Send til en ven
RSS
google +
Printervenlig version

Sundhed-EU's nyhedsbrev

Nr. 132 | Fælles indkøb af vacciner og lægemidler bliver virkelighed i EU

Paola Testori Coggi, generaldirektør for sundhed og forbrugere

Nr. 131 | Kommissionens meddelelse om effektive, tilgængelige og elastiske sundhedssystemer

Af kontorchef Nathalie Chanet, GD SANCO's kontor for sundhedssystemer

Nr. 130 | Det nye tobaksvaredirektiv er godt nyt for folkesundheden i Europa

af Tonio Borg, EU-kommissær for sundhed

Nr. 129 | E-sundhed: fra løfte til virkelighed

Dr. Clemens Martin Auer, medformand for e-sundhedsnetværket og generaldirektør i Østrigs sundhedsministerium.

Nr. 128 | Fremvisning af EU's bedste sundhedsjournalistik

af Tonio Borg, EU-Kommissær for sundhed

Nr. 127 | EU forpligter sig til at gøre en indsats over for kroniske sygdomme

Tonio Borg, EU’s sundhedskommissær

Nr. 126 | Tredje sundhedsprogram fremmer optimalt samarbejde

Tonio Borg, EU-kommissær for sundhed

Nr. 125 | Den internationale dag for sjældne sygdomme 2014: Sammen om bedre pleje i hele Europa

Yann Le Cam, administrerende direktør, den europæiske organisation for sjældne sygdomme – EURORDIS

Nr. 124 | New EU tobacco control measures

Linda McAvan, Member of the European Parliament, Rapporteur on the Tobacco Products Directive

Nr. 123 | Direktivet om forfalskede lægemidler: lægemiddelsikkerheden i EU

Af Paola Testori Coggi, generaldirektør for Kommissionens GD for Sundhed og Forbrugere

Nr. 122 | Kræft

Af Martin Seychell, vicegeneraldirektør for sundheds- og forbrugeranliggender i Europa-Kommissionen

Nr. 121 | Sundhedsmæssige uligheder

Af John F. Ryan, fungerende direktør for direktoratet for folkesundhed

Nr. 120 | VKNNPS: Vi beskytter borgerne mod nye sundhedsrisici

Philippe Hartemann, formand for Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici

Nr. 119 | Den europæiske antibiotikadag slår til lyd for forsvarlig brug af antibiotika i over 40 lande

Af Marc Sprenger, direktør for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC).

Nr. 118 | Diabetes: behov for en tværfaglig politisk tilgang i EU

Af João Manuel Valente Nabais, formand for IDF Europa

Nr. 117 | Direktivet om grænseoverskridende sundhedspleje træder i kraft

Af Paola Testori Coggi, generaldirektør for Kommissionens GD for Sundhed og Forbrugere

Nr. 116 | Mental sundhed

Af Tonio Borg, EU-kommissær for sundhed

Nr. 115 | Slut med at forskelsbehandle inden for sundhed

Af Tonio Borg, EU-kommissær for sundhed

Nr. 114 | EU-tiltag til bekæmpelse af fedme og fremme af en sundere livsstil

ad Philippe Roux, kontorchef, GD SANCO, kontor C4, Sundhedsdeterminanter

Nr. 113 | Bedre beskyttelse af borgerne mod grænseoverskridende sundhedstrusler

af Tonio Borg, EU-Kommissær for sundhed

Nr. 112 | Særnummer – Videnskabelige komitéer

Af prof. Thomas Platzek, formand for Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed

Nr. 111 | Sundhed og udvidelsen – Kroatien

Af Sylvain Giraud, kontorchef for strategi og internationale anliggender i direktoratet for sundhedssystemer og -produkter under Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugere

Nr. 110 | Retten til sundhed, retten til livet – Hiv og menneskerettigheder

Af Henning Mikkelsen, ansvarlig for forbindelserne med EU hos FN's fælles program for bekæmpelse af hiv og aids (UNAIDS)

Nr. 109 | E-sundhedsugen: På vej mod et sundere Europa

Af Dr Ambrose McLoughlin, BDS, MBA, generalsekretær i det irske sundhedsministerium

Nr. 108 | Solid videnskabelig rådgivning og ekspertise er med til at give europæiske borgere et sundere og sikrere liv

Af Paola Testori Coggi, generaldirektør for Kommissionens GD for Sundhed og Forbrugere

Nr. 107 | Patientsikkerhed får større opmærksomhed i alle EU-landene

Martin Seychell, vicegeneraldirektør for forbrugere og sundhed

Nr. 106 | Investering i sundhed er en prioritet i den sociale investeringspakke

Af Paola Testori Coggi, generaldirektør for Kommissionens GD for Sundhed og Forbrugere

Nr. 105 | Sundhed blandt indvandrere og etniske mindretal, herunder romaer

Af Isabel de la Mata, ledende konsulent med særlig interesse i folkesundhed

Nr. 104 | Sundhedssystemer – den europæiske dimension

Af kontorchef Nathalie Chaze, Kontoret for sundhedssystemer, Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere, Europa-Kommissionen

Nr. 103 | EU-pris belønner god sundhedsjournalistik for 4. gang

Af Helmut Brand, professor i europæisk folkesundhed, medlem af juryen for EU's sundhedspris til journalister 2012, formand for Sammenslutningen af Skoler for Folkesundhed i Europa (ASPHER) og for Det Europæiske Sundhedsforum Gastein (EHFG)

Nr. 0 | Revision af direktivet om tobaksvarer skal skærpe tobakskontrollen i EU

Af Tonio Borg, EU's kommissær for sundhed og forbrugerpolitik

Nr. 101 | Ny rapport med nøgletal om sundhed og sundhedsvæsener i 35 lande

Af Stefan Schreck, chef for kontoret for sundhedsinformation, Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere

Nr. 100 | Særnummer: Sund aldring.

Af Paola Testori, generaldirektør for Kommissionens GD for Sundhed og Forbrugere

Nr. 99 | Sundhedspleje – En drivkraft for beskæftigelse

Af Andrzej Rys, Direktør i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugere med ansvar for sundhedssystemer

Nr. 98 | Lægemiddelovervågning – Overvågning af lægemidlers sikkerhed

Af Patricia Brunko, kontorchef, Lægemidler – Godkendelser og Det Europæiske Lægemiddelagentur, Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere

Nr. 97 | Børnevaccination sikker og effektiv forebyggelse

Af Herta Adam, afdelingen for sundhedstrusler, Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere

Nr. 96 | Ved at udveksle viden kan vi give demenspatienter bedre pleje i EU

Af dr. Armelle Leperre-Desplanques, projektleder i ALCOVE – ALzheimer COperative Valuation In Europe

Nr. 95 | Nye regler for kliniske forsøg

Af Stefano Soro, kontorchef, Europa-Kommissionen, Lægemidler – kvalitet, sikkerhed og effektivitet, Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere

Nr. 93 | Sundhedswikien Heidi

Af Stefan Schreck, chef for kontoret for sundhedsinformation, Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere

Nr. 92 | 14. juni 2012 – den internationale bloddonordag: Alle bloddonorer er helte

af Dr. Dominik Schnichels, kontorchef, Europa-Kommissionen, afdelingen for kontrol med substanser af menneskelig oprindelse og tobak, SANCO D4

Nr. 91 | Den internationale røgfrie dag – kampagnen "Eksrygere er ikke til at stoppe"

Af Despina Spanou, ledende konsulent, Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere, Europa-Kommissionen

Nr. 90 | Forebyggelse er afgørende: Den europæiske uge mod kræft – 25.-31. maj 2012

Af dr. Wendy Yared, direktør for sammenslutningen af europæiske kræftforeninger

Nr. 89 | Konference på højt niveau om EU's sundhedsprogrammer: resultater og perspektiver

Af John F. Ryan, fungerende direktør for direktoratet for folkesundhed

Nr. 88 | Verdenssundhedsdagen 2012: Aldring og sundhed

Af kontorchef Maria Iglesia Gomez, Europa-Kommissionen, kontor for innovation inden for sundhed og forbrugerpolitik, SANCO 02

Nr. 87 | Sundhed er lig med velstand

Nathalie Chazem, kontorchef, Europa-Kommissionen, Kontoret for sundhedssystemer, SANCO D2

Nr. 86 | International kvindedag

Isabel de la Mata, Ledende rådgiver om folkesundhed i GD for Sundhed og Forbrugere

Nr. 85 | Fælles kamp mod sjældne sygdomme

Ruxandra Draghia-Akli, direktør for sundhedsdirektoratet i EU-Kommissionens Generaldirektorat for Forskning og Udvikling

Nr. 84 | EU's sundhedspris for journalister 2011

Af John Dalli, EU's kommissær for sundhed og forbrugerpolitik

Nr. 83 | Forbedring af borgernes beskyttelse mod grænseoverskridende sundhedstrusler

af John Ryan, kontorchef, Europa-Kommissionen, Sundhedstrusler, SANCO C3

Nr. 82 | Alkohol, arbejde og produktivitet

Professor Sir Ian Gilmore, Royal Liverpool Hospital og University of Liverpool

Nr. 81 | Verdens aids-dag 2011: 7 tiltag, 1 mål – ingen smitte blandt stiknarkomaner

Marc Sprenger – Direktør, Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) - Wolfgang Götz – Formand, Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN)

Nr. 79 | International videnskabelig konference om elektromagnetiske felter og sundhed

Laurent Bontoux, afdeling D5, risikovurdering, SCENIHR Management Officer

Nr. 78 | Risikovurdering i Europa-Kommissionen

Af Willem Penning, kontorchef for afdelingen for risikovurdering (D5), Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere

Nr. 77 | Pilotprojektet om det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring: teknologi kan give et bedre liv

Af Paola Testori Coggi, generaldirektør for Kommissionens GD for Sundhed og Forbrugere

Nr. 76 | EU's andet sundhedsprogram (2008-2013): resultater, der forbedrer borgernes sundhed

Jacques Remacle, leder af sundhedsafdelingen – Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC)

Nr. 75 | Komplementær og alternativ medicin i borgernes tjeneste

Dr. Ton Nicolai, på vegne af CAMDOC, sammenslutningen af alternative lægeorganisationer i Europa

Nr. 74 | Hovedsager: Mental sundhed og unge i Europa

James Higgins, policy officer for Europæisk Ungdomsforum

Nr. 73 | Kampen mod kræft i Europa – åbent forum i det europæiske partnerskab om en indsats mod kræft

Tina Lipušček, det nationale folkesundhedsinstitut, Slovenien

Nr. 72 | International dag mod misbrug af og handel med narkotika – 26. juni 2011

Wolfgang Götz, direktør for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN)

Nr. 71 | International røgfri dag – 31. maj 2011

Martin Seychell, vicegeneraldirektør for forbrugere og sundhed

Nr. 70 | E-sundhedsugen 2011: Investering i fremtidens sundhedssystemer

Pēteris Zilgalvis, kontorchef i Europa-Kommissionen med ansvar for informations- og kommunikationsteknologier (ikt) på sundhedsområdet

Nr. 69 | Den internationale arbejdsmiljødag – 28. april 2011

Af Andrew Smith, kommunikations- og pr-chef, Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

Nr. 68 | Antimikrobiel resistens: behov for internationalt samarbejde

Dr. Emese Szilagyi, medicinsk epidemiolog, det nationale center for epidemiologi, Ungarn.

Nr. 67 | Tuberkuloseforebyggelse uden for de traditionelle sundhedssystemer

Dr. Kristi Rüütel MD – Hiv-ekspert, afdelingen for forebyggelse af smitsomme sygdomme og stofmisbrug, Det Nationale Institut for Sundhedsudvikling

Nr. 66 | EU styrker lægemiddellovgivningen for at bekæmpe forfalskede lægemidler

Patricia Brunko, chef for kontoret for farmaceutiske produkter (C8) under direktoratet for folkesundhed og risikovurdering i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugere

Nr. 65 | Velinformerede patienter for sikker sundhedspleje på tværs af grænserne

Nathalie Chaze, Kontorchef – C5 Sundhedsstrategier og -systemer

Nr. 64 | Nye EU-retningslinjer for screening for tyk- og endetarmskræft

Dr Lawrence von Karsa, chef for kvalitetssikringsgruppen i det internationale kræftforskningscenters (IARC) afdeling for tidlig diagnosticering og forebyggelse

Nr. 63 | 3 tal, du skal huske, hvis uheldet er ude i EU: 1-1-2

Jerome Paris, 112 Foundation

Nr. 62 | Udfordringen for risikovurdering og risikoanalytikere

Jim Bridges, formand for Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici (VKNNPS)

Nr. 61 | EU's sundhedspris for journalister 2010

Paola Testori Coggi, generaldirektør for sundhed og forbrugere

Nr. 60 | En strategi for ernæring – et tilbageblik og forberedelse på vejen frem

Af Despina Spanou, ledende konsulent, Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere, Europa-Kommissionen

Nr. 59 | Nanomaterials: udfordringer ved risikovurderinger

Wim De Jong, næstformand for Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici (VKNNPS)

Nr. 58 | Et liv med demens

Magda Aelvoet, koordinator for "European Meeting on Dementia" og tidligere belgisk sundhedsminister

Nr. 57 | EU's sundhedsprogram: et vigtigt sundhedsværktøj

José Ramón Biosca de Sagastuy, afdelingen for sundhedsprogrammet og videnforvaltning – Europa-Kommissionien, Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere

Nr. 56 | Organdonation og –transplantation i Europa

Af dr. Alessandro Nanni Costa, direktør for det italienske nationale transplantationscenter

Nr. 55 | Den internationale ældredag (1. oktober)

Paola Testori Coggi, generaldirektør for sundhed og forbrugere

Nr. 54 | Hvem skal tage sig af den aldrende befolkning?

Andrzej Rys, direktør for folkesundhed og risikovurdering, Europa-Kommissionen

Nr. 53 | Pas på helbredet…også når du er på ferie!

Andrzej Rys, direktør for folkesundhed, Europa-Kommissionen

Nr. 52 | International bloddonordag 2010

Patricia Brunko, kontorchef – sundhedslovgivning og internationale anliggender

Nr. 51 | Din sundhed – hvor du end bor

Af Paola Testori Coggi, generaldirektør for GD for Sundhed og Forbrugere

Nr. 50 | Europa markerer World MS Day den 26. maj 2010

Af Peer Baneke, generalsekretær for den internationale scleroseorganisation MSIF (The Multiple Sclerosis Federation), og Dorothea Pitschnau-Michel, formand for den europæiske scleroseorganisation EMSP (European Multiple Sclerosis Platform)

Nr. 48 | Fjerde europæiske dag for patientrettigheder (18. april 2010)

Af Melody Ross – direktør for Active Citizenship Network (ACN)

Nr. 47 | Den internationale tuberkulosedag – Ngo'er med i kampen mod tb

af Lilian Severin – direktør for programmet tb/hiv i fængslerne

Nr. 46 | Miljø og sundhed i Europa – tyve års indsats og resultater

Zsuzsanna Jakab, WHO's regionale direktør for Europa

Nr. 45 | Patienter og forskere: Partnere for livet!

af Yann Le Cam, administrerende direktør for EURORDIS

Nr. 44 | Sammen mod kræft

Af Sandra Radoš Krnel, MD, Sloveniens folkesundhedsinstitut

Nr. 43 | Bedre adgang til behandling hjælper aids ud af isolationen

Af Denis Haveaux, ansvarlig for forbindelserne med EU hos FN's fælles program for bekæmpelse af hiv og aids (UNAIDS)

Nr. 42 | Antibiotikaresistens er en global trussel mod folkesundheden, som hele verden må stå sammen mod

Af Otto Cars, Læge, PhD, professor, formand for Strama (svensk strategiprogram mod antibiotikaresistens) og direktør for ReAct (aktion mod antibiotikaresistens)

Nr. 41 | EU's sundhedspris for journalister 2009

Androulla Vassiliou, EU's sundhedskommissær

Nr. 40 | Mental sundhed i den primære sundhedspleje

af Lisette Tiddens Engwirda, Standing Committee of European Doctors (CPME)

Nr. 39 | EU fokuserer på at hjælpe demente

Af Jean Georges – direktør for Alzheimer Europe

Nr. 38 | Nyd sommerens sol med omtanke

Dr. Jürgen Vogelgesang, Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere, kontoret for produkt- og tjenesteydelsessikkerhed

Nr. 37 | Kommissionens nye initiativ om unges sundhed

Af Androulla Vassiliou, EU-kommissær for sundhed

Nr. 36 | Help 2.0 – anden etape af EU's antirygekampagne i luften på international røgfri dag

Af Andrzej Rys, direktør for folkesundhed, Europa-Kommissionen

Nr. 35 | Verdens astmadag – 5. maj 2009

Giovanni Viegi, Direktør for det nationale forskningsinstitut for biomedicin og molekylær immunologi – Palermo, Italien

Nr. 33 | Verdenssundhedsdagen – sundhed er vores største aktiv

af Androulla Vassiliou, EU's sundhedskommissær

Nr. 32 | En koordineret indsats skal stoppe tuberkulose i Europa

Dr. Tonka Varleva – leder af direktoratet for forebyggelse og bekæmpelse af aids og tb, leder af programmet for bedre tuberkulosekontrol i Bulgarien

Nr. 31 | Sundhed er et spørgsmål om køn!

Brigitte Triems – formand for Den Europæiske Kvindelobby (European Women's Lobby - EWL)

Nr. 30 | E-sundhed for borgerne, samfundet og økonomien

Af Nicola Bedlington, administrerende direktør i Europæisk Patientforum

Nr. 29 | Kan vi lette kræftbyrden? Ja, vi kan!

Af Hildrun Sundseth, ansvarlig for EU-politik, den europæiske forening for kræftpatienter (ECPC)

Nr. 28 | Et renere miljø for en sund fremtid

Af Génon K. Jensen, direktør for alliancen for sundhed og miljø (HEAL), Belgien

Nr. 27 | Udvikling og gennemførelse af sundhedspolitik i EU

Monika Kosinska, generalsekretær for European Health Alliance

Nr. 26 | af Rafael Matesanz, direktør for Spaniens transplantationsorganisation (ONT)

af Rafael Matesanz, direktør for Spaniens transplantationsorganisation (ONT)

Nr. 25 | Antibiotikaresistente bakterier – en prioriteret opgave for EU

Professor Benoît Schlemmer, formand for Frankrigs tilsynsudvalg for effektive antibiotika

Nr. 24 | "International osteoporosedag – større opmærksomhed og nye strategier"

Af Daniel Navid Senior, konsulent i den internationale osteoporoseforening (IOF)

Nr. 23 | Et EU for patienterne – Kommissionens kampagne for bedre sundhedspleje til alle i EU

af Androulla Vassiliou, EU's sundhedskommissær

Nr. 22 | Anden årlige dialogworkshop om nanoteknologi "Sikkerhed for succes": "Kommunikation om sikkerhed",

af Robert Madelin, generaldirektør for sundhed og forbrugere

Nr. 21 | Europa mod alzheimer

af Florence Lustman, finansinspektør med ansvar for at koordinere den franske alzheimerplan 2008 2012

Nr. 20 | Mod nye grænser – kommende politiske, kulturelle og videnskabelige udfordringer på sundhedsområdet

Prof. Franco Cavallo, formand for det videnskabelige udvalg, IUHPE's 8. europæiske konference om sundhedsfremme, afdelingen for folkesundhed, Torinos Universitet

Nr. 18 | "Sundhedssystemer, sundhed og velfærd – vejen frem for EU"

Af Marc Danzon, WHO's regionale direktør for Europa