Poslat dál
RSS
google +
Verze pro tisk

Elektronický zpravodaj portálu Zdraví-EU

Číslo 181 | Posílení obezřetnosti při využívání látek lidského původu v celé EU

Alessandro Nanni Costa, generální ředitel Italského národního transplantačního centra, a Giancarlo Liumbruno, generální ředitel Italského národního transfuzního střediska

Číslo 180 | Připravenost na přeshraniční zdravotní hrozby

John F. Ryan, Evropská komise, ředitel pro oblast veřejné zdraví a krizové řízení

Číslo 179 | Zdraví pro všechny a všichni pro zdraví! Jak EU pomáhá členským státům optimalizovat jejich systémy zdravotní péče

Autor: Martin Seychell, ředitel útvaru Zdraví, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, Evropská komise

Číslo 178 | Očkování je vždy tou lepší volbou.

Xavier Prats Monné, generální ředitel GŘ pro zdraví a bezpečnost potravin, Evropská komise

Číslo 177 | Endokrinní disruptory: Komise podniká kroky na ochranu zdraví a životního prostředí

Sabine Jülicherová, ředitelka oddělení pro bezpečnost potravin a krmiv a inovace na generálním ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, Evropská komise

Číslo 176 | Sloučení vědeckých výborů a noví členové: Úloha se nemění

Xavier Prats Monné, generální ředitel GŘ pro zdraví a bezpečnost potravin, Evropská komise

Číslo 175 | Dobrá prognóza pro elektronické zdravotnictví

Clemens Martin Auer, vedoucí oddělení na rakouském ministerstvu zdravotnictví a koordinátor Společné akce na podporu sítě pro elektronické zdravotnictví

Číslo 174 | Směrnice o tabákových výrobcích a její provádění v EU

Dr Martina Pötschke-Langer, vedoucí oddělení pro prevenci rakoviny, Středisko pro kontrolu tabáku při WHO, Německé středisko pro výzkum rakoviny (DKFZ)

Číslo 173 | Program v oblast zdraví: Hodnocení toho, co se v minulosti podařilo a co chceme v budoucnu zlepšit

John F. Ryan, výkonný ředitel, Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

Číslo 172 | Za lepší prevenci a zvládání cukrovky – společná akce CHRODIS

Marina Maggini (Národní zdravotnický institut, Řím, Itálie) a Jelka Zaletel (Národní ústav veřejného zdraví, Lublaň, Slovinsko)

Číslo 171 | Léčba vzácných onemocnění vyžaduje velmi úzkou spolupráci

autor: Till Voigtländer, rakouský člen expertní skupiny pro vzácná onemocnění a odborník v Radě členských států o evropských referenčních sítí

Číslo 170 | Nové bezpečnostní prvky na ochranu evropských občanů před padělanými léčivými přípravky

Autor: Andrzej Rys, ředitel útvaru Zdravotní systémy, produkty a inovace, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, Evropská komise

Číslo 169 | Lepší prevence a léčba chronických onemocnění

Autor: Martin Seychell, zástupce generálního ředitele GŘ Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin

Číslo 168 | „Failing to prepare is preparing to fail“

John F. Ryan, výkonný ředitel Ředitelství pro veřejné zdraví Evropské komise, vedoucí oddělení pro krizové řízení a připravenost v oblasti zdraví

Číslo 167 | Nový rámec pro činnosti v oblasti duševního zdraví a pohody

J. M. Caldas de Almeida, koordinátor Společné akce pro duševní zdraví a pohodu

Číslo 166 | Je používání chirurgických sítěk v urogynekologické chirurgii dostatečně bezpečné?

Profesor Christopher Chapple, MD, generální tajemník Evropské urologické společnosti a zpravodaj pro stanovisko výboru SCENIHR o chirurgických síťkách

Číslo 165 | Vnitrostátní kontaktní místa jsou připravena odpovědět na otázky ohledně přeshraniční zdravotní péče

Xavier Prats Monné, generální ředitel GŘ pro zdraví a bezpečnost potravin, Evropská komise

Číslo 164 | Investice do budoucnosti: ESI fondy zaručí kvalitnější a dostupnější zdravotní péči

Autor: Martin Seychell, zástupce generálního ředitele GŘ Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin

Číslo 163 | Evropský den dárcovství orgánů vzdává hold dárcům a zvyšuje povědomí veřejnosti o této problematice

Ana França, národní transplantační koordinátorka, Portugalský institut krve a transplantace orgánů

Číslo 162 | Uprchlická krize: „Po ušlechtile znějících slovech musejí následovat konkrétní akce“

Autor: Martin Seychell, zástupce generálního ředitele GŘ Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin

Číslo 161 | Prezentace tří nejlepších iniciativ v boji proti ebole

Vytenis Andriukaitis, komisař EU pro zdraví a bezpečnost potravin

Číslo 160 | Je třeba zajistit, aby se přebytky potravin dostaly k těm nejpotřebnějším

Isabel Jonetová, předsedkyně Evropské federace potravinových bank (FEBA)

Číslo 159 | Půl století evropských právních předpisů v oblasti léčiv

Fernand Sauer, bývalý ředitel ředitelství pro veřejné zdraví Evropské komise a bývalý výkonný ředitel Evropské agentury pro léčivé přípravky

Číslo 158 | Evropská unie zintenzívňuje boj proti rakovině

Dr Tit Albreht, Slovinský národní ústav veřejného zdraví

Číslo 157 | Nový internetový systém redukuje byrokracii pro uchazeče v programu v oblasti zdraví

Jacques Remacle, vedoucí oddělení pro otázky zdraví, Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny

Číslo 156 | Krása člověka sice není jen na povrchu, ale kosmetické přípravky by se hluboko pod kůži dostat neměly!

Dr. Qasim Chaudhry, místopředseda Vědeckého výboru pro bezpečnost spotřebitele a předseda pracovní skupiny zabývající se nanomateriály v kosmetických přípravcích

Číslo 155 | Rozšiřování EU znamená i větší odpovědnost v oblasti veřejného zdraví

Autor: Martin Seychell, ředitel útvaru Zdraví, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, Evropská komise

Číslo 154 | Dárci krve darují život. Dopřejme jim tedy alespoň špičkovou péči.

Karin Kadenbachová, poslankyně Evropského parlamentu, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Předsedkyně skupiny EP pro nefrologii

Číslo 153 | Již rok platí nová směrnice o tabákových výrobcích – úspěch v boji proti kouření

Linda McAvanová, poslankyně Evropského parlamentu, zpravodajka pro směrnici o tabákových výrobcích

Číslo 152 | Jak jsme na tom se stavem zdravotnického personálu, tak je na tom naše zdraví – dobré plánování má zásadní význam pro stav pracovních sil ve zdravotnictví a udržitelnost sys

Autor: Michel Van Hoegaerden, Společná akce pro lepší plánování a prognózu potřeb pracovních sil ve zdravotnictví, belgická Federální veřejná služba pro zdraví

Číslo 151 | Odborná pomoc při účinném investování do zdraví

Profesor Jan De Maeseneer, předseda expertní skupiny pro účinné způsoby investování do zdraví, profesor praktického lékařství a primární zdravotní péče, Univerzita v Gentu, Belgie

Číslo 150 | Nové směrnice EU týkající se tkání a buněk sice zvyšují bezpečnost pacientů, nesmíme však usnout na vavřínech

Dr. Peter Liese, poslanec EP, koordinátor Evropské lidové strany – Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Číslo 149 | „Svět bez tuberkulózy“ – uspokojování potřeb zranitelných skupin

Autor: Aljona Kurbatova – vedoucí oddělení infekčních nemocí a prevence toxikomanie, Národní zdravotnický institut

Číslo 147 | Zdravý životní styl pro zdravější budoucnost v EU

Guntis Belēvičs, ministr zdravotnictví Lotyšské republiky

Číslo 146 | Jak zlepšit systémy zdravotní péče: lepší přístupnost, efektivnost a vyšší odolnost

Maria Iglesia Gomez, vedoucí oddělení pro systémy zdravotní péče, Evropská komise, GŘ pro zdraví a bezpečnost potravin

Číslo 145 | Globální aspekty zdraví – Globální myšlení, lokální činy, ale jak postupovat na úrovni EU?

Autor: Andrzej Rys, ředitel útvaru Zdravotní systémy a produkty, Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele

Číslo 144 | Vědci zkoumají potenciál i rizika syntetické biologie

Theo Vermeire, vedoucí oddělení nanotechnologií, ochrany zdraví při práci a bezpečnosti dopravy – Středisko bezpečnosti látek a přípravků Národního ústavu pro veřejné zdraví a životní prostředí (RIVM) – Nizozemsko

Číslo 143 | Stručný pohled na zdraví: přesné výsledky vyšetření, které tvoří základ pro politická rozhodnutí

Stefan Schreck, vedoucí oddělení zdravotních informací, Evropská komise, GŘ pro zdraví a spotřebitele

Číslo 142 | Duševní zdraví: Dejme plánům konkrétní podobu

José Miguel Caldas de Almeidam, koordinátor Společné akce pro duševní zdraví a pohodu

Číslo 141 | HIV/AIDS: Dublinské prohlášení 10. výročí je vhodným okamžikem k zamyšlení, nikoli k usnutí na vavřínech

Autor: Anna Marzec-Bogusławska M.D., M.P.H., ředitelka polského Národního střediska boje proti AIDS

Číslo 140 | Neberte hned antibiotika: obezřetné používání antibiotik

Martin Seychell, zástupce generálního ředitele GŘ pro zdraví a spotřebitele, odpovědný za ředitelství B, C a D

Číslo 139 | Zdraví ve středozemním regionu: posílení vazeb mezi zdravotnickými systémy v zájmu podpory solidarity a hospodářského růstu

Autorem je Davide Lecchini, atašé pro zdraví, bezpečnost potravin a léčivých prostředků u Stálého zastoupení Itálie při EU

Číslo 138 | Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí: rychlejší cesta k dosažení cílů

Maddalena Illario, MD, PhD, Federico II University and Hospital, Naples

Číslo 136 | Solidarita a rovnost: Spolupráce na evropské úrovni ohledně hodnocení zdravotnických technologií s cílem vytvořit podmínky pro rovný přístup ke zdravotní péči

François Houÿez, ředitel oddělení Informace o léčbě a přístup k ní v rámci organizace EURORDIS, poradce v oblasti zdravotní politiky a spolupředseda fóra zainteresovaných subjektů sítě EUnetHTA

Číslo 134 | Všechny potřebné nástroje máme nyní na dosah: Začněme je používat!

Ursula O'Dwyerová, politická poradkyně v oblasti zdravotní osvěty, ministerstvo zdravotnictví Irské republiky

Číslo 133 | Význam inovací pro ochranu veřejného zdraví

autor: Colin R. Janssen Ph.D., předseda Vědeckého výboru pro zdravotní a environmentální rizika

Číslo 132 | Společný nákup očkovacích látek a léků se stal v EU skutečností

Paola Testori-Coggi, generální ředitelka, zdraví a spotřebitelská politika

Číslo 131 | Sdělení na téma efektivnosti, dostupnosti a pružnosti systémů zdravotní péče

Nathalie Chaze, vedoucí oddělení GŘ SANCO pro systémy zdravotní péče

Číslo 130 | Novela směrnice o tabákových výrobcích: Počin evropské politiky veřejného zdraví

Tonio Borg, evropský komisař pro oblast veřejného zdraví

Číslo 129 | Elektronické zdravotnictví: od slibů ke hmatatelným výsledkům

Dr. Clemens Martin Auer, spolupředseda sítě eHealth a generální ředitel rakouského Ministerstva zdravotnictví

Číslo 128 | Představujeme to nejlepší z evropské žurnalistiky v oblasti zdraví

Tonio Borg, evropský komisař pro zdraví

Číslo 126 | Třetí program v oblasti zdraví podporuje optimální spolupráci

Tonio Borg, evropský komisař pro oblast zdraví

Číslo 125 | Den boje se vzácnými onemocněními 2014: „Celá Evropa společné za lepší péči“

Yann Le Cam, generální ředitel, Evropské organizace pro vzácná onemocnění — EURORDIS

Číslo 124 | New EU tobacco control measures

Linda McAvan, Member of the European Parliament, Rapporteur on the Tobacco Products Directive

Číslo 123 | Směrnice o padělaných léčivých přípravcích: zlepšování bezpečnosti léků v EU

Paola Testori Coggi, generální ředitelka pro oblast zdraví a spotřebitele Evropské komise

Číslo 122 | Rakovina

Martin Seychell, zástupce generálního ředitele GŘ pro zdraví a spotřebitele, Evropská komise

Číslo 121 | Nerovnost v oblasti zdraví

John F. Ryan, výkonný ředitel ředitelství pro veřejné zdraví

Číslo 120 | SCENIHR: Ochrana občanů před novými zdravotními riziky

Prof. Philippe Hartemann, předseda Vědeckého výboru pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika

Číslo 119 | Evropský den informovanosti o antibiotikách podporuje obezřetné používání antibiotik ve více než 40 zemích,

Autor: Marc Sprenger, ředitel Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

Číslo 118 | Diabetes: Politika EU musí směřovat napříč odvětvími

João Manuel Valente Nabais, předseda evropské asociace Mezinárodní federace pro diabetes

Číslo 117 | Směrnice o přeshraniční zdravotní péči vstupuje v platnost

Paola Testori Coggi, generální ředitelka pro oblast zdraví a ochranu spotřebitele, Evropská komise

Číslo 116 | Duševní zdraví

Tonio Borg, evropský komisař pro oblast zdraví

Číslo 115 | Anti-discrimination in health

By, Tonio Borg, European Commissioner for Health

Číslo 114 | Činnost EU zaměřená na boj proti obezitě a na propagaci zdravého životního stylu

Philippe Roux, vedoucí oddělení, GŘ SANCO, oddělení C4, Zdravotní faktory

Číslo 113 | Občané budou lépe chráněni před přeshraničními zdravotními hrozbami

Tonio Borg, evropský komisař pro oblast zdraví

Číslo 112 | Zvláštní vydání – Vědecké výbory

Prof. Thomas Platzek, předseda Vědeckého výboru pro bezpečnost spotřebitele

Číslo 111 | Zdravotní otázky při rozšiřování EU – Chorvatsko

Sylvain GIRAUD, vedoucí oddělení D1 – Strategie a mezinárodní vztahy, ředitelství D – Zdravotní systémy a produkty, Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele, Evropská komise

Číslo 110 | Právo na zdraví, právo na život – HIV a lidská práva

Henning Mikkelsen, styčný důstojník EU, společný program OSN pro HIV/AIDS (UNAIDS)

Číslo 109 | Týden elektronického zdravotnictví: Za zdravější Evropu

Dr. Ambrose McLoughlin, BDS, MBA, generální tajemník irského ministerstva zdravotnictví

Číslo 108 | Spolehlivé vědecké podklady pomáhají zlepšovat život, zdraví a bezpečnost evropských občanů

Paola Testori Coggi, generální ředitelka pro oblast zdraví a spotřebitele Evropské komise

Číslo 107 | Bezpečnosti pacientů se dostává větší pozornosti ve všech zemích EU

Martin Seychell, zástupce generálního ředitele GŘ pro zdraví a spotřebitele

Číslo 106 | Investice do zdraví je prioritou pro tzv. sociální investiční balíček

Paola Testori Coggi, generální ředitelka pro oblast zdraví a spotřebitele Evropské komise

Číslo 105 | Zdraví migrantů a etnických menšin, včetně Romů

Isabel de la Mata, hlavní poradkyně se zvláštním zájmem v oblasti veřejného zdraví

Číslo 104 | Zdravotnické systémy – evropský rozměr

Nathalie Chazeová, vedoucí oddělení pro systémy zdravotní péče, GŘ pro zdraví a spotřebitele, Evropská komise

Číslo 103 | Čtvrtý ročník ceny EU za vynikající novinářské zpracování zdravotní tématiky

Helmut Brand, profesor v oboru evropského veřejného zdraví, člen poroty EU pro novinářskou cenu EU v oblasti zdraví 2012, předseda asociace škol veřejného zdraví v evropském regionu (ASPHER) a předseda evropského zdravotního fóra Gastein (EHFG)

Číslo 0 | Přepracování směrnice o tabákových výrobcích zohlední nové výzvy v boji proti kouření v EU

Tonio Borg, Evropský komisař pro oblast zdraví a ochranu spotřebitele

Číslo 101 | Nová zpráva představuje klíčové ukazatele zdraví populace a zdravotních systémů v 35 zemích

Stefan Schreck, vedoucí oddělení zdravotních informací, Evropská komise, GŘ pro zdraví a spotřebitele

Číslo 100 | Zvláštní vydání: Aktivní a zdravé stáří aneb jak se dožít vysokého věku a těšit se přitom dobrému zdraví

Paola Testori, generální ředitelka GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele, Evropská komise

Číslo 99 | Zdravotnictví – Nové pracovní příležitosti

Autor: Andrzej Rys, ředitel, Zdravotnické systémy, Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele

Číslo 98 | Farmakovigilance – sledování bezpečnosti léčivých přípravků

Autorka: Patricia Brunko, vedoucí oddělení „Medicinal Products – Authorisations and the European Medicines Agency“, Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele Evropské komise

Číslo 97 | Imunizace dětí: bezpečná a účinná prevence

Herta Adam, oddělení zdravotních rizik, Evropská komise, GŘ pro zdraví a spotřebitele

Číslo 96 | Sdílení poznatků ke zdokonalení péče o pacienty v Evropě

Dr. Armelle Leperre-Desplanques, vedoucí projektu ALCOVE – „ALzheimer COperative Valuation In Europe“

Číslo 95 | Nová pravidla pro klinická hodnocení

Stefano Soro, vedoucí oddělení „Léčivé přípravky – kvalita, bezpečnost a efektivnost“, Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele, Evropská komise

Číslo 93 | Wiki o zdraví s názvem Heidi

Stefan Schreck, vedoucí oddělení zdravotních informací, Evropská komise, GŘ pro zdraví a spotřebitele

Číslo 92 | 14. června 2012 – Světový den dárců krve: „Každý dárce krve je hrdina“

Dr. Dominik Schnichels, vedoucí oddělení „Léčebné látky lidského původu a boj proti kouření“, GŘ SANCO D4, Evropská komise

Číslo 91 | Světový den bez tabáku – kampaň „Ex-kuřáci jsou nezastavitelní“

Despina Spanou, hlavní poradce, generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele, Evropská komise

Číslo 90 | Prevence je základ: Evropský týden proti rakovině 25.–31. května 2012

Autor: dr. Wendy Yared, ředitelka, Sdružení Evropských lig proti rakovině

Číslo 89 | Konference na vysoké úrovni o programech EU v oblasti zdraví: výsledky a výhledy do budoucna

John F. Ryan, výkonný ředitel ředitelství pro veřejné zdraví

Číslo 88 | 2012 Světový den zdraví: Zdravé stárnutí

Maria Iglesia Gomez, vedoucí oddělení „Inovace pro zdraví a spotřebitele“ Evropské komise, SANCO 02

Číslo 87 | Zdraví představuje bohatství

Nathalie Chaze, vedoucí oddělení pro systémy zdravotní péče, Evropská komise, SANCO D2

Číslo 86 | Mezinárodní den žen

Isabel de la Mata, Hlavní poradkyně pro oblast veřejného zdraví na GŘ pro zdraví a spotřebitele

Číslo 85 | Spojení sil v boji proti vzácným onemocněním

Ruxandra Draghia-Akli, ředitelka ředitelství pro zdraví v GŘ Evropské komise pro výzkum a inovace

Číslo 84 | Novinářská cena EU v oblasti zdraví 2011

John Dalli, evropský komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku

Číslo 83 | Opatření na lepší ochranu občanů proti přeshraničním případům ohrožení zdraví

John Ryan, vedoucí oddělení „Ohrožení zdraví“, Evropská komise, SANCO C3

Číslo 82 | Alkohol, práce a produktivita

Profesor Sir Ian Gilmore, Royal Liverpool Hospital a University of Liverpool

Číslo 81 | Světový den boje proti AIDS 2011: 7 akcí, 1 cíl – stop infekci mezi narkomany užívajícími drogy nitrožilně

Marc Sprenger – ředitel, Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) - Wolfgang Götz – ředitel, Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

Číslo 79 | Mezinárodní vědecká konference o elektromagnetických polích a zdraví

Laurent Bontoux, vedoucí pracovník oddělení D5 pro hodnocení rizik výboru SCENIHR

Číslo 78 | Posuzování rizik Evropskou komisí

Willem Penning, vedoucí oddělení pro posuzování rizik D5, Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele

Číslo 77 | Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí: využívání technologií k lepšímu životu

Paola Testori Coggiová, generální ředitelka pro oblast zdraví a spotřebitele Evropské komise

Číslo 76 | Druhý program v oblasti zdraví (2008–2013): Výsledky pomáhají občanům ve zdravotní oblasti

Jacques Remacle, vedoucí oddělení pro otázky zdraví – Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (EAHC)

Číslo 75 | Doplňková a alternativní mediciná ve službách evropských občanů a zdravotnictví EU

Dr. Ton Nicolai, jménem evropského sdružení lékařů doplňkové a alternativní medicíny CAMDOC

Číslo 74 | Duševní zdraví a mladí lidé v Evropě

James Higgins, Evropské fórum mládeže

Číslo 73 | Boj s rakovinou v Evropě – Otevřené fórum Evropského partnerství pro boj proti rakovině

Tina Lipušček, Národní institut pro veřejné zdraví, Slovinsko

Číslo 72 | Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi (26. června 2011)

Wolfgang Götz, ředitel, Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

Číslo 71 | Světový den bez tabáku – 31. května 2011

Martin Seychell, zástupce generálního ředitele GŘ pro zdraví a spotřebitele

Číslo 70 | Týden elektronického zdravotnictví 2011: Budoucí investice do zdravotních systémů

Pēteris Zilgalvis, vedoucí oddělení, Informační a komunikační technologie (IKT) pro zdraví, Evropská komise

Číslo 69 | Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – 28. dubna 2011

Andrew Smith, vedoucí komunikačního a propagačního oddělení, Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Číslo 68 | Antimikrobiální rezistence: mezinárodní spolupráce je nevyhnutelná

Dr. Emese Szilagyi, epidemiolog, Národní středisko pro epidemiologii, Maďarsko.

Číslo 67 | Prevence tuberkulózy nad rámec tradiční zdravotnické péče

Dr. Kristi Rüütel MD – odbornice na problematiku HIV, vedoucí oddělení infekčních nemocí a prevence toxikomanií estonského zdravotnického institutu

Číslo 66 | EU schválila nové předpisy, které posílí boj proti padělaným lékům

Patricia Brunko, vedoucí oddělení léčiv C8, veřejné zdraví a hodnocení rizik, generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele, Evropská komise

Číslo 65 | Přeshraniční zdravotnictví: lepší informovanost, kvalitnější péče

Nathalie Chaze, vedoucí oddělení C5 – Strategie v oblasti zdraví a systémy zdravotní péče

Číslo 64 | Vydání nových pokynů EU pro screening kolorektálního karcinomu

Dr. Lawrence von Karsa, vedoucí skupiny zabezpečování kvality, Oddělení prevence a včasné detekce, Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC)

Číslo 62 | Hodnocení rizik: obor plný výzev

Jim Bridges, předseda Vědeckého výboru pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika (SCENIHR)

Číslo 61 | Novinářská cena EU v oblasti zdraví 2010

Paola Testori Coggiová, generální ředitelka, zdraví a spotřebitelská politika

Číslo 60 | Strategie týkající se výživy – zhodnocení dosavadního vývoje a příprava k budoucím opatřením

Despina Spanou, hlavní poradce, generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele, Evropská komise

Číslo 59 | Nanomateriály: problémy spojené s posuzováním rizik

Wim De Jong, místopředseda Vědeckého výboru pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika (SCENIHR)

Číslo 58 | Prevalence a dopady demence

Magda Aelvoetová, koordinátorka evropského zasedání věnovaného demenci, členka belgické vlády

Číslo 57 | Program EU v oblasti zdraví: důležitý nástroj péče o zdraví

Jose Ramon Biosca De Sagastuy, oddělení pověřené programem zdraví a správou znalostí – Evropská komise, generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele

Číslo 56 | Dárcovství orgánů a transplantace v Evropě

Dr. Alessandro Nanni Costa, ředitel Italského národního transplantačního centra

Číslo 55 | Mezinárodní den seniorů (1. října)

Paola Testori Coggiová, generální ředitelka, zdraví a spotřebitelská politika

Číslo 54 | Kdo se postará o stárnoucí občany?

Andrzej Rys, ředitel útvaru pro oblast veřejného zdraví a posuzování rizik, Evropská komise

Číslo 53 | Na své zdraví myslete i během dovolené

Andrzej Rys, ředitel odpovědný za oblast veřejného zdraví, Evropská komise

Číslo 52 | Světový den dárců krve 2010

Patricia Brunko, vedoucí oddělení pro právní předpisy v oblasti zdraví a mezinárodní vztahy Evropská komise – generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele

Číslo 51 | Žijte zdravě, ať žijete kdekoliv

Paola Testori Coggi, generální ředitelka pro oblast zdraví a spotřebitele

Číslo 50 | Evropa se připojuje k akcím Světového dne boje proti roztroušené skleróze (26. května)

Peer Baneke, výkonný ředitel Mezinárodní federace pro boj proti roztroušené skleróze, a Dorothea Pitschnau-Michelová, předsedkyně platformy pro roztroušenou sklerózu (EMSP)

Číslo 48 | 4. ročník Evropského dne práv pacientů (18. dubna 2010)

Melody Ross, ředitelka organizace Active Citizenship Network (ACN)

Číslo 47 | Světový den boje proti tuberkulóze – Nevládní organizace pomáhají v boji proti TBC

Lilian Severin, ředitel programu „TBC a HIV ve věznicích“

Číslo 46 | Životní prostředí a zdraví v Evropě: 20 let činnosti a pokroku

Zsuzsanna Jakab, ředitelka regionálního úřadu WHO pro Evropu

Číslo 45 | „Pacienti a výzkumní pracovníci: partneři pro život“

Yann Le Cam, generální ředitel EURORDIS

Číslo 44 | Společný boj proti rakovině

MuDr. Sandra Radoš Krnelová, Národní ústav veřejného zdraví, Slovinsko

Číslo 43 | Podpora všeobecně dostupné prevence a léčby AIDS je cestou, jak vyvést nemocné z izolace

Denis Haveaux, úředník pro vztahy s Evropskou unií, Společný program OSN pro HIV/AIDS (UNAIDS)

Číslo 42 | Rezistence vůči antibiotikům představuje celosvětovou hrozbu pro zdraví, kterou lze vyřešit jedině spoluprací na celosvětové úrovni

Otto Cars, MD. PhD, Prof., předseda organizace Strama (Švédský strategický program boje proti antibiotické rezistenci) a ředitel organizace pro boj proti antibiotické rezistenci ReAct

Číslo 41 | Novinářská cena EU v oblasti zdraví 2009

Vyjádření evropské komisařky pro zdraví Androully Vassiliou

Číslo 40 | Duševní zdraví v primární péči

Autorka: Lisette Tiddens Engwirda, Stálý výbor evropských lékařů (CPME)

Číslo 39 | Oslavy evropských snah o pomoc a podporu lidem trpícím demencí

Autor: Jean Georges, výkonný ředitel organizace Alzheimer Europe

Číslo 38 | Letní slunění bez následků

Dr. Jürgen Vogelgesang – Oddělení pro bezpečnost výrobků a služeb – GŘ pro zdraví a spotřebitele, Evropská komise

Číslo 37 | Nová iniciativa Komise pro zdraví mladých lidí

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro oblast zdraví:

Číslo 36 | Kampaň s názvem Help 2.0 (2009–2010) na podporu Světového dne bez tabáku

Autor: Andrzej Rys, ředitel pro záležitosti veřejného zdraví, Evropská komise

Číslo 35 | Světový den boje proti astmatu – 5. května 2009

Giovanni Viegi, ředitel Institutu biomedicíny a molekulární imunologie, Palermo (Itálie)

Číslo 33 | Světový den zdraví – Zdraví je tím největším bohatstvím

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro zdraví

Číslo 32 | Vymýtit TBC v Evropě můžeme jen společně

Dr. Tonka Varlevová MD – vedoucí ředitelství pro prevenci a kontrolu AIDS a TBC. Vedoucí programu na zlepšení kontroly tuberkulózy v Bulharsku

Číslo 31 | Zdraví JE otázkou rovnosti žen a mužů

Brigitte Triemsová – předsedkyně Evropské ženské lobby

Číslo 30 | Elektronické zdravotnictví pro jednotlivce, společnost a ekonomiku

Nicola Bedlingtonová, výkonná ředitelka, Evropské fórum pacientů

Číslo 29 | Dokážeme zmírnit dopady rakoviny? Věříme, že ano.

Hildrun Sundsethová, vedoucí pro politiku EU, Evropská koalice pacientů s rakovinou

Číslo 28 | Zdraví našich dětí závisí na čistotě životního prostředí

Génon K. Jensen, výkonný ředitel Health & Environment Alliance (HEAL), Belgie

Číslo 27 | Tvorba a provádění zdravotnické politiky v Evropské unii

Monika Kosińska, generální tajemnice Evropské aliance pro veřejné zdraví

Číslo 26 | Evropský přístup k dárcovství orgánů a transplantacím

Evropský přístup k dárcovství orgánů a transplantacím, Španělsko

Číslo 25 | Rezistence bakterií vůči antibiotikům – evropská priorita

Prof. B. SCHLEMMER, předseda francouzského Státního výboru pro monitorování plánu pro zachování účinnosti antibiotik

Číslo 24 | „Světový den boje proti osteoporóze – podpora informovanosti a nové politiky“

Daniel Navid, vedoucí poradce Mezinárodní nadace pro osteoporózu

Číslo 21 | Evropa proti Alzheimerově chorobě

Florence Lustmanová, hlavní finanční inspektorka pověřená koordinací francouzského plánu boje proti Alzheimerově chorobě na období 2008-2012

Číslo 20 | Nové horizonty: budoucí politické, kulturní a vědecké problémy podpory zdraví

prof. Franco Cavallo, předseda vědecké komise, 8. evropská konference IUHPE o podpoře zdraví, katedra veřejného zdraví, turínská univerzita

Číslo 18 | „Zdravotnické systémy, zdraví a prosperita – cesta vpřed pro Evropu“

Marc Danzon, ředitel regionálního úřadu WHO pro Evropu