos labui

Nicola Bedlington, Europos pacientų forumo vykdomasis direktorius

Nr. 29 | Lengvinti vėžio naštą – mes tai galime!

ES politikos krypties vadovė Hildrun Sundseth, Europos vėžiu sergančių ligonių sąjunga

Nr. 28 | Valykime aplinką, kad ateityje būtume sveikesni

Génon K. Jensen, Sveikatos ir aplinkos apsaugos aljanso (HEAL) vykdomasis direktorius, Belgija

Nr. 27 | Sveikatos politikos plėtojimas ir įgyvendinimas Europos Sąjungoje

Europos visuomenės sveikatos aljanso generalinė sekretorė Monika Kosinska

Nr. 26 | Organų donorystė ir persodinimas. Europietiškas kelias

Nacionalinės organų persodinimo organizacijos (ONT) direktorius Rafaelis Matesanzas, Ispanija

Nr. 25 | Bakterijų atsparumas antibiotikams – vienas iš Europos prioritetų

Prancūzijos antibiotikų veiksmingumo išsaugojimo plano įgyvendinimo stebėjimo komiteto pirmininkas prof. B. SCHLEMMER

Nr. 24 | „Pasaulinė osteoporozės diena. Piliečių informavimas ir politikos pokyčiai“

Daniel Navid vyresnysis, Tarptautinio osteoporozės fondo konsultantas

Nr. 23 | Europa pacientams. Komisijos kampanija. Visiems ES piliečiams užtikrinti geresnę sveikatos priežiūrą

Už sveikatą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou

Nr. 22 | Antrasis kasmetinis nanotechnologijų seminaras „Nanotechnologijų sauga – sėkmei“.

Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinis direktorius Robert Madelin

Nr. 21 | Europa prieš Alzheimerio ligą

Generalinė finansų inspektorė Florence Lustman, atsakinga už 2008–2012 m. Prancūzijos Alzheimerio plano koordinavimą

Nr. 20 | Naujos erdvės: būsimi politikos, kultūros ir mokslo uždaviniai sveikatos propagavimo srityje

Prof. Franco Cavallo, 8-osios IUHPE Europos sveikatos propagavimo konferencijos Mokslo komiteto pirmininkas, Turino universiteto Visuomenės sveikatos katedra

Nr. 18 | „Sveikatos sistemos, sveikata ir gerovė – Europa žengia į priekį“

PSO Europos regiono direktorius Marc Danzon