Saada sõbrale
RSS
google +
Trükiversioon

ELi terviseportaali e-uudisteleht

Viimati muudetud 181 | Suurem valvsus inimpäritoluga ainete valdkonnas kõikjal ELis

Alessandro Nanni Costa, Itaalia Riikliku Elundisiirde Keskuse peadirektor ja Giancarlo Liumbruno Itaalia Riikliku Verekeskuse peadirektor

Viimati muudetud 180 | Valmisolek piiriüleste terviseohtude puhul

John F. Ryan, Euroopa Komisjoni rahvatervise ja kriisijuhtimise direktoraadi direktor

Viimati muudetud 179 | Tervis kõigile ja kõik tervishoiule! EL aitab liikmesriikidel optimeerida oma tervishoiusüsteeme

Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi asepeadirektor Martin Seychell

Viimati muudetud 178 | Vaktsineerimine – tehke parim valik

Xavier Prats Monné, Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi peadirektor

Viimati muudetud 177 | Endokriinfunktsiooni kahjustavad kemikaalid: Euroopa Komisjon võtab meetmeid tervise ja keskkonna kaitsmiseks

Sabine Jülicher, Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi toidu- ja söödaohutuse, innovatsiooni direktoraadi direktor

Viimati muudetud 176 | Ühinemine ja uued liikmed – teaduskomiteede roll jääb aga samaks

Xavier Prats Monné, Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi peadirektor

Viimati muudetud 175 | E-tervise seisund on lootusrikas!

Clemens Martin Auer, Austria tervishoiuministeeriumi peadirektor ja e-tervise võrgustikku toetava ühismeetme koordinaator

Viimati muudetud 174 | Tubakatoodete direktiiv – rakendamine ELis

Dr Martina Pötschke-Langer MD, M.A., WHO vähktõve ennetamise üksuse, tubakatoodete tarbimise piiramise koostöökeskuse, Saksamaa vähiuuringute keskusese (DKFZ) juhataja

Viimati muudetud 173 | Terviseprogramm: mineviku hindamine ja tuleviku parandamine

Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi direktori kohusetäitja John F. Ryan

Viimati muudetud 172 | Liigume ühismeetme CHRODIS abil diabeedi parema ennetamise ja tõrje suunas

Marina Maggini (Riiklik Terviseamet, Rooma, Itaalia) ja Jelka Zaletel (Riiklik Terviseamet, Ljubljana, Sloveenia)

Viimati muudetud 171 | Võitlus haruldaste haigustega nõuab haruldaselt head koostööd

Till Voigtländer, Austria esindaja Euroopa Komisjoni haruldaste haiguste eksperdirühmas ning Euroopa tugivõrgustikke juhtiva liikmesriikide nõukogu ekspert.

Viimati muudetud 170 | Uued turvaelemendid ELi kodanike kaitseks võltsitud ravimite eest

Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi tervishoiusüsteemide, meditsiinitoodete ja -uuenduste osakonna direktor Andrzej Rys

Viimati muudetud 169 | Krooniliste haiguste parema ennetuse ja ravi suunas

Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi asepeadirektor Martin Seychell

Viimati muudetud 168 | „Kui ettevalmistus ei õnnestu, peab valmistuma ebaõnnestumiseks”

John F. Ryan, Euroopa Komisjoni rahvatervise direktoraadi juhi kohusetäitja

Viimati muudetud 167 | Uus vaimse tervise ja heaolu alase tegevuse raamistik

JM Caldas de Almeida, ELi vaimse tervise ja heaolu alase ühismeetme projektijuht

Viimati muudetud 166 | Kui ohutud on kirurgilised võrgud urogünekoloogiliste operatsioonide puhul?

Professor Christopher Chapple, MD, Euroopa Uroloogide Assotsiatsiooni peasekretär ning tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee arvamus kirurgiliste võrkude kohta

Viimati muudetud 165 | Riiklikud kontaktpunktid on valmis vastama piiriüleseid tervishoiuteenuseid puudutavatele küsimustele

Xavier Prats Monné, tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi peadirektor, Euroopa Komisjon

Viimati muudetud 164 | Investeerimine meie tulevikku: Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid paremate ja kättesaadavamate tervishoiuteenuste nimel

Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi asepeadirektor Martin Seychell

Viimati muudetud 163 | Elundidoonorluse Euroopa päeval avaldatakse austust doonoritele ja suurendatakse teadlikkust

Portugali vere ja elundite siirdamise instituudi riiklik siirdamiskoordinaator Ana França

Viimati muudetud 162 | Pagulaskriis: „Suuremeelsete lubaduste täitmiseks peavad riigid rohkem pingutama.”

Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi asepeadirektor Martin Seychell

Viimati muudetud 161 | Kolm peamist algatust Ebola viiruse vastases võitluses

Vytenis Andriukaitis, tervishoiu ja toiduohutuse volinik

Viimati muudetud 160 | Kõlblike toiduülejääkide toimetamine nendeni, kes neid kõige rohkem vajavad

Isabel Jonet, Euroopa Toidupankade Föderatsiooni president (FEBA)

Viimati muudetud 159 | Pool sajandit ravimeid käsitlevaid Euroopa õigusakte

Fernand Sauer, Euroopa Komisjoni rahvatervise direktoraadi endine direktor ja Euroopa Ravimiameti endine tegevdirektor

Viimati muudetud 158 | Euroopa Liit suurendab vähivastast võitlust

Dr Tit Albreht, Sloveenia riiklik Rahvaterviseinstituut

Viimati muudetud 157 | Uus veebipõhine süsteem vähendab terviseprogrammi raames rahastuse taotlejate jaoks bürokraatiat

Jacques Remacle, Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti tervishoiuosakonna juhataja

Viimati muudetud 156 | Ilu ulatub nahapinnast sügavamale, kuid kosmeetikatooted ei peaks sinna jõudma!

Tarbijaohutuse komitee aseesimees ning nanomaterjalide kasutamist kosmeetikatoodetes käsitleva töörühma esimees dr Qasim Chaudhry

Viimati muudetud 155 | ELi kasvades kasvavad ka meie rahvatervise sektori ülesanded

Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi terviseosakonna asepeadirektor Martin Seychell

Viimati muudetud 154 | Veredoonorid kingivad elu – hoolitseme nende eest võimalikult hästi

Karin Kadenbach, Euroopa Parlamendi ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni liige; Euroopa Parlamendi neeruteemalise töörühma eesistuja

Viimati muudetud 153 | Uus tubakatoodete direktiiv – üks aasta hiljem

Linda McAvan, Euroopa Parlamendi liige, tubakatoodete direktiivi raportöör

Viimati muudetud 152 | Meie tervis sõltub nende tervisest: hea planeerimine on ELi tervishoiutöötajate ja jätkusuutlike tervishoiusüsteemide seisukohast hädavajalik

Michel van Hoegaerden, tervishoiutöötajaid puudutava planeerimise ja prognoosimise ühismeetme juht, Belgia Föderaalne Tervishoiuasutus

Viimati muudetud 151 | Eksperdiabi kasutamine tõhusate investeeringute tegemiseks tervishoidu

Genti Ülikooli (Belgia) perearstinduse ja esmatasandi arstiabi teaduskonna professor ning eksperdirühma, mis annab nõu tõhusate tervishoidu investeerimise viiside kohta, eesistuja professor Jan De Maeseneer

Viimati muudetud 150 | Uued ELi direktiivid kudede ja rakkude kohta suurendavad ohutust, kuid me ei tohi piirduda vaid nendega

Dr Peter Liese, Euroopa Rahvapartei koordinaator – keskkond, rahvatervis ja toiduohutus

Viimati muudetud 149 | „Tuberkuloosivaba maailm” – haavatavate elanikerühmade vajaduste rahuldamine

Aljona Kurbatova, nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakonna juhataja, Tervise Arengu Instituut

Viimati muudetud 147 | Tervislikud eluviisid tervema tuleviku nimel ELis

Läti Vabariigi tervishoiuminister Guntis Belēvičs

Viimati muudetud 146 | Paremad tervishoiusüsteemid – kättesaadavamad, tõhusamad ja paindlikumad

Maria Iglesia Gomez, tervishoiusüsteemide üksuse juhataja, Euroopa Komisjon, Tervise- ja tarbijaküsimuste peadirek

Viimati muudetud 145 | Ülemaailmne tervishoid – mõtle globaalsel ja tegutse kohalikul tasandil, kuid mida me teeme ELi tasandil?

Andrzej Rys, tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi tervishoiusüsteemide ja -toodete osakonna direktor

Viimati muudetud 144 | Teadlased uurivad sünteetilise bioloogia potentsiaali ja võimalikke riske

Theo Vermeire, Hollandi riikliku tervishoiu- ja keskkonnainstituudi (RIVM) ainete ja toodete ohutuse keskuse nanotehnoloogia, töötervishoiu ja transpordiohutuse osakonna juhataja

Viimati muudetud 143 | Väljaanne „Health at a Glance: täpsed tervisekontrolli tulemused, mille põhjal teha poliitilisi otsuseid”

Stefan Schreck, tervishoiualase teabe üksuse juhataja, Euroopa Komisjon, tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat

Viimati muudetud 142 | Vaimne tervis: Viime plaanid ellu

José Miguel Caldas de Almeidam, vaimse tervise ja heaolu alase ühismeetme koordinaator

Viimati muudetud 140 | Hoidke end, mitte ärge võtke antibiootikume: antibiootikumide vastutustundlik kasutamine

Martin Seychell, Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi asedirektor, kes vastutab direktoraadi B, C ja D eest

Viimati muudetud 139 | Tervishoid Vahemere piirkonnas: tugevamad sidemed tervishoiusüsteemide vahel edendavad solidaarsust ja majanduskasvu

Tervishoiu, ravimite ja toiduohutuse asjatundja Davide Lecchini, Itaalia alaline esindus ELi juures

Viimati muudetud 136 | Solidaarsus ja võrdõiguslikkus: Euroopa tasandi koostöö tervishoiutehnoloogia hindamise alal, et aidata luua võrdne juurdepääs tervishoiuteenustele

François Houÿez, EURORDISe raviteabe ja juurdepääsu küsimuste direktor ja tervisepoliitika nõustaja ning EUnetHTA sidusrühmade foorumi kaasesimees

Viimati muudetud 134 | Me oleme nüüd täielikult varustatud spordiklubi liikmed: kasutagem siis neid uusi masinaid!

Ursula O’Dwyer, tervise edendamise poliitika nõunik, tervise edendamise poliitika osakond, Iirimaa tervishoiuministeerium

Viimati muudetud 133 | Kontrollime uuendusi, et kaitsta rahvatervist

Tervise- ja keskkonnariskide teaduskomitee esimees Colin R. Janssen, Ph.D

Viimati muudetud 132 | Ühine vaktsiinide ja ravimite ostmine saab ELis reaalsuseks

Paola Testori-Coggi, tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi peadirektor

Viimati muudetud 131 | Komisjoni teatis tõhusate, kättesaadavate ja paindlike tervishoiusüsteemide kohta

Nathalie Chaze, tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi tervishoiusüsteemide üksuse juhataja

Viimati muudetud 129 | E-tervis lubadustest tegelikkuseks

Clemens Martin Auer, e-tervise võrgustiku kaasesimees ja Austria tervishoiuministeeriumi peadirektor

Viimati muudetud 128 | Euroopa parimad terviseteemalised artiklid selgunud

Euroopa Komisjoni tervisevolinik Tonio Borg

Viimati muudetud 126 | Kolmas terviseprogramm edendab optimaalset koostööd

Tonio Borg, Euroopa Komisjoni tervisevolinik

Viimati muudetud 125 | Haruldaste haiguste päev 2014: üheskoos parema abi nimel Euroopas

Yann Le Cam, Haruldaste Haiguste Euroopa Organisatsiooni EURORDIS tegevjuht

Viimati muudetud 124 | New EU tobacco control measures

Linda McAvan, Member of the European Parliament, Rapporteur on the Tobacco Products Directive

Viimati muudetud 123 | Võltsitud ravimite direktiiv – ravimite ohutuse tõhustamine ELis

Paola Testori Coggi, Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi peadirektor

Viimati muudetud 122 | Vähktõbi

Martin Seychell, Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi peadirektori asetäitja

Viimati muudetud 121 | Tervisealane ebavõrdsus

Rahvatervise direktoraadi direktori kohusetäitja John F. Ryan

Viimati muudetud 120 | Tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee: Inimeste kaitsmine uute terviseriskide eest

Prof. Philippe Hartemann, tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee esimees

Viimati muudetud 119 | Euroopa antibiootikumipäeva eesmärk on edendada antibiootikumide arukat kasutamist rohkem kui 40 riigis

Marc Sprenger, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktor

Viimati muudetud 118 | Diabeet: vaja on valdkonnaülest ELi poliitikat

João Manuel Valente Nabais, Rahvusvahelise Diabeediliidu Euroopa regiooni (IDF Europe) president

Viimati muudetud 117 | Jõustub piiriülest tervishoidu käsitlev direktiiv

Paola Testori Coggi, Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi peadirektor

Viimati muudetud 116 | Vaimne tervis

Tonio Borg, Euroopa Komisjoni tervisevolinik

Viimati muudetud 115 | Diskrimineerimisvastane võitlus tervishoius

Tonio Borg, Euroopa Komisjoni tervisevolinik

Viimati muudetud 114 | ELi meetmed rasvumise vastu võitlemiseks ja tervislikumate eluviiside edendamiseks

Philippe Roux, tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi üksuse C4 (tervist mõjutavad tegurid) juhtaja

Viimati muudetud 113 | Kodanikud on piiriüleste terviseohtude eest paremini kaitstud

Tonio Borg, Euroopa Komisjoni tervishoiuvolinik

Viimati muudetud 112 | Eriväljaanne – Teaduskomiteed

Prof. Thomas Platzek, tarbijaohutuse komitee esimees

Viimati muudetud 111 | Tervishoid ja laienemine – Horvaatia

Sylvain GIRAUD, üksuse D1 „Strateegia ja rahvusvaheline tegevus” juhataja, direktoraat D – tervishoiusüsteemid ja -tooted, tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat, Euroopa Komisjon

Viimati muudetud 110 | Õigus tervisele, õigus elule – HIV ja inimõigused

Henning Mikkelsen, ELi kontaktametnik, ÜRO HIV/AIDSi alane ühisprogramm (UNAIDS)

Viimati muudetud 109 | E-tervise nädal: tervema Euroopa nimel

Dr Ambrose McLoughlin, BDS, MBA, Iirimaa tervishoiuministeeriumi peasekretär

Viimati muudetud 108 | Kindlad teaduslikud nõuanded ja teadmised aitavad muuta Euroopa kodanike elu tervislikumaks ja ohutumaks

Paola Testori Coggi, Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi peadirektor

Viimati muudetud 107 | ELi liikmesriigid pööravad patsiendi ohutusele üha suuremat tähelepanu

Martin Seychell, tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi peadirektori asetäitja

Viimati muudetud 106 | Sotsiaalsete investeeringute paketi prioriteet on investeerimine tervisesse

Paola Testori Coggi, Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi peadirektor

Viimati muudetud 105 | Sisserändajate ja etniliste vähemuste, sealhulgas romade tervis

Isabel de la Mata, rahvatervise valdkonna erinõunik

Viimati muudetud 104 | Tervishoiusüsteemid – Euroopa mõõde

Nathalie Chaze, Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi tervishoiusüsteemide üksuse juhataja

Viimati muudetud 103 | ELi tervishoiuteemaline ajakirjanduspreemia antakse välja neljandat korda

Helmut Brand, Euroopa rahvatervise professor, ELi tervishoiuteemalise ajakirjanduspreemia 2012. aasta konkursi žürii liige, Euroopa rahvatervise õppeasutuste assotsiatsioonide president ning Gasteini Euroopa tervisefoorumi president

Viimati muudetud 0 | Tubakatoodete direktiivi läbivaatamine peab vastama tubakatoodete kasutamise piiramisega seotud väljakutsetele ELis

Tonio Borg, Euroopa Komisjoni tervishoiu ja tarbijapoliitika volinik

Viimati muudetud 101 | Uues aruandes on tähelepanu all peamised tervishoiu- ja sellega seotud süsteemide näitajad 35 riigis.

Stefan Schreck, tervishoiualase teabe üksuse juhataja, Euroopa Komisjon, tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat

Viimati muudetud 100 | Eriväljaanne: tervena vananemine.

Paola Testori, Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi peadirektor

Viimati muudetud 99 | Tervishoid – töökohtade looja

Andrzej Rys, direktor, tervishoiusüsteemid, Euroopa Komisjon, tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat

Viimati muudetud 98 | Ravimiohutuse järelevalve – ravimiohutuse järelevalve

Patricia Brunko, Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi ravimiosakonna juhataja

Viimati muudetud 97 | Laste vaktsineerimine: ohutu ja tõhus ennetus

Herta Adam, terviseohtude osakond, Euroopa Komisjon, tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat

Viimati muudetud 96 | Teadmiste jagamine dementsusega seotud hoolduse edendamiseks Euroopas

Dr Armelle Leperre-Desplanques, projektijuht, ALCOVE – Alzheimeri tõve ühine hindamine Euroopas (ALzheimer COperative Valuation In Europe)

Viimati muudetud 95 | Kliiniliste katsete uued eeskirjad

Stefano Soro, Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi ravimite kvaliteedi, ohutuse ja efektiivsuse osakonna juhataja

Viimati muudetud 93 | Heidi tervisewiki

Stefan Schreck, tervishoiualase teabe üksuse juhataja, Euroopa Komisjon, tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat

Viimati muudetud 92 | 14. juuni 2012 – Ülemaailmne veredoonorite päev „Iga veredoonor on kangelane”

Dr Dominik Schnichels, tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi inimpäritoluga raviainete ja tubakakontrolli üksuse D4 peadirektor

Viimati muudetud 91 | Ülemaailmne tubakavaba päev – kampaania „Ekssuitsetajad on peatamatud”

Despina Spanou, peanõunik, tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat, Euroopa Komisjon

Viimati muudetud 90 | Ennetus on peamine: Euroopa vähivastase võitluse nädal, 25.–31. mai 2012

Dr Wendy Yared, Euroopa vähiliitude ühingu direktor

Viimati muudetud 88 | Ülemaailmne tervisepäev 2012: Vananemine ja tervis

Maria Iglesia Gomez, üksuse juhataja, tervise ja tarbijatega seotud innovatsiooni üksus (SANCO 02), Euroopa Komisjon

Viimati muudetud 87 | Tervis on rikkus

Nathalie Chaze, Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi D2 tervishoiusüsteemi üksuse juhataja

Viimati muudetud 86 | Rahvusvaheline naistepäev

Isabel de la Mata, Tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi peanõunik rahvatervise valdkonnas

Viimati muudetud 85 | Ühendame jõud haruldaste haiguste vastu võitlemisel

Ruxandra Draghia-Akli, Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi direktor

Viimati muudetud 84 | ELi tervishoiuteemaline ajakirjanduspreemia 2011

John Dalli, Euroopa Komisjoni tervishoiu ja tarbijapoliitika volinik

Viimati muudetud 83 | Meetmed kodanike paremaks kaitsmiseks piiriüleste terviseohtude eest

John Ryan, üksuse juhataja, Euroopa Komisjon, terviseohud, SANCO C3

Viimati muudetud 82 | Alkohol, töö ja tootlikkus

Professor Sir Ian Gilmore, Liverpooli Kuninglik Haigla ja Liverpooli Ülikool

Viimati muudetud 81 | Ülemaailmne AIDSi vastu võitlemise päev 2011: 7 sekkumist, 1 eesmärk – null nakatumist uimasteid süstivate inimeste hulgas

Marc Sprenger – direktor, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus –– Wolfgang Götz – direktor, Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

Viimati muudetud 79 | Elektromagnetvälju ja tervist käsitlev rahvusvaheline teaduskonverents

Laurent Bontoux, riskihindamise üksus D5, tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee haldusametnik

Viimati muudetud 78 | Riskihindamine Euroopa Komisjonis

Willem Penning, tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi (D5 ) riskihindamise üksuse juhataja

Viimati muudetud 77 | Täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitlev Euroopa innovatsioonipartnerlus: tehnoloogia kasutamine parema elu heaks

Paola Testori Coggi, Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi peadirektor

Viimati muudetud 76 | 2. ELi terviseprogramm (2008–2013): tulemuste saavutamine kodanike tervise parandamiseks

Jacques Remacle, tervishoiuosakonna juhataja – Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet (EAHC)

Viimati muudetud 75 | Täiend- ja alternatiivmeditsiin ELi kodanike tervishoiuvajaduste rahuldamiseks

Dr Ton Nicolai, CAMDOC, täiend- ja alternatiivmeditsiiniga tegelavate Euroopa arstide organisatsioonide liit

Viimati muudetud 74 | Vaimne tervis on oluline: Noorte vaimne tervis Euroopas

James Higgins, Euroopa noortefoorumi poliitikaametnik

Viimati muudetud 72 | Uimastite kuritarvitamise ja salakaubaveo vastane rahvusvaheline päev – 26. juuni 2011

Wolfgang Götz Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse direktor

Viimati muudetud 71 | Ülemaailmne tubakavaba päev – 31. mai 2011

Martin Seychell, tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi peadirektori asetäitja

Viimati muudetud 70 | e-Tervise nädal 2011: Investeerimine tulevastesse tervishoiusüsteemidesse

Pēteris Zilgalvis ─ Euroopa Komisjoni tervishoiualase info- ja sidetehnoloogia osakonna juhataja

Viimati muudetud 69 | Ülemaailmne tööohutuse ja töötervishoiu päev – 28. aprill 2011

Andrew Smith, teavitusosakonna juhataja, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)

Viimati muudetud 68 | Antimikroobne resistentsus: vajadus rahvusvahelise koostöö järele

Dr. Emese Szilagyi, meditsiiniline epidemioloog, Riiklik Epidemioloogia Keskus, Ungari.

Viimati muudetud 67 | Tuberkuloosi ennetamine väljaspool traditsioonilisi tervishoiusüsteeme

Dr Kristi Rüütel –D – HIVi valdkonna ekspert, nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakond, Tervise Arengu Instituut

Viimati muudetud 66 | EL tugevdab farmaatsiatooteid käsitlevaid õigusakte, et võidelda võltsitud ravimite vastu

Patricia Brunko, Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat, rahvatervise ja riskianalüüsi osakonna farmaatsiatoodete üksuse C8 juhataja

Viimati muudetud 65 | Patsienditeadlikkus turvalises piiriüleses tervishoius

Nathalie Chaze, üksus C5 –tervishoiustrateegia ja -süsteemid, juhataja

Viimati muudetud 64 | Avaldatud on ELi uued suunised pärasoolevähi sõeluuringute kohta

Dr Lawrence von Karsa, juhataja, kvaliteedi tagamise rühm, varajase diagnoosi ja ennetuse osakond, Rahvusvaheline Vähiuurimiskeskus (IARC)

Viimati muudetud 62 | Riskihindamise ja riskihindajate väljakutsed

Jim Bridges, tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee (SCENIHR) esimees

Viimati muudetud 61 | ELi tervishoiuteemaline ajakirjanduspreemia 2010

Paola Testori Coggi, tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi peadirektor

Viimati muudetud 60 | Toitumisalane strateegia – vaadates tagasi ning valmistades ette tulevikuplaane

Despina Spanou, peanõunik, tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat, Euroopa Komisjon

Viimati muudetud 59 | Nanomaterjalid: ohtude hindamisega seotud probleemid

Wim De Jong, Tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee (SCENIHR) aseesimees

Viimati muudetud 58 | Dementsuse ennetamine ja mõju

Magda Aelvoet, dementsuse teemalise konverentsi koordinaator, Belgia riigiminister

Viimati muudetud 57 | ELi terviseprogramm: võti tervishoiu tulevikku

Jose Ramon Biosca De Sagastuy, terviseprogrammi ja teabehalduse osakond – Euroopa Komisjon, tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat

Viimati muudetud 56 | Elundidoonorlus ja elundite siirdamine Euroopas

Alessandro Nanni Costa, Itaalia Riikliku Elundite Siirdamise Keskuse direktor

Viimati muudetud 55 | Rahvusvaheline eakate päev (1. oktoober)

Paola Testori Coggi, tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi peadirektor

Viimati muudetud 54 | Kellele läheb korda elanikkonna vananemine?

Andrzej Rys, rahvatervise ja riskianalüüsi osakonna juhataja, Euroopa Komisjon

Viimati muudetud 53 | Ole terve…ka puhkuse ajal!

Andrzej Rys, Euroopa Komisjoni tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi rahvatervise osakonna juhataja

Viimati muudetud 52 | Ülemaailmne veredoonorite päev 2010

Patricia Brunko, tervishoiuõiguse ja rahvusvaheliste küsimuste üksuse juhataja

Viimati muudetud 51 | Teie tervis – sõltumata teie elukohast

Paola Testori Coggi, tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi peadirektor

Viimati muudetud 50 | 26. mai 2010 – ülemaailmne hulgiskleroosi päev Euroopas

26. mai 2010 – ülemaailmne hulgiskleroosi päev Euroopas

Viimati muudetud 48 | 4. patsientide õiguste Euroopa päev – 18. aprill 2010

Melody Ross, Kodanikuaktiivsuse võrgustiku direktor

Viimati muudetud 47 | Ülemaailmne tuberkuloosipäev – valitsusvälised organisatsioonid tuberkuloosivastases võitluses

Lilian Severin, programmi „Tuberkuloos/HIV vanglates” direktor

Viimati muudetud 46 | Keskkond ja tervis Euroopas: 20 aastat meetmeid ja edusamme

Zsuzsanna Jakab, Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkonna juht

Viimati muudetud 44 | Koostöö võitluses vähktõvega

Sandra Radoš Krnel, MD, Sloveenia Rahvatervise Instituut

Viimati muudetud 43 | Üldiseks juurdepääsuks tehtavad jõupingutused toovad AIDSi isolatsioonist välja

Denis Haveaux, Euroopa Liidu kontaktametnik, ÜRO HIV/AIDSi-alane ühisprogramm (UNAIDS)

Viimati muudetud 42 | Resistentsus antibiootikumidele kujutab rahvatervisele ohtu kõikjal maailmas. Seda saab kõrvaldada ainult üleilmse koostööga.

Otto Cars, MD. PhD, professor, Strama esimees (Strama – Rootsi strateegiakava võitluseks resistentsusega antibiootikumide suhtes) ja ReAct direktor (ReAct – meetmed võitluseks resistentsusega antibiootikumide suhtes)

Viimati muudetud 41 | ELi tervishoiuteemaline ajakirjanduspreemia 2009

ELi tervishoiuvolinik Androulla Vassiliou

Viimati muudetud 40 | Vaimne tervis esmatasandi arstiabis

Lisette Tiddens Engwirda, Euroopa Arstide Alaline Komitee (CPME)

Viimati muudetud 39 | Euroopa arvestab dementsuse all kannatavate inimestega

Jean Georges – „Alzheimer Europe” tegevdirektor

Viimati muudetud 38 | Liigse päikese eest hoidumine suvel

Jürgen Vogelgesang – toodete ja teenuste ohutuse üksus – tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat – Euroopa Komisjon

Viimati muudetud 37 | Noorte tervist käsitlev uus komisjoni algatus

Androulla Vassiliou, Euroopa tervishoiuvolinik

Viimati muudetud 36 | Kampaania Help 2.0 (2009–2010) käivitub ülemaailmsel tubakavabal päeval

Andrzej Rys, Euroopa Komisjoni tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi rahvatervise osakonna direktor

Viimati muudetud 35 | Ülemaailmne astmapäev – 5. mai 2009

Giovanni Viegi, CNR biomeditsiini ja molekulaarimmunoloogia instituudi (Palermo, Itaalia) direktor

Viimati muudetud 33 | Ülemaailmne tervisepäev – tervis on suurim rikkus

ELi tervishoiuvolinik Androulla Vassiliou

Viimati muudetud 32 | Tuberkuloosi leviku peatamiseks Euroopas on vaja kooskõlastatud meetmeid

Doktor Tonka Varleva – AIDSi ja tuberkuloosi ennetamise ning leviku piiramisega tegeleva direktoraadi juhataja Tõhusamat tuberkuloosi leviku piiramist Bulgaarias käsitleva programmi juhataja

Viimati muudetud 31 | Tervis ON sooküsimus

Brigitte Triems – Euroopa naiste surverühma (EWL) president

Viimati muudetud 30 | e-Tervis üksikisikute, ühiskonna ja majanduse teenistuses

Nicola Bedlington, Euroopa patsientide foorumi tegevdirektor

Viimati muudetud 29 | Vähktõvekoorma kergendamine – jah, me suudame!

Hildrun Sundseth, Euroopa vähipatsientide liidu ELi poliitikaosakonna juhataja

Viimati muudetud 28 | Tervislikum tulevik eeldab keskkonna puhastamist

Génon K. Jensen, Health & Environment Alliance (HEAL) (Liit keskkonna ja tervise parandamiseks) tegevdirektor, Belgia

Viimati muudetud 27 | Tervishoiupoliitika arendamine ja rakendamine Euroopa Liidus

Monika Kosinska, Euroopa Rahvatervise Liidu peasekretär

Viimati muudetud 26 | Elundidoonorlus ja elundite siirdamine Euroopas

Rafael Matesanz, elundidoonorluse organisatsiooni direktor, Hispaania

Viimati muudetud 25 | Võitlus bakterite resistentsusega antibiootikumidele: Euroopa prioriteet

Prof. B. SCHLEMMER, antibiootikumide tõhususe säilitamist käsitleva Prantsusmaa kava üle järelevalvet teostava riikliku komitee president

Viimati muudetud 24 | "Ülemaailmne osteoporoosipäev: teadlikkuse ja poliitikauuenduste edendamine"

Daniel Navid, Rahvusvahelise Osteoporoosi Organisatsiooni vanemkonsultant

Viimati muudetud 21 | Euroopa võitleb Alzheimeri tõvega

Florence Lustman, rahandusosakonna peainspektor, Prantsusmaa Alzheimeri tõve käsitleva kava (2008-2012) koordineerija

Viimati muudetud 20 | Uued piirid: tervise edendamise tulevased poliitilised, kultuurilised ja teaduslikud väljakutsed

Professor Franco Cavallo, teaduskomitee president, 8. IUHPE tervise edendamise Euroopa konverents, Torino Ülikooli rahvatervise osakond

Viimati muudetud 18 | "Euroopa liigub edasi tervishoiusüsteemide, tervise ja heaolu valdkonnas"

Marc Danzon, Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkonna juht